Welkom op deze website over de stalen rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen

Op deze website kunt u informatie vinden over de geschiedenis, levensloop en de nog bestaande exemplaren van de stalen rijtuigen van Nederlandse spoorwegbedrijven. Ook is informatie opgenomen over de resterende Nederlandse houten en Blokkendoos-rijtuigen.

Recente wijzigingen:
01-12-2023 Een nieuwe foto van noodwoning NS C 7032 van de SGB is op de pagina resterende houten rijtuigen geplaatst. Het TCS-nummer van het gerenoveerde restauratierijtuig 88-90 509 is vermeld aan de pagina overzicht van de nummers van de rijtuigen van Train Charter Services. Een nieuwe pagina met foto's van Blokkendoos-rijtuig mC 9002 motorwagen mC 9002 is aan de website toegevoegd. Twee artikelen over de M2-rijtuigen bij NS en Lovers Rail zijn toegevoegd aan de pagina boeken en artikelen over stalen rijtuigen. Verder is een artikelen over het NRS-materieel toegevoegd aan de pagina boeken en artikelen over houten rijtuigen. Tenslotte is de inhoud van de nieuwste nummers 409 en 2023-12 toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
2023_1802

2023_1811
Op 19 december 2023 werd een speciale rit georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van de locomotiefserie 1700 bij NS. Daarbij werd gebruik gemaakt van een stam DB intercity-rijtuigen. Tegelijktijdig werd ook aandacht besteed aan het voorlopige einde van de inzet van het restauratierijtuig in de intercity naar Berlijn. Zowel Bordbistro-rijtuig 85-91 500 ARkimmbz288.5 als rijtuig 84-91 901 Bpmmdz285.9 waren voorzien van speciale bestickering. Amersfoort, 19 november 2023.
01-11-2023 De verwerving van Blokkendoos-rijtuig mC 9014 door museum Bevrijdende Vleugels is verwerkt op de pagina resterende blokkendoos-rijtuigen. Op deze pagina is ook een nieuwe foto van motorwagen mC 9002 van 2454 Crew geplaatst. Een nieuwe foto van bagagewagen D 6080 van SIEMei is geplaatst op de pagina resterende stalen rijtuigen. Tevens is een nieuwe fotopagina van deze wagen aan de website toegevoegd. Verder is de inhoud van de nieuwste nummers 408 en 2023-11 toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
2006_1513

2011_1537
Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2023 verdwijnen de restauratierijtuigen in de Intercity-treinen van Deutsche Bahn. Hierdoor zal ook het BordBistro-rijtuig in de IC Berlijn verdwijnen. Met de inzet van de ICE-L op de verbinding naar Amsterdam (voorzien voor eind 2024) zal een restuaratierijtuig terugkeren. Foto boven: rijtuig 61 80 85-91 722-6 ARkimbz266.7 in Amsterdam Centraal; 15 december 2006. Foto onder: BordBistro-rijtuig D-DB 61 80 85-91 509-7 ARkimbz266.5 in Utrecht Centraal, 14 augustus 2011.
01-10-2023 De terzijde stelling van ICRm-stam 16504 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Een artikel over de (laatste) inzet van de Koninklijke trein in Spoorwegjournaal is toegevoegd aan de pagina boeken en artikelen over stalen rijtuigen. Verder is een nieuwe foto van de gerestaureerde D 7614 van de VSM is op de pagina resterende stalen rijtuigen geplaatst. Op de pagina's buffet- en restauratierijtuigen en nummering en vernummering buffet- en restauratierijtuigen is een kleine toevogeing en correctie doorgevoerd. Tenslotte is de inhoud van de nieuwste nummers 407, 2023-9 en 2023-10 is toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
2023_1298
De Inox-rijtuigen van trein 1 "The Canadian" die van Toronto via Winnipeg, Edmonton en Jasper naar Vancouver rijdt. Achterop de trein is een van de slaap-/uitzicht-/salonrijtuigen uit de park-serie van Via Rail te zien. Valemount, British Columbia (Canada), 2 september 2023.

Vanwege een vakantie geen update in september, maar een vakantieplaatje.
2012_1814
Opschriften op twee rijtuigen uit ogenschijnlijk verschillende landen. Het linker rijtuig is van de Željeznice - Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH), de rechter van de Željeznice Republike Srpske (ŽRS). Twee maatschappijen die een verschillend landennummer gebruiken (50 en 44). Het geeft de veerdeeldheid weer van Bosnië en Herzegovina, want beide landnummers zijn toebedeeld aan deze federatieve republiek. Zagreb Glavni kolodvor (Kroatië), 22 juli 2012.
01-08-2023 Foto's van de in 2022 in Marrum geplaatste rijtuigen en bagagewagen zijn toegevoegd aan de pagina statisch materieel. Een artikel over de eerste vierassige rijtuigen in Nederland in Railmagazine is toegevoegd aan de pagina boeken en artikelen over houten rijtuigen. Verder zijn aan de pagina over de restauratie van coupérijtuig C6478 twee nieuwe foto's toegevoegd die de stand van zaken per eind juli laten zien. De website van Slaaptrein 1907 is toegevoegd aan de pagina weblinks. Ten slotte is de inhoud van de nieuwste nummers 406 en 2023-8 is toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
2023_0977
Op het terrein van De Pannekoektrein en (toekomstige) De Slaaptrein is in de loop van de jaren een aardige hoeveelheid materieel verschenen. Het betreft onder andere 6 rijtuigen en een bagagewagen. Marrum, 14 juli 2023
01-07-2023 De laatste inzet van de Koninklijke trein bij het staatsbezoek aan België op de pagina is vermeld op de pagina het gebruik van de Sr10 in de koninklijke trein. De terzijde stelling van ICRm-stam 16509 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Een nieuwe pagina met extra foto's van de Blokkendozen mC 9037, A 8514 en C 8512 in Eext is aan de website toegevoegd. Een update is toegevoegd aan de pagina over de restauratie van coupérijtuig C 6478. Verder is de inhoud van de nieuwste nummers 405 en 2023-7 weer toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
logo_restauratieC12Restauratie C12-rijtuig
De Stoomtrein Goes-Borsele is gestart met de restauratie van het stalen coupérijtuig C 6478. Uiteindelijk moet dat leiden tot een rijtuig dat weer in historische toestand kan meerijden in de stoomtreinen van de SGB. Het is een kostbaar project, waarvoor een bijdrage meer dan welkom is. Via de SGB-website kan een donatie gegeven worden: https://www.destoomtrein.nl/c12
Help mee om dit Nederlandse erfgoed weer terug op het spoor te krijgen!

2023_0860
De koninklijke trein onderweg van Den Haag HS naar Brussel-Zuid/Midi voor het staatsbezoek van de Koning en Koningin aan België. Essen (B), 20 juni 2023.
01-06-2023 Het opnieuw in dienst komen van DDZ-stam 7647 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster). Aan de pagina boeken en artikelen over stalen rijtuigen is een nieuw artikel over de rijtuigen plan E in Railmagazine toegevoegd. De inhoud van de nieuwste nummers 404 en 2023-6 is toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
2023_0667
Op vrijdag 26 mei reed de eerste reguliere trein van European Sleeper door Nederland. In de trein reden twee rijtuigen in IntEgro kleuren: D-TRAIN 51 80 84-90 217-1 Bomdz236.9 en D-TRAIN 51 80 84-90 207-2 Bomdz236.9. Rotterdam Centraal, 26 mei 2023.
2012_1445
Al eerder kwamen er rijtuigen in IntEgro-uitvoering naar Nederland. Zoals drie exemplaren in 2012. Rijtuig D-PRESS 55 80 22-53 483-5 Bn in een trein voor deelnemers en bezoekers van de Bauer Agency Cup 2012. Amsterdam Centraal, 10 juni 2012.
01-05-2023 Een nieuwe foto van bagagewagen HSM D 1920 is geplaatst op de pagina resterende houten rijtuigen. De inhoud van de nieuwste nummers 403 en 2023-5 is toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
2023_0452
Tijdens het Open Trein Festijn was CIWL-restauratierijtuig 2287 geopend voor het publiek. Dat bood de kans details in het interieur te zien die anders onzichtbaar zijn, zoals de noodrem en de klachtenbox. Spoorwegmuseum, 7 april 2023.
01-04-2023 Een nieuwe pagina over gehuurde rijtuigen bij EETC in de periode van 2004/2005 tot en met 2015 is aan de site toegevoegd. De inzet van twee nieuwe restauratierijtuigen in de Dinner Train is verwerkt op de pagina's rijtuigen van Train Charter Services en overzicht van de nummers van de rijtuigen van Train Charter Services. Aan de pagina boeken en artikelen over stalen rijtuigen is een nieuw artikel over de rijtuigen plan E in Railmagazine toegevoegd. Verder is de inhoud van de nieuwste nummers 402 en 2023-4 toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails.
2006_1564
Couchetterijtuig Bcm 51 85 50-70 022-4 is door EETC gehuurd voor inzet in wintersporttreinen. Utrecht Centraal, 31 december 2006.
01-03-2023 De tijdelijke inzet van de rijtuigen 18-37 212 en 214 als tweede klasse rijtuig is vermeld op de pagina nummering en vernummering rijtuigen Plan E. De inhoud van het nieuwste nummer 2023-3 is toegevoegd aan de pagina inhoudsopgave van Op de Rails. De terzijde stelling van ICRm-stam 16123 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Een foto van terzijde gestelde ICRm-rijtuigen op Arnhem Goederen opstel NS is aan de pagina rijtuigen type ICR toegevoegd. Verder zijn diverse nieuwe foto's van bewaard gebleven materieel toegevoegd. Op de pagina resterende stalen rijtuigen actuele foto's van de AB 7216, D 6061, 92-99 062, 064 en 065. Een nieuwe foto van de C 7032 op de pagina resterende houten rijtuigen en een nieuwe foto van de C 8533 op de pagina resterende blokkendoos-rijtuigen.
fhaselroida_foto01
Restauratierijtuig 51 84 88-50 004-3 (WR 2752) is niet meer bij NS in dienst maar draagt nog de stickers van de Intercity-Plus op de zijwand. Het CIWL-monogram is niet meer aanwezig. Wien West, 6 juni 1982.
Foto: F. Haselroida
01-02-2023 Nieuwe informatie over restauratierijtuig WR 2752 is toegevoegd aan de pagina Internationale rijtuigen. De bakwissel van de 82-70 017 en 82-70 013 in de terzijde gestelde stam 16413 en de terzijdestelling van drie ICR-rijtuigen is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Nieuwe foto's van de Blokkendoos-motorwagen mC 9002 en bagagewagen D 6072 zijn toegevoegd op de pagina's resterende blokkendoos-rijtuigen en resterende stalen rijtuigen. Verder is de inhoud van de nieuwste nummers 401, 2023-1 en 2023-2 is toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave van Op de Rails. Vanaf jaargang 2023 zijn ook de auteurs van artikelen in beide tijdschriften opgenomen.
2023_0032
Ter vervanging van een slaaprijtuig reed op 30 januari 2023 panoramarijtuig Apm 61 85 19-90 106-9 CH-SBB mee in Nightjet 402/403. Utrecht Centraal, 30 januari 2023.
01-01-2023 Een foto van een stuurstandrijtuig uit de ICR-showstam is toegevoegd aan de pagina rijtuigen type ICR. De terzijdestelling van de ICRmh-stammen 16413 en 16414 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Een nieuwe foto en geactualiseerde teksten van Blokkendoos-rijtuig mC 9410 zijn aan de pagina resterende blokkendoos-rijtuigen toegevoegd. Verder is een nieuwe foto van rijtuig SS C 1340 is op de pagina resterende houten rijtuigen geplaatst. Nieuwe foto's van de restauratie van rijtuig NS C 1820 (NCS BC 104) zijn aan de website toegevoegd. Nieuwe informatie over de restauratie van coupérijtuig NS C 6478 is aan de pagina toegevoegd. Tenslotte is de inhoud van het nieuwste nummer 400 toegevoegd aan de pagina inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine.
2022_0338
Treinen van de Gornergrat Bahn op station Riffelberg. Links treinstel GGB 3041 dat onderweg is van Zermatt naar het bergstation Gornergrat. Treinstel GGB 3043 rechts wacht op de volgende inzet. Gornergrat (CH), 9 februari 2022.

Naar archief ...