Slaaprijtuig type MU, MUs of Mun?

Bij NS hebben diverse 'moderne'slaaprijtuigen van Wagons-Lits gereden die in de NS-nummering zijn opgenomen. Onder de liefhebbers van rijtuigen van Wagons-Lits is een blijvende discussie over de benaming van de verschillende typen. Niet in het minst wordt deze discussie veroorzaakt doordat de werkplaats van Wagons-Lits en NS Internationaal verschillende benamingen haden voor de verschillende typen slaaprijtuigen. Op deze pagina wordt gepoogd licht te brengen in de verwarring door door de verschillende benamingen van Wagons-Lits en NS Internationaal toe te lichten.

Slaaprijtuig type MU
De rijtuigen type MU behoren tot een grote serie slaaprijtuigen waarvan diverse rijtuigen bij NS waren ge´mmatriculeerd. Rijtuigen van dit type die zowel door Wagons-Lits als NS Internationaal aangeduid worden met MU zijn die met het CIWL-nummer: 4708, 4715, 4729, 4740, 4761, 4762, 4763, 4764, 4767, 4772, 4774, 4775, 4796, 4797, 4798 en 4832.

cvangageldonk_foto06
Slaaprijtuig type MU 71 84 72-70 622-2 (4832). Watergraafsmeer, 27 februari 1995.
Foto: C. van Gageldonk

Slaaprijtuig type MUs of MU
Een twaalftal slaaprijtuigen type M werd midden jaren '90 voor NS gemoderniseerd en verbouwd. Het betreft de rijtuigen met de CIWL-nummers: 4741, 4742, 4743, 4747, 4748, 4750, 4751, 4754, 4757, 4758, 4759 en 4760. Voor deze verbouwde rijtuigen werd door NS Internationaal de aanduiding MUs gehanteerd, maar de werkplaats van Wagons-Lits in Oostende sprak nog steeds van MU. Ook in de instruktieboeken voor de begeleider en op de Livret de bord heten deze slaaprijtuigen na de ombouw nog gewoon MU.

kfoncke_foto01
Slaaprijtuig type MUs / MU 61 84 72-71 320-4 (4750). Oostende, november 2002.
Foto: K. Foncke

Slaaprijtuig type MUn of MUs
In 1999 en 2000 worden op vier nieuwgebouwde wagenbakken, die in grondverf geschilderd uit Italie naar Oostende gebracht werden, vier slaaprijtuigen met salon gebouwd. Deze rijtuigen hebben de CIWL-nummers 2001-2004. In tegenstelling tot de bij NS Internationaal voor deze rijtuigen aangehouden benaming MUn noemt Wagons-Lits deze rijtuigen type MUs.
Om het nog ingewikkelder te maken: er zijn ook nog twee slaaprijtuigen met de CIWL-nummers 4802 en 4804 die bij een modernisering een andere compartiment- en stoelindeling kregen dan de rijtuigen type MU. Deze twee rijtuigen worden door Wagons-Lits type MUn genoemd. Bij de ÍBB worden deze twee rijtuigen vervolgens weer met U-MU aangeduid ...

cvangageldonk_foto05
Slaaprijtuig type MUn / MUs 61 84 70-90 204-9 in de OverNight Express bij vertrekt uit Utrecht CS; 12 mei 2001.
Foto: C. van Gageldonk

Hoewel dus een discussie gevoerd kan worden over de juistheid van de typeaanduidingen wordt op deze website consequent de benaming aangehouden zoals die bij NS Internationaal werd gebruikt.

Met dank aan Kurt Foncke en Otto Dijkstra voor de informatie over de benaming van deze rijtuigen.

Omhoog ...