Restauratie coupérijtuig C6478

logo_restauratieC12 De Stoomtrein Goes-Borsele is gestart met de restauratie van het stalen coupérijtuig C 6478. Uiteindelijk moet dat leiden tot een rijtuig dat weer in historische toestand kan meerijden in de stoomtreinen van de SGB. Het is een kostbaar project, waarvoor een bijdrage meer dan welkom is. Via de SGB-website kan een donatie gegeven worden: https://www.destoomtrein.nl/c12
Help mee om dit Nederlandse erfgoed weer terug op het spoor te krijgen!

In juni 2022 meldt de SGB in haar donateursblad het voornemen om het stalen coupérijtuig NS C 6478 te gaan restaureren. Het rijtuig bevindt zich welliswaar in een matige toestand en het interieur ontbreekt grotendeels. Belangrijke onderdelen zijn wel aanwezig, zoals bijvoorbeeld een middenbank, compleet met de geperforeerde stalen plaat daaronder en het bagagerek boven de benk.

Gestart wordt met de uitwerking van het restauratieplan. Op basis waarvan de benodigde gelden via fondsenwerving en crowdfunding kan starten. Op deze pagina zullen ter zijner tijd foto's van de restauratie van dit rijtuig te vinden zijn.

2020_0966

2020_0967

2020_0968 De SGB bezit -naast de delen van het interieur die in het rijtuig zelf aanwezig zijn- enkele delen van het interieur van een C12c-rijtuig die als voorbeeld kunnen dienen voor de fabricage van het ontbrekende interieur. Het betreft onder andere delen van de banken van een C12c-rijtuig, waarbij het zowel een enkele als een dubbele bank betreft. Verder betreft het een deel van een lijst met illustraties en spiegel die boven de banken was bevestigd en een bagagerek. Goes, 13 december 2020.

Restauratie in twee fasen
De SGB wil de restauratie van het rijtuig in twee fasen uitvoeren. In de eerste fase wordt toegewerkt naar een rijdend casco. Dat betekent dat het rijtuig na een asbestsanering geheel wordt gedemonteerd en vervolgens gestraald en geconserveerd. Daarbij wordt het rijtuig technisch geheel in orde gemaakt. Een onderstel- en draaistelrevisie maken ook onderdeel uit van deze fase van de restauratie.

Bij de draaistellen is gekozen om de wielassen te voorzien van rollagers in plaats van glijlagers. Hiervoor moeten nieuwe assen en aspotten gemaakt worden die het oorspronkelijke uiterlijk van de aspotten krijgen. Rollagers vragen veel minder dagelijks onderhoud dan glijlagers, wat de uiteindelijke exploitatie van het rijtuig in de rijdende dienst moet vergemakkelijken.

Tijdens de eerste fase van de restauratie wordt ook verder uitgewerkt welke herstelwerkzaamheden aan het casco moeten plaatsvinden. De restauratie daarvan en inbouw van het interieur vormen onderdeel van fase fase van het restauratieproject.

Start van de restauratie
In maart 2023 is het in het rijtuig aanwezige asbest te verwijderd door een professioneel bedrijf. Daarmee is de restauratie van start gegaan. Ter voorbereiding van de asbestverwijdering zijn diverse onderdelen verwijderd en opgeslagen in een wagen.
De twee te reviseren draaistellen zijn van een verschillend type (geklonken en gelast), maar passen beide onder een C12-rijtuig.

2009_0470

2009_0471 De beide draaistellen van de C 6478: boven het geklonken draaistel E.207 en onder het gelaste draaistel E.246. Goes, 10 april 2009.

2009_0489
Het plaatje met draaistelnummer op geklonken draaistel E.207. Naast het draaistelplaatje is een opgelast plaatje te zien met de ingeslagen tekst "transfortmatorzyde". Dit draaistel bevond zich bij gelijkrichterwagen 974 1 606 onder de transformator. Goes, 10 april 2009.

De beide draaistellen die onder de C 6478 zitten zijn afkomstig van gelijkrichterwagen de 974 1 606 die in de jaren '90 is gesloopt. Deze draaistellen zijn gebouwd als type K voor de serie bagagewagens D 6081-6100. De draaistellen voor de wagens D 6061-6080 zijn geklonken en die voor de wagens D 6081-6100 gelast. Bij de aanpassingen van de draaistellen voor plaatsing onder houten rijtuigen zijn deze draaistellen omgenummerd tot E draaistellen. Bij plaatsing van de E draaistellen onder de gelijkrichterwagens 601 en 606 kregen deze wagens elk een gelast en eengeklonken draaistel.

Stand van zaken op 30 juli 2023
2023_1036
Bij het verwijderen van het asbest was het noodzakelijk de gehele vloer te verwijderen. Met plaatmateriaal is een tijdelijke nieuwe vloer aangebracht.

2023_0984
De met popnagels aangebrachte beplating aan de onderzijde van de wagenbak is ter plaatse van de deuren verwijderd. Daarbij zijn de kleuren uit de tijd als 'Donald Duck'-rijtuig weer deels zichtbaar geworden.

Terug ...