Overbrenging slaaprijtuig 4750 naar Nederland

Slaaprijtuig 61 84 72-71 320-4 (4750) stond bij de verwerving door het Spoorwegmuseum op het terrein van de werkplaats van RSI in Oostende. Dit is de voormalige werkplaats van Wagons-Lits. Op 1 en 2 augustus 2007 vond de overbrenging van het rijtuig vanuit Oostende via Brugge, Gent en Essen naar Nederland plaats. De overbrenging van Essen naar de Kijfhoek vond plaats in goederentrein 44600. Op 12 augustus bracht lokomotief 1202 van het Spoorwegmuseum het rijtuig vervolgens naar het Maliebaanstation.

2007_0286
Het rijtuig bij de werkplaats in Oostende op 23 februari 2007.

2007_1244
De overbrenging naar de Kijkhoek bij doorkomst te Dordrecht; 2 augustus 2007.

rvandenhoven_foto04
rvandenhoven_foto05
Het transport naar het Spoorwegmuseum bij doorkomst te Utrecht Lunetten en uiteindelijk in het Spoorwegmuseum zelf; 12 augustus 2007.
Foto's: R. van den Hoven

Omhoog ...