Vrachtrijtuigen type Dm

Serie 51 84 92-99 060-2 t/m 071-9
Oorspronkelijke nummers51 80 00-95 004-9 t/m 151-8 (niet aansluitend)
Lengte 26.400 mm
Gewicht 38 ton
Fabrikant O&K, Linke-Hoffmann-Busch, MBB
Bouwjaar 1974, 1975

Vrachtrijtuigen type Dm
In 2000 schaft NS Internationaal 17 postrijtuigen van Deutsche Post AG aan. Aanvankelijk is de bedoeling om 13 rijtuigen aan te passen voor het vrachtvervoer in de OverNight Express (ONE), een snelle gecombineerde nachttrein voor reizigers en goederen tussen Amsterdam en Milaan. De overige vier rijtuigen zullen dan als plukrijtuig fungeren.

cvangageldonk_foto14
Vrachtrijtuig 51 84 92-99 064-4 in de OverNight Express bij het vertrek uit Utrecht CS; 12 mei 2001.
Foto: C. van Gageldonk

Uiteindelijk worden 10 rijtuigen verbouwd tot de vrachtrijtuigen 51 84 92-99 060-2 t/m 069-3. Vijf rijtuigen fungeren als plukrijtuig en twee rijtuigen worden uiteindelijk tot fiets-/bagagewagen verbouwd. De tien rijtuigen worden bij Hollandia in de Amsterdamse Westhaven van asbest ontdaan. De verbouwd tot vrachtrijtuig vindt plaats bij het Revisiebedrijf Haarlem. De verdere verbouwing en afwerking vindt plaats in de werkplaats van Wagons-Lits in Oostende.
In 2000 worden ook nog twee in 1997 aangeschafte postrijtuigen van DBP verbouwd tot de vrachtrijtuigen 51 84 92-99 070-1 en 071-9. Deze beide rijtuigen waren aanvankelijk bedoeld om tot fiets-/bagagerijtuig te worden verbouwd.

Het betreft van oorsprong postrijtuigen type MRZ, die in 1974 en 1975 zijn gebouwd door O&K, Linke-Hoffmann-Busch en MBB. Zij staan op MindenDeutz-draaistellen met schijf- en magneetremmen, waardoor zij zijn toegelaten voor 200 km/h. Bij de verbouwing zijn alleen de vier dubbele schuifdeuren overgebleven; alle andere deuren en de ramen zijn verwijderd en dichtgelast, evenals de overgangsinrichtingen aan de uiteinden.

De rijtuigen geschilderd in blauwe kleur en op de zijwanden is het logo van de OverNight Express aangebracht. De vrachtrijtuigen 51 84 92-99 070-1 en 071-9 zijn eenvoudig herkenbaar, doordat hun kleur blauw donkerder is dan van de overige vrachtrijtuigen. De rijtuigen zijn verder ook voorzien van het logo van goederenvervoerder Railion, wat opmerkelijk is omdat de rijtuigen eigendom zijn van NS Internationaal. Wel wordt de OverNight Express samen met Railion opgezet.

2004_1358
Na de beëidiging van de OverNight Express worden de vrachtrijtuigen diverse malen gebruikt als remrijtuigen. Als zodanig fungeren de rijtuigen 51 84 92-99 067-7, 061-0, 066-9 en 068-5 voor het transport van treinstel 402 naar de sloper in Maastricht. Hengelo, 8 december 2004.

Wijzigingen
De inzet van de vrachtrijtuigen in de OverNight Express heeft niet lang geduurd. Na de start van de trein in mei 2000 werden de vrachtrijtuigen al in maart 2001 vervangen door containerdraagwagens. Deze kunnen gekoelde wissellaadbakken vervoeren, iets wat de vrachtrijtuigen niet mogelijk is. In de OverNight Express blijven de vrachtrijtuigen wel meerijden, maar zij zijn leeg en dienen slechts voor de beremming.
Vanwege de verliesgevendheid van dit vervoer voor Railion stop eind september 2001 het vervoer van goederen met de ONE. Sindsdien staan de vrachtrijtuigen aan de kant. In 2004 zijn alle vrachtrijtuigen van NS Internationaal overgegaan naar Railion. Begin 2007 heeft NS Reizigers de vrachtrijtuigen 51 84 92-99 066-9, 067-7 en 068-5 van Railion overgenomen. Het eerste rijtuig zou direct zijn doorverkocht aan een Duitse firma, de andere twee rijtuigen zijn verbouwd tot koppelwagens. Medio maart 2007 zijn de twee vrachtrijtuigen van NS naar de werkplaats Neumünster (D) gebracht voor revisie. Deze beide rijtuigen zijn in juni 2007 teruggekeerd naar Nederland en hebben een geel/blauwe beschildering gekregen.

Vernummering
De rijtuigen zijn gedurende hun levensloop niet vernummerd.

kmooij_foto18
De beide ex-vrachtrijtuigen 51 84 92-99 068-5 en 067-7 als koppelwagen in NS-kleuren. Watergraafsmeer, 4 juni 2007.
Foto: K. Mooij

Levensloop
De inzet van de vrachtrijtuigen in de OverNight Express heeft niet lang geduurd. Na de start van de trein in mei 2000 werden de vrachtrijtuigen al in maart 2001 vervangen door containerdraagwagens. Deze kunnen gekoelde wissellaadbakken vervoeren, iets wat de vrachtrijtuigen niet mogelijk is. In de OverNight Express blijven de vrachtrijtuigen wel meerijden, maar zij zijn leeg en dienen slechts voor de beremming.
Vanwege de verliesgevendheid van dit vervoer voor Railion stop eind september 2001 het vervoer van goederen met de ONE. Sindsdien staan de vrachtrijtuigen aan de kant. In 2004 zijn alle vrachtrijtuigen van NS Internationaal overgegaan naar Railion.

2004_1190
Vrachtrijtuig 51 84 92-99 068-5 te Arnhem Goederen; 11 oktober 2004.

2004_0836
Vrachtrijtuig 51 84 92-99 071-9 is één van de twee rijtuigen met een donkerder kleur blauw. Watergraafsmeer, 28 augustus 2004.

Begin 2007 heeft NS Reizigers de vrachtrijtuigen 51 84 92-99 066-9, 067-7 en 068-5 van Railion overgenomen. Het eerste rijtuig zou direct zijn doorverkocht aan een Duitse firma, de andere twee rijtuigen zijn verbouwd tot koppelwagens. Medio maart 2007 zijn de twee vrachtrijtuigen van NS naar de werkplaats Neumünster (D) gebracht voor revisie. Deze beide rijtuigen zijn in juni 2007 teruggekeerd naar Nederland en hebben een geel/blauwe beschildering gekregen.

2008_0360
De beide remrijtuigen 51 84 92-99 067-7 en 51 84 92-99 068-5 achterop de trein waarmee treinstel 252 (materieel '36) van de Stibans naar de werkplaats Schienenfahrzeugwerk Delitzsch werd getransporteerd. Bad Bentheim (D), 12 april 2008.

2007_1741
De beide koppelrijtuigen van NS Reizigers zijn geheel leeg, zoals op de foto van rijtuig 51 84 92-99 067-7 te zien is. Hengelo, 30 september 2007.

2007_1744
Koppelrijtuig 51 84 92-99 068-5 tijdens het evenement "Mijn Openbaar Vervoer" in Hengelo; 30 september 2007.

De rijtuigen van NS Reizigers worden niet frequent gebruikt en staan normaalgesproken op de Dijksgracht of bij de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort. De eerste inzet van de gerenoveerde rijtuigen vindt plaats in september 2007 tijdens het evenement "Mijn Openbaar Vervoer" in Hengelo. Daarbij worden de beide rijtuigen gebruikt als opslag en standruimte. Een meer passende inzet voor de beide rijtuigen is die van bagagerijtuig bij de overbrenging van treinstel 252 van de Stibans naar Duitsland in april 2008. Een opvallende inzet is het gebruik van rijtuig 92-99 067 samen met vier ICRm-rijtuigen van HSA als Brand Fuell Express. De rijtuigen worden ook een keer als remrijtuig gebruikt bij het overbrengen van een DH-treinstel type Wadloper van Tilburg naar Amersfoort in juli 2009. Sindsdien staan beide rijtuigen werkeloos op het terrein van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort. Per 1 oktober 2010 zijn de beide vrachtrijtuigen aan de SSN overgedragen.

Verder naar nummering en vernummering vrachtrijtuigen type Dm.

Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina boeken en artikelen

Naar boven ...