Rijtuigen van Euro Express Treincharter (EETC)

logo_eetc In 1996 is het bedrijf Euro Express Treincharter (EETC) opgericht en begonnen als touroperator die wintersportreizen per trein naar Oostenrijk ging organiseren. In december 1996 maakte De Ski-Trein haar allereerste reis naar Oostenrijk. In 2002 verzorgt EETC naast De Ski-Trein ook de van NS Internationaal overgenomen Alpen Expres. Ook de zomerse AutoSlaapTrein wordt door EETC overgenomen en het bedrijf rijdt enige tijd de bedevaartstreinen naar Lourdes.

In 2003 en 2004 neemt EETC een groot aantal rijtuigen van NS Internationaal over die gebruikt worden in eigen treinen en voor vervoer voor derden. Daarmee is het bedrijf veranderd van een touroperator in een vervoerder met een eigen materieelpark. Met ingang van 1 juli 2010 is EETC een zelfstandig spoorvervoerder en vanaf december 2013 verzorgt EETC ook zelf de tractie voor haar treinen. Naast eigen materieel rijden ook gehuurde rijtuigen mee in de treinen van EETC.

Eind 2008 is EETC gestart met de renovatie van de rijtuigen die wordt uitgevoerd in de werkplaats van Schienenfahrzeugwerk Delitzsch.

Op 15 april 2015 komt vrij plotseling de mededeling dat EETC per direct met haar activiteiten stopt. Als reden word gegeven dat geen sluitende exploitatie meer te realiseren is door prijsverhogingen voor gebruik van het spoorwegnet en de huur van (buitenlandse) locomotieven. De autoslaaptrein voor het seizoen 2015 zal dan ook niet meer rijden.
Door deze beslissing is de terugkerende wintersporttrein op 29 maart 2015 de laatste commerciële trein van EETC geweest.

Na het stoppen van de eigen activiteiten zijn EETC-rijtuigen een enkele keer verhuurd voor gebruik in treinen van andere vervoerders. Begin mei 2016 werd duidelijk dat het grootste deel van de rijtuigen verkocht is aan MSM Partyzüge & Events in Keulen. In diverse overbrengingsritten is een deel van de rijtuigen van de Watergraafsmeer naar Duitsland overgebracht.
Het laatste EETC-rijtuig dat op de Watergraafsmeer achterbleef, couchetterijtuig 61 84 05-70 125-0 Bcvmh, is tenslotte op 2 maart 2017 gesloopt.

2004_0674
Lokomotief NSR 1852 "Utrecht" met rijtuigen ledigmaterieel-trein 80600 ('s-Hertogenbosch - Watergraafsmeer). 's-Hertogenbosch, 18 juli 2004.

Couchetterijuigen type Bcm
Bij de couchetterijtuigen van het type Bcm gaat het om van oorsprong Duitse couchetterijtuigen die deel uitmaakten van de zogeheten ligrijtuigenpool die jarenlang tussen DB en NS heeft bestaan. De rijtuigen zijn in 2003 door EETC van NS Internationaal overgenomen. De rijtuigen hebben een zijgang met 10 compartimenten voor 6 personen en heeft daarmee een capaciteit van 60 personen. Aan de ene zijde van het rijtuig bevindt zich één toilet en een wasgelegenheid. Aan de andere zijde zijn een toilet en twee wasgelegenheden. Aan deze laatste zijde bevindt zich ook de dienstcoupé voor het begeleidende personeel.
De rijtuigen zijn aan na overname van NS Internationaal niet aangepast. Het interieur is gelijk gebleven en aan de buitenzijde is slechts het NS-logo vervangen door een rode sticker met de naam EETC.
In november 2011 zijn de acht rijtuigen op de Watergraafsmeer verblijvende rijtuigen gesloopt.

2006_0038
Couchetterijtuig Bcm 51 84 05-70 016-3 in een Alpen Expres. Utrecht Centraal, 22 januari 2006.

Couchetterijtuigen type Bcvmh
De 29 couchetterrijtuigen van het type Bcvmh hebben een zijgang met 10 coupés met vijf zit- en vier ligplaatsen en één halve coupé met drie zitplaatsen en twee bedden. Voor de eventuele vijfde persoon in iedere coupé en voor de derde reiziger in de halve coupé, kan een slaapplaats boven het gangpad gecreëerd worden. In ieder iedere coupé is bovendien een kinderzitje aanwezig. Door EETC worden de coupés slechts respectievelijk 4 en 2 personen gebruikt. De rijtuigen zijn luxer dan de couchetterijtuigen van het type Bcm door aanwezigheid van airconditioning. Aan de zijde zonder deuren zijn twee toiletten en een wasgelegenheid.
Het betreft van oorsprong rijtuigen die dienst deden voor TUI en door NS Internationaal zijn overgenomen en gerenoveerd. EETC nam de rijtuigen vervolgens in 2003 en 2004 over van NS Internationaal. Het blauwe uiterlijk met gele bies en de tekst couchette op de zijwand zijn behouden. Wel is het NS-logo op de rijtuigen vervangen door een rode sticker met de naam EETC. Enkele rijtuigen hebben een afwijkende blauwe kleur die ook voor het dak gebruikt is en missen de gele bies en andere opschriften. Deze rijtuigen hebben in de NS Internationaal-periode tijdelijk in de treinen van City Night Line meegereden. Het betreft de rijtuigen 50-90 103, 50-90 104, 50-90 106, 50-90 107, 50-90 109 en 50-90 110. Tien Bcvmh-rijtuigen zijn door de aanwezigheid van een railrem toegelaten voor een maximumsnelheid van 200 km/u, voor de overige rijtuigen mogen maximaal 160km/u rijden.
Medio 2006 werden 10 rijtuigen verkocht. Het aantal rijtuigen dat EETC voor de normale dienstuitvoering nodig heeft is kleiner dan het aantal beschikbare rijtuigen. Negen rijtuigen gingen naar de Duitse Regentalbahn en één rijtuig is bestemd voor het Deutsches Dampflokmuseum.
Op de website rail-assets.de worden sinds 29 juni 2010 zeven ligrijtuigen type Bcvmh van EETC aangeboden. Het gaat om ongereviseerde rijtuigen die voor 160 km/u geschikt zijn met de nummers 05-70 115, 118, 122, 123, 125, 126 en 129. Na enige tijd zijn de rijtuigen niet op de website te vinden is en is verkoop blijkbaar van de baan.
In november 2011 zijn de rijtuigen 50-90 103 en 109 op de Watergraafsmeer gesloopt.

2011_1340
Couchetterijtuig 61 84 05-70 117-7. 's-Hertogenbosch, 15 juli 2011.

Slaaprijtuigen type MU
De slaaprijtuigen type MU zijn van oorsprong alle afkomstig van Wagons Lits. Het betreft rijtuigen met een zijgang en 12 compartimenten. Per compartiment zijn drie zit-/slaapplaatsen, waarmee de totale capaciteit 36 zit-/slaapplaatsen bedraagt. Elk compartiment heeft een wasgelegenheid. Aan de zijde zonder deuren zijn twee toiletten aanwezig. Per twee (gespiegelde) compartimenten is een verbindingsdeur aanwezig die het mogelijk maakt een direct verbinding tussen de beide compartimenten te maken. Dit is een mogelijkheid die voor grotere gezelschappen gebruikt kan worden. De indeling van de beide zijwanden van een rijtuig is verschillend. De zijde van de zijgang heeft minder ramen dan de zijde met de compartimenten.
Vijf rijtuigen hebben voor de overname door EETC dienstgedaan voor de NMBS. Deze rijtuigen zijn duidelijk herkenbaar aan de rode band aan de onderzijde van de wagenbak. Langs de dakrand staat de tekst "VOITURE LITS - SLAAPWAGEN". Eén slaaprijtuig type MU heeft voor de overname door EETC bij NS Internationaal dienst gedaan. Dit rijtuig is herkenbaar door het geheel blauwe uiterlijk, een gele bies en enkele sterren op de zijwand. De rijtuigen zijn hebben op de zijwanden een rode sticker met de naam EETC gekregen.
Eind 2007 zijn de slaaprijtuigen 06-70 619, 06-70 618 en 06-70 622 opnieuw geschilderd. Ze hebben daarbij een geheel blauwe kleur gekregen en een grijs dak.

2013_0199
Slaaprijtuig 61 84 06-70 615-9. Utrecht Centraal, 3 februari 2013.

Slaaprijtuigen type AB30
Van de slaaprijtuigen type AB30 bezit EETC vijf exemplaren. De rijtuigen hebben een zijgang en 10 compartimenten voor 3 personen. Daarmee bedraagt de totale capaciteit 30 zit-/slaapplaatsen. Het verschil in klasse wordt bepaald door het aantal reizigers dat een compartiment deelt: één of twee in de eerste klasse en drie in de tweede klasse. De rijtuigen hebben slechts aan één zijde een balkon toegangsdeuren. Aan de andere zijde zijn twee toiletten aanwezig. De van Wagons-Lits afkomstige rijtuigen zijn in 2004 door EETC van NS Internationaal overgenomen.
De rijtuigen zijn herkenbaar door zilverkleurige uiterlijk met een blauwe baan rond de ramen en een gele band langs de dakrand. In de gele band is de tekst "Voiture lits   Carrozza letti   Schlafwagen   Sleeping car" aangebracht. Na de overname van de rijtuigen door EETC is het uiterlijk niet gewijzigd. Geen van de rijtuigen is voorzien van een rode sticker mer de naam EETC.
In 2012 koopt EETC nog vijf slaaprijtuigen van dit type aan. Van de NMBS worden de laatste rijtuigen met de nummers 70-70 011, 012, 013, 014 en 015 overgenomen. EETC zal twee slaaprijtuigen in dienst nemen. De overige drie rijtuigen worden gebruikt als onderdelenleverancier. De rijtuigen zijn door EETC vernummerd in 61 84 06-70 421-2 t/m 425-3.

2014_0006
Slaaprijtuig 61 84 06-70 419-6 (4529). Rotterdam Centraal, 19 januari 2014.

Restauratierijtuigen type WR
De drie restauratierijtuigen van dit type die EETC bezit zijn voormalige couchetterijtuigen van de DB die in de jaren '80 door NS Internationaal zijn verbouwd tot restauratierijtuig. De rijtuigen beschikken over een eetzaal met plaats voor 42 gasten, een klein kantoor, een volledig ingerichte keuken, een trolleybergplaats, een wijnkast, een kleedruimte en een dieselaggregaat voor opwekking van de benodigde energie.
Eén van de rijtuigen, de 61 84 88-70 015-3, die EETC had overgenomen van NS Internationaal is later ingewisselde voor rijtuig 61 84 88-70 017-9. EETC had bij aankoop deze ruil bedongen. Rijtuig 88-70 017 had namelijk een gereviseerde airoco, maar is door NS Internationaal een tijd gereserveerd geweest voor The Train Company (TTC).
Twee rijtuigen zijn geschilderd in een afwijkende kleur blauw die ook op het dak is aangebracht. Deze rijtuigen hebben in de NS Internationaal-periode tijdelijk meegereden in de treinen van City Night Line. De rijtuigen zijn door EETC voorzien van een rode sticker op de zijwanden met daarop haar naam.

2011_1338
Restauratierijtuig 61 84 08-70 017-6. 's-Hertogenbosch, 15 juli 2011.

Bar-/buffetrijtuigen
In 2004 neemt EETC drie bar-/buffetrijtuigen over van NS Internationaal. Het betreft van oorsprong in 1970 voor de SNCF gebouwde Gril-express-rijtuigen die in 1993 door de NS zijn gekocht en verbouwd. De rijtuigen kregen daarbij een nieuw interieur met een bar en enkele sta-tafels. De inrichting is zodanig dat het rijtuig ook te gebruiken is als restauratierijtuig, waarbij deze tafels dan vervangen worden door eettafels en stoelen. Ten behoeve van de restauratiefunctie is de keuken niet alleen voorzien van tosti-apparaten en magnetron, maar ook van hete-luchtovens, kook- en grilplaten, boiler en vaatwasser. Na de overname van de rijtuigen door EETC is het uiterlijk niet gewijzigd op het aanbrengen van een rode sticker mer de naam EETC na.
Ook bar-/buffetrijtuig 61 84 88-70 024-5 heeft korte tijd deel uitgemaakt van het materieelpark van EETC. In 2005 is het rijtuig overgedaan aan NedTrain in ruil voor alle magazijn onderdelen van de door de EETC overgenomen rijtuigen Bcm, Bcvmh, Df en de bar-/buffet en restauratierijtuigen.
In 2006 heeft buffetrijtuig 61 84 09-70 023-3 deel uit gemaakt van de testrein Betuweroute.
In het najaar van 2007 is buffetrijtuig 09-70 020 opnieuw geschilderd. Het heeft daarbij een heldere blauwe kleur gekregen, evenals het dak.
In juni 2011 is buffetrijtuig 88-70 025 als eerste van deze serie rijtuigen gesloopt.

2014_0026
Buffetrijtuig 61 84 09-70 020-9. Rotterdam Centraal, 19 januari 2014.

Fiets-/bagagerijtuigen type Df
Drie fiets-/bagagerijtuigen neemt EETC in 2003 en 2004 over van NS Internationaal. Een vierde rijtuig volgt in 2007. De rijtuigen zijn van oorsprong Duitse postrijtuigen die in 1998 en 2000 voor NS Internationaal tot fiets-/bagagerijtuigen zijn verbouwd. De rijtuigen hebben aan beide zijde twee dubbele en twee enkele laaddeuren. Het interieur bestaat uit een open ruimte met ruimte om bagage op te bergen. Aan het plafond zijn haken aangebracht om fietsen aan te bevestigen. Delen van de bagegeruimte zijn voorzien van een aflegplank, postvakken en een soort van bagagerek dat aan het dak is bevestigd voor extra bergruimte. Aan één zijde van het rijtuig is verder een toilet aanwezig dat van de zich op een eindbalkon bevindt, afgescheiden van de laadruimte door een schakelkast. De rijtuigen hebben geen zijgang, waardoor ze als eerste of laatste rijtuig meerijden in een trein.
De vier rijtuigen hebben verschillende kleuren. Rijtuigen 51 84 94-95 052-1 en 51 84 92-70 054-8 zijn blauw en hebben een gele bies. Rijtuig 92-70 056 is groen en rijtuig 92-70 057 is oceaanblauw/crème van kleur. De fiets-/bagagerijtuigen doen hoofzakelijk dienst in de Bedevaartstreinen.
Eind 2007 is fiets-/bagagerijtuig 09-70 051 opnieuw geschilderd. Het heeft daarbij een blauwe kleur gekregen en een grijs dak. Fiets-/bagagerijtuig 51 84 09-70 051-6 ondergaat een renovatie en verschijnt in 2009 in de roodbruine EETC-kleur.

2009_1560
Fiets-/bagagerijtuig 51 84 09-70 051-6 in een Bedevaartstrein te 's-Hertogenbosch; 24 oktober 2009.

Autotransporters type DD
In 2005 neemt EETC achttien autotransporters van het type DD van de NMBS over, die een jaar eerder al gehuurd waren. In de jaren daarna volgen meer exemplaren tot een totaal van 35 stuks. Het betreft autotransporters die in 1969 door ANF Frangéco zijn gebouwd. Het type is gelijk aan de SNCF transporters type DD 66 DEV, maar dan op draaistellen van Schlieren.

In het begin hebben de autotransporters nog de blauwe kleurstelling van de NMBS, waarbij alleen het NMBS logo is verwijderd. Vanaf 2012 zijn gerenoveerde exemplaren in dienst die herkenbaar zijn aan de rode EETC kleur. Bij de gemoderniseerde exemplaren zijn op het onderdek extra stalen staven en kabels in de openingen in de zijwand aangebracht. Waarschijnlijk is de modernisering beperkt gebleven tot zeven exemplaren: 30007, 30019, 30022, 30028, 30036, 30038 en 30047.

EETC gebruikt de autotransporters niet alleen voor de eigen autoslaaptreinen, maar verhuurt ook diverse keren enkele wagens aan andere vervoerders, zoals het Italiaanse Arenaways.

2012_1566
Autotransporter 65 84 09-70 038-7 langs het perron in 's-Hertogenbosch; 24 juni 2012.

Autotransporters type DDm
In 2012 neemt EETC negen autotransporters over van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB. Het betreft wagens uit een serie van 10 wagens die in 1971 door Uerdingen is gebouwd. De wagens zijn identiek aan een aan de DB geleverde type wagen en staan op draaistellen van het type MD 44.

2013_1720
Autotransporter 65 84 09-70 058-5 DDm in een autoslaaptrein. 's-Hertogenbosch, 8 september 2013.

Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina boeken en artikelen

Naar het overzicht van de nummers van de rijtuigen van EETC.

Naar boven ...