Bolkoppen expo tijdens Terug naar Toen 2011

Tijdens het evement Terug 2011 naar Toen zijn drie bolkoprijtuigen van de VSM tentoongesteld. Het gaat om het vooroorlogse rijtuig ABC 7301, een plan D en een plan K. In één van beide rijtuigen is een expositie worden gehouden met de historie van de rijtuigen en een greep uit het restauratieplan.

Vanaf 1994 is de VSM begonnen met het actief opsporen en behouden van de nog resterende bolkoppen. Het begon met de AB 7704 van Dort in Stoom en eindigde met het transport van de C7838 in 2005. Vanaf het moment dat er actief werd gezocht naar bolkoppen is er ook actief gezocht naar onderdelen van deze rijtuigen en geplukt uit sloop materieel wat te gebruiken viel. Sinds een paar jaar is de VSM bezig met het onderzoek naar de achtergronden van de rijtuigen, de originele staat, en wat te doen met de restauratie.

2011_1660

2011_1659

2011_1656
De drie rijtuigen die speciaal voor de expositie geverfd werden in de oorspronkelijke kleuren. Van boven naar beneden: de vooroorlogs ABC 7301, plan D-rijtuig AB 7705 en plan K-rijtuig AB 7359. Beekbergen, 3 september 2011.

Toekomstplannen
Het plan omvat de realisatie van een stam met 10 rijtuigen. Het elfde rijtuig, een plan K, zal gesloopt worden ten behoeve van de onderdelen voor de resterende 10 rijtuigen. De totale stam zal een capaciteit hebben van 517 zitplaatsen, onder te verdelen in: 141 zitplaatsen eerste klasse, 280 zitplaatsen tweede klasse en 96 zitplaatsen in de restauratie.

PeriodeRijtuignummersUitvoering
1935 ABC 7301groen
1950-1951AB 7704 turkoois
AB 7705 turkoois, aanvulling op de RD
C 7838 turkoois
RD 7658 turkoois, herinterpretatie 2011
1958 AB 7355 blauw, herinterpretatie 2010
AB 7359 blauw
AB 7370 blauw
AB 7377 blauw
AB 7378 blauw
- AB 7367 plukrijtuig

2011_1644

2011_1647
In rijtuig AB 7705 is een presentatie over de geschiedenis van de rijtuigen en de plannen voor de toekomst te zien. Medewerkers van de VSM geven uitleg en toelichting. Beekbergen, 3 september 2011.

Het restauratieplan gaat uit van een rijtuigstam die niet exclusief voor de VSM beschikbaar is, maar ook voor derden zoals andere museumbedrijven. Dat vergroot de kans op het regelmatig gebruik van de stam, waarbij inkomsten worden gegenereerd voor het instandhouden van de rijtuigen. Brede inzetbaarheid is ook de achterliggende gedacht om een Europeese toelating na te streven. Gedacht wordt aan de toelating in: Nederland, Duitsland, Polen, België en Luxemburg.

Drie rijtuigen met gewijzigd interieur
Het plan omvat 7 rijtuigen die in afleveringstoestand worden gerestaureerd en drie rijtuigen die een alternatieve inrichting zullen krijgen.

RD 7658 en AB 7705: Ten behoeve van de museale inzet is de hoeveelheid restauratie capaciteit uitgebreid. Het rijtuig zelf zal deels een alternatief interieur krijgen. In de oude bagage ruimte komen waarschijnlijk losse meubelelementen. Door de losse elementen zijn meerdere opstellingen mogelijk. Door de meubelelementen in een contrasterend ontworpen uit te voeren is duidelijk wat bestaand is en wat nieuw toegevoegd.
De RD is de enige wagen waar rolstoelgebruikers in plaats kunnen nemen vanwege de grote schuifdeuren. Door dat de meubels los zijn kan er geschoven worden zodat de rolstoeler de rit in stijl mee kunnen maken.
De AB 7705 zal in haar nieuwe opzet als aanvulling dienen op de bestaande RD.

AB 7355: Ter aanvulling op de te restaureren stam is er een ruimte nodig die multifunctioneel in te richten is. Gekozen is om een plan K daarvoor te gebruiken, aangezien die met 5 stuks vertegenwoordigd is in de stam. Het interieur bestaat uit een unit waar koven in zitten waar verschillende elementen aan opgehangen kunnen worden. Er is de mogelijkheid tot lopend buffet, mogelijkheid tot expo, je kunt lezingen of presentaties houden met een beamer en scherm en natuurlijk feesten met alleen sta tafels.
Dit rijtuig zal in combinatie rijden met de restauratierijtuigen zodat er een keuken direct verbonden is met dit rijtuig.

Naar boven ...