Blokkendoosrijtuig mCd 9443 bij de SGB

Bij de SGB is dit oorspronkelijk derde klasse motorrijtuig jarenlang gebruikt als restauratie-/barrijtuig in de treinen. Oorspronkelijk gebouwd met het nummer mCd 9443, waarbij de 'd' voor overgangsinrichting staat. Dit type motorrijtuig had namelijk geen gesloten kopwand, maar aan beide zijden een vouwbalg met overgangsinrichting. Om mogelijke verwarring met de hoofdletter 'D' die voor bagageruimte staat te voorkomen, is de aanduiding van motorrijtuig dit later gewijzigd in mCv. De letter 'v' staat daarbij voor vouwbalg.

De SGB gebruikt dit voormalige motorrijtuig jarenlang als rijdende restauratievoorziening in haar treinen. Uiteindelijk verdwijnt het rijtuig midden jaren '00 uit de treinen, onder andere door strengere eisen aan de horecafuncties en het gereedkomen van horecavoorziening De goederenloods op het emplacement in Goes.

2006_0131
Rijtuig C 9443. Goes, 24 februari 2006.

2014_0537
Rijtuig C 9443. Goes, 19 april 2014.

Dit rijtuig is duidelijk herkenbaar ten opzichte van de andere blokkendoosrijtuigen van de SGB door de oorspronkelijke drie deuren op het balkon. Dit is de zijde waar oorspronkelijk de stuurstand zich bevond. De diverse balkondeuren zijn dichtgezet tijdens de periode dat het rijtuig dienst deed als werkwagen. Sinds 1960 is het rijtuig als zodanig in gebruik geweest.

2014_0538

2014_0542
Een van de twee toonbanken in rijtuig C 9443. Goes, 19 april 2014.

Bij binnenkomst van het rijtuig aan de zijde met de (oorsponkelijke) drie balkondeuren valt als eerste een grote toonbank op. Deze ruimte loopt voor een deel door tot op het oude balkon. In het middendeel is een zitgedeelte, bestaande uit banken die afomstig zijn uit voormalige NMBS rijtuigen van het type Grande Capacité et Intercirculation (CGI). Tussen de banken zijn moderne tafels te vinden.

2014_0541

2014_0539
Voormalige banken van CGI-rijtuigen in rijtuig C 9443. Goes, 19 april 2014.

2014_0540
De kleine toonbank van rijtuig C 9443. Goes, 19 april 2014.

Aan het andere eind van het rijtuig is nog een kleinere toonbank te vinden. Aan de muur hangt een spiegel die herinnerd aan de Dow-Stoomexpres. Dit waren speciale ritten die op 30 april en 1 mei 1983 door de SGB zijn uitgevoerd tussen Terneuzen en Sas van Gent voor de personeelsvereniging van Dow Chemical Nederland B.V. in Terneuzen.
Op de zijwanden van het rijtuig is zowel de aanduiding mCd als RB te vinden.

2014_0547

2014_0545
Opschriften op de zijwand. Goes, 19 april 2014.

Terug ...