Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. De webmaster van deze website zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor technische of redactionele fouten of ommissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Het gebruik van (beeld)materiaal van deze site op andere webpages is nadrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming van de webmaster van deze website. Bijdragen van anderen dan de webmaster worden opgenomen in vertrouwen dat deze origineel zijn en dat door publikatie de auteurswet niet wordt overschreden.
Mocht u van mening zijn dat zaken niet correct zijn weergegeven, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Martijn Haman