Inhoudsopgave Het Matblad

In onderstaande lijst is een overzicht van alle artikelen te vinden die in "Het Matblad" zijn verschenen. Vaste rubrieken zoals frontseintjes zijn niet opgenomen. Het blad verscheen in 1969 voor het eerst en had tot doel informatie te geven over het wel en wee van het rollend materieel en verscheen gedurende een periode van 32 jaar in wisselende frequentie.

Speciale karakters (bijvoorbeeld ß) en overige diacritische tekens (bijvoorbeeld Î, ä, è, é of ö) zijn zoveel mogelijk overgenomen voor zover dit op basis van de HTML karakterset mogelijk is.
Gebruik de zoek-funktie die bij de meeste browsers met CTRL+F opgeroepen kan worden om in de lijst te zoeken naar bepaalde woorden, afkortingen enz...

Snel door naar de uitgaven van een specifiek jaar:
19691970
19711972197319741975
19761977197819791980
19811982198319841985
19861987198819891990
19911992199319941995
19961997199819992000

 


MB1969-11969-1
3 Voorwoord
4 Een nieuwe kans om met u over materieel te praten; Wat wil het matblad bieden?
5 Ervaringen met de nieuwe 24-uurs controle bij EP
7 Remkraanperikelen bij treinstellen
8 Nieuwe werkmethode in de lijnwerkplaatsen
11Cabineverwarming loc serie 2400
13Minder scherpe normen voor scherpe wielflenzen
15Onrustige loop loc serie 1300
16Het parkeren van materieel 1964 en de mP's 3001-3035
19Storingsbestrijding

MB1969-21969-2
3 De Engelse locomotieven
7 Van kolenbak tot containerwagen
11Proef met retourstroom van de verwarmingskoffer; De strijd tegen uitgeputte batterijen
15Tractiemotoren mat. '64 en mP's; Storingen en maatregelen ter voorkoming van deze moeilijkheden
19Storingsbestrijding

MB1969-31969-3
3 Nieuwe treinstellen plan V
8 Warmgelopen steunlagermetalen van stroomlijnmaterieel
13Invoering P14-remblokken
15De rijdende materieelopzichter
17De bakens verzet; Een nieuw systeem voor het onderhoud van het reizigersmaterieel in de hoofdwerkplaats Haarlem
23Storingsbestrijding; warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materieel

MB1969-41969-4
3 Modernisering motorkamer DE 5
7 Verbeteringen aan de elektrische installatie van plan T, V en mP
10Bij het naderen van de winter; Voorzieningen aan de DE-loc's 2200 en 2400
12Wintermoeilijkheden met schuifdeuren van Plan U
13Een nieuwe beurt in de lijnwerkplaats; de tussenrevisie
15Uitbreiding 24-uurs-controle bij EP
16Nieuwe aanduiding van draagveren voor het goederen materieel
17Normalisatie

MB1969-51969-5
3 Hogere treinsnelheid stelt eisen; Snelheidsmeters worden nauwkeuriger
6 Nogmaals: de scherpe wielflens
9 Centrale deursluiting materieel '54
12Het arbeidsterrein van het laboratorium voor materiaalonderzoek
17De materieelkaart
19Tweede Robeltrein op komst
23Storingsbestrijding

Naar boven ...


MB1970-11970-1
3 Tochtbestrijding cabines stroomlijnmaterieel
7 Materiaalvoorziening
11Onrustige loop locserie 1300
12Overbelasting van E-loc's
16Technisch medewerker HVL
17Centrale materieelregelaar Mw
18Vermindering remblokslijtage bij loopdraaistellen mat '46
20Interessante storing bij materieel '64

MB1970-21970-2
3 Overslag bij de-loc's 2400; Wijziging rijcontroller
5 Dienstplanning Mw
7 Modernisering materieel '54
10Verlichtingsomzetters Mat '64 en mP
13Tochtbestrijding cabines; Deel 2
19Storingsbestrijding; Verwarming Plan U

MB1970-31970-3
3 ATB; invoering cabinesignalering
7 Nieuw wagentype voor NS; Containerwagen met schokbreker
10Komende Grote Herstelling belooft verbetering bij materieel '54
14Behandeling goederenmaterieel bij Ep
16Proefrit bij aflevering van nieuw materieel
18Materieelreiniging in de lijnwerkplaatsen
22De machinistenstoel
27Storingsbestrijding; Analyse extra opzendingen materieel

MB1970-41970-4
3 Urgentieprogramma '70
8 Multipel rijden met meer dan 2 DE-loc's 2400
10E-loc serie 1500, een aanwinst
13Overschrijding maximum toelaatbare snelheid
14Tandwielkasten
17Polyester zijwanden voor stroomlijnmaterieel
21Reacties van lezers
22Slagvaardige onderdelenvoorziening
24Automatische koppeling goederenmaterieel
27Storingsbestrijding; Tandwielkasten DE-loc's 2200

MB1970-51970-5
3 De E-loc's in Spoorslag '70
9 Onderhoud van de ATB-treinapparatuur
12Botsherstelling reizigersmaterieel
15De internationale materieelkaart
17Pulssturing
21Nieuwe aandrijving tractiewals mat. '64 en mP's
23Materieelherstellingen bij Ep
25Nieuwe tijdtafels
27Storingsbestrijding; koelcircuit DE 1 en 2

MB1970-61970-6
3 De opschakeltechniek bij E-loc's
7 Quick Service; een regeling voor snelle herstelling van materieel in lijn- en wagenwerkplaatsen
9 Urgentieprogramma '70
12Nieuwe verwarmingskoffer-constructies
16Verbouwing lijnwerkplaats Leidschendam
21Kleine oorzaken, grote gevolgen; motoren die voor generator spelen
24PV en het materieel
27Storingsbestrijding; TL-verlichting in getrokken materieel (1)

MB1970-71970-7
3 Energiewagens voor DE-getrokken treinen
8 PV en het materieel (vervolg)
9 Nogmaals: Materiaalvoorziening
12Pulssturing treinstellen 472 en 473
17Twee-componentenlakken op locomotieven
20Vaste remmen bij trapsgewijs losbare remsystemen
22Storingsbestrijding; Warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materiaal

MB1970-81970-8
3 DE-loc's 2200 en het zware goederenvervoer
8 Proefnemingen met luchtvering
11Pulssturing treinstellen 472 en 473 (2); Aanwijzingen voor de bediening, storingen
14Ervaringen van de rijdende materieelopzichter
18Storingsbestrijding; Koolborstels; Zilveren contacten

MB1970-91970-9
3 Kleine en grote herstellingen van elektrische machines
7 De batterijlading in het getrokken materieel
11Onrustige loop E-loc 1100
14Matblad-enquête: vragen en antwoorden
16Vervanging gelijkrichters in onderstations
19Storingsbestrijding; Verwarming Plan U

MB1970-101970-10
3 Ervaringen met de loc's 2900
4 Plan E op dieselbaanvakken
9 Aanbrengen van zwenkzwaaideuren in plan U
11Beveiliging tractiemotoren plan T, V en mP.
15Verbeterde verwarmingsregeling bij plan E en mat. '54
23Storingsbestrijding; Verwarming automatische koppeling

Naar boven ...


MB1971-11971-1
3 Beremming van containerwagens
7 Bij de nieuwe omslag
8 Staal voor wielbanden
13Blanke plaat in huifwagen
16Losse wielbanden bij reizigersmaterieel
22Storingsbestrijding; Defecte COV's

MB1971-21971-2
3 De "alternatieve" rem
7 "Paren" van draagveren; Het vaststellen van de inbouwhoogte als onderdeel van de bladveerbeproeving
11Nogmaals: plan E op dieselbaanvakken
14Gronddienst Ep
16Radiografische besturing DE-loc's
22Storingsbestrijding; Draaikomvoeringen bij 4-assig goederenmaterieel

MB1971-31971-3
3 De kuilwielenbank voor wpl Maastricht en Leidschendam
10De "alternatieve" rem (vervolg)
14Kwaliteit en kwantiteit in de lijnwerkplaatsen
18Storingsbestrijding; Twee problemen rond plan W breekasjes filters

MB1971-41971-4
3 De comfortmeter
8 Toelichting op een onregelmatigheid
11Wijziging van de temperatuurregeling van het koelwater bij de DE-loc's serie 2200
15De proeven met de franse verwarmingskoffer-constructies; Stand van zaken andere proeven
19Materieelreiniging in de lijnwerkplaatsen

MB1971-51971-5
3 Praktijkervaringen met de DE 5 zonder begeleider
7 Het vertreksein in de cabines van materieel '54
11Van 't kasboek; of wel: een verhaal over de kosten van het hebben en houden van rollend materieel
14Het zitcomfort in de E-loc serie 1100/1300
15Omroepinstallaties in materieel '64
17Storingsbestrijding; Warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materieel

MB1971-6_71971-6/7
3Beproeving nieuw goederenmaterieel
10Ervaringen met het "nieuwste" NS-materieel
14Omroepinstallaties in materieel '64 (vervolg)
16De omschakeling van de motorgeneratoren bij de vierwagenstellen van materieel 1954

MB1971-8_91971-8/9
3 Sterilisatoren in de keukens van het rollend materieel
7 Wielflenssmering bij 3 E-loc's serie 1200
11Vermogensregeling DE-loc's 2200
16Comfort in de cabines
20Ombouw zit-slaaprijtuigen (Bc's) plan N

MB1971-101971-10
3 Bestrijding storingen JH-wals van Benelux-materieel
9 Wijziging nooddrukknop bij elektropneumatisch bediende deuren
13Weerzien met de stoomtractie
16De machinist en zijn bijdrage tot kwaliteitsverbetering van het materieel
20Storingsbestrijding; Verzwaring dakveiligheden mat. '46 en '54

MB1971-111971-11
3 Kunststofremblokken
10Het overstaan van dieselmaterieel in de winter
14Proef met ontlaste schuifdeurrollen bij een groot-volume wagen type Gbs
18Storingsbestrijding; Snelschakelaars plan T en V

MB1971-121971-12
3 Telerail
7 Inbreng ervaring lijnwerkplaatspersoneel bij nieuwbouw rollend materieel
10DE-locserie 22/2300 in de ertstreindienst; Enquête onder machinisten van rayon Arnhem
13Bij de neus genomen!
16Rijtijdberekening bij NS
22Storingsbestrijding; Warmgelopen fadsen

Naar boven ...


MB1972-11972-1
3 De enkele draagveerophanging bij NS-goederenmaterieel
7 Rijtijdberekening bij NS (vervolg)
12Proef met een pneumatisch stuurstroomcontact bij E-loc's
14Wijziging deurbediening van plan U
18Storingsbestrijding; Opzetten stroomafnemer E-loc's 1500

MB1972-21972-2
3 Rollend materieel moet gesmeerd lopen
8 Materieelkwaliteit
108-jarige revisietermijn voor goederenmaterieel
14Stroomafnemers

MB1972-31972-3
3 Milieuhygiëne en het NS-materieel
6 De batterijlading van E-loc's 1100 en 1300
9 Opzetten stroomafnemers E-loc's 1500 (vervolg)
11Trek-duw treinen
15Het internationale stelsel van eenheden (SI)
21Storingsbestrijding

MB1972-41972-4
3 Ombouw goederenmaterieel voor automatische koppeling
7 Stroomafnemers (vervolg)
11Geluid en geluidoverlast
16ATB-storing bij Amersfoort-aansluiting

MB1972-51972-5
3 Losse wielbanden bij goederenmaterieel
8 Koeling van dieselmotorinstallaties
10Pomp-aktiviteiten
13Ombouw goederenmaterieel voor automatische koppeling (vervolg)
19NS en de internationale spoorwegaktiviteiten

MB1972-6_71972-6/7
3 De lijnboorbank
8 Die 'dekselse' deksels
14Onderhoud en Stadsgewestelijk Materieel
17De frontseinverlichting van het materieel

MB1972-8_91972-8/9
3 Statische omzetters in plan E
7 Principe en werking van de spanningsregelaar
9 Defecten aandrijvingen van de E-loc series 1100 en 1300
16POMP-aktiviteiten

MB1972-101972-10
1 Schijfgeremde loopdraaistellen mat. '64
5 Vaste remmen, in het bijzonder bij de DE-loc's serie 2200/2300
11Metaallijmen verbetert de rijkwaliteit

MB1972-111972-11
1 Het Sprinter-instapmodel
7 Zitten en zitten.....!
16De berekening van het treinrem-percentage

MB1972-121972-12
1 Start-hulp bij DE-loc's
4 De ATB-code komt niet uit de lucht vallen
15Een hydraulische telescoopkraan op een locomotor
16Kostbare reparaties

Naar boven ...


MB1973-11973-1
1 Deurconstructie "SNAV"-schuifwandwagens
8 NS-bezoek aan Japan
14Beslissing inzake keuze verwarmingskoffer gevallen
19Benelux trek-duw treinen

MB1973-21973-2
1 De Sprinters
5 POMP-aktiviteiten
8 De ATB en de rijtijden
11Scherploopverwikkelingen aan de Belgische grens verleden tijd

MB1973-31973-3
1 NS-schuifwandwagens
8 In- en uitschakelsecties ATB

MB1973-41973-4
1 Vervoer van gevaarlijke stoffen
7 Geprogrammeerd rijden en de Sprinter
9 De voortgang bij de oplossing van het remblokkenprobleem
16Benelux trek-duw treinen

MB1973-51973-5
1 Ontwikkelingen rond de materieelkaart
4 Waarom gasolie zomer- en winterkwaliteit?
6 Wijziging lijnschakelaars
7 De elektrisch bediende koersrolinstallatie
15Het nieuwste NS-rijtuig!

MB1973-6_71973-6/7
1 Batterijlading in de E-locomotieven serie 1100
4 Vervoer van gevaarlijke stoffen (vervolg)
10Grote herstelling Benelux-treinstellen
14De elektrische koersrolinstallatie (vervolg)

MB1973-8_91973-8/9
1 Wel een neus, niet een neus
10Warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materieel
17Deurstoring EM '54
20Huifwagen

MB1973-101973-10
1 De nieuwe P-wagens van de VAM
8 Onrustige loop Blauwe Engel op baanvak Beilen-Assen
13Tocht

MB1973-111973-11
1 Onderhoudsresearch
6 Wasthermostaten
8 Frontruiten E-loc's 1100 en 1300
10Automatische koppelingen stroomlijnmaterieel

MB1973-121973-12
2 ATB-vooraankondiging
3 De ATB van vooraankondiging tot remdwang
9 De getrapte remming en de ATB
13Storingen aan ATB-omzetters
16Ep en de ATB

Naar boven ...


MB1974-1_21974-1/2
1 Huckepackvervoer Nederland-Duitsland
7 Het seinlampje en zijn problemen
9 Nogmaals tocht
10De stuurstandrijtuigen C 8101-8103

MB1974-31974-3
1 Kunststofremblokken
4 Gatso Mini Radar
7 Stuurstroomperikelen loc serie 2200
11E-loc serie 1000 onder de POMP
14Elektrische lokomotieven type (1A)Bo(A1) serie 1000

MB1974-41974-4
1 De automatische waakinrichting van de Benelux-treinstellen en het trek-duwmaterieel Benelux
10Blauwe Engel krijgt "opknapbeurt"
13E-loc serie 1200 onder de POMP
16Elektrische locomotieven type Co'-Co', serie 1200
19Stoomloc serie NS 6001-6026

MB1974-51974-5
1 De gedaanteverwisseling van de WRD
7 De nieuwe elektrifikatie in Noord-Holland
14E-loc serie 1300 onder de POMP
18Elektrische locomotieven type Co'-Co' serie 1300
21Een stukje spoorgeschiedenis; Stoomloc serie NS 2101-2135

MB1974-61974-6
1 Radioloc serie 2200
8 Ongevallenkranen
12E-loc serie 1100 onder de POMP
15Elektrische locomotieven type Bo'-Bo' serie 1100
18Een stukje spoorgeschiedenis

MB1974-71974-7
1 Nieuwbouw reizigersmaterieel
15De ontwikkeling van modern goederenmaterieel

MB1974-8_91974-8/9
1 Van de redaktie
2 De doorloopkop
5 Bediening van de doorloopkop (Dlk)
7 Taak Ep 15 in de NS-organisatie
11Een automatische beschermkap
14E-loc serie 1500 onder de POMP
19E-loc serie 1500
21Een stukje spoorgeschiedenis; Stoomloc serie 3701-3820

MB1974-101974-10
1 Radio-aktieve stoffen
7 De thyristor in de chopper-installatie
12Plan T en mP onder de POMP

MB1974-111974-11
1De Centrale Radio Verkeersleiding (CRVL)
8 3e H2-Plan U
10Elektrisch materieel plan V onder de POMP
19Een stukje spoorgeschiedenis; Stoomloc serie NS 3901-3932

MB1974-121974-12
1 Bouw van de open 6-assige Coilwagen (Sahs)
8 De chopper als traktiebesturing
14Een stukje spoorgeschiedenis; Stoomlokserie 350-408 HSM (1600 NS)

Naar boven ...


MB1975-11975-1
1 Protostel DE 88. Artikelenreeks
1 Protostel DE 88. Rijtuiggedeelte
3 Protostel DE 88. De nieuwe dieselmotor
9 Materieel '54 onder de POMP

MB1975-21975-2
1 Stuurstroominstallaties in elektrisch materieel
7 Protostel DE 88. Verwarmingsinstallatie
11Protostel DE 88. Hydrauliek en koelsysteem
17Benelux-treinstellen onder de POMP
19Rektifikatie artikel "3e H2-Plan U"

MB1975-31975-3
1 De "SPRINTER"; Het nieuwe Stadsgewestelijk Materieel van de Nederlandse Spoorwegen

MB1975-41975-4
1 Protostel DE 88 Elektrische installatie
6 Protostel DE 88 Regeling verwarmingssysteem
10Protostel DE 88 Kompressoren
15DE III-treinstellen (plan U) onder de POMP
17Hydromotoren

MB1975-51975-5
1 Trek-duw-Benelux
9 Telerail
17Onderhoudsresearch

MB1975-6_71975-6/7
1 Ervaringen met de kuilwielenbank in de lijnwerkplaatsen Leidschendam en Maastricht
9 Verdere ontwikkelingen aan NS-goederenmaterieel
16Materieelboek
18Beveiligings- en signaleringssysteem voor het onder spanning zetten van de bovenleiding in de lijnwerkplaats
22DE 1 en -2 treinstellen onder de POMP

MB1975-8_91975-8/9
1 Een nieuw stuurstroomsysteem voor konventionele traktie-installaties
16Herstellen motorblokken AEC motoren
20Het gebruik van de momentsleutel

MB1975-10_111975-10/11
1 Een bliksembezoek van de Franse E-lok SNCF BB 7003
11Ontwikkeling van een nieuwe postwagen
19Onderhoudstermijnverlenging EM '54

Naar boven ...


MB1976-1_21976-1/2
1 De Franse E-lok SNCF BB 7003

MB1976-31976-3
1 De elektrische installatie van de Sprinter
14Pneumatisch aanhalen van moeren en bouten

MB1976-41976-4
1 Onderzoek van onderhoudssystemen (DE-lok's 2200/2300 in wpl Wgm)
5 De elektrische installatie van de Sprinter (vervolg)

MB1976-5_61976-5/6
1 Uit de praktijk; EM'64 bij het passeren van bruggen zonder bovenleiding
11Het draaistel van de 'Sprinter'; Een luchtgeveerd draaistel

MB1976-71976-7
1 De onrustige loop van de E-lok's 1100
3 Problemen met de 6-assige open coilwagen
7 Het warmlopen van de glijlageraspotten van de E-lok's 1000

MB1976-81976-8
1 Loopeigenschappen van railvoertuigen en de E-lok 1100

MB1976-91976-9
1 Wijziging verwarming plan V en T
14Schema's verwarming plan V en T
17De schakelaar treinverwarming, CW10

MB1976-10_111976-10/11
1 DE-lok's 2200 en 500/600 uitgerust met digitale snelheids- en registratieapparatuur ten behoeve van heuvelen
7 Vermogensmeting met behulp van rekstrookjes
12Nieuws van het Intercity-front
14Energievoorziening van restauratierijtuigen plan E
16Nogmaals de 1100

Naar boven ...


MB1977-1_21977-1/2
1 Nieuwe wasinstallatie voor treinen te Leidschendam-Voorburg
7 Deurbeveiliging van klapdeuren bij rijtuigen Plan K en N
11Technische konsekwenties bij het (ont)koppelen van materieel
15De bouw van de Intercity-treinstellen
19Oplossing foto pagina 14

MB1977-3_41977-3/4
1 Enige beschouwingen over rangeerveiligheid bij goederenwagens
11E-lok's 11/1300 onder de POMP (Permanent Onderzoek Materieel Problemen)

MB1977-5_6_71977-5/6/7
1 Lucht- en oliefilters bij dieselmotoren
10Verbetering loopeigenschappen E-lok serie 1100
29Nieuwe internationale bepalingen voor het bouwen en keuren van ketelwagens
32Het geluidsniveau in en om de Sprinter

MB1977-8_9.jpg1977-8/9
1 Storingen in het brandstofsysteem van de DE-lok's serie 22/2300
14Lucht- en oliefilters bij dieselmotoren

MB1977-10_111977-10/11
1 Ervaringen met gewijzigde draaikomkonstruktie bij de 6-assige open coilwagen
3 Nieuw Intercity-materieel
10De cannon-box

MB1977-121977-12
1 Proeflok 1600 P.; Een primeur in de traktietechniek
7 Wagens met Automatische Koppelingen (AK) ingezet voor ertsvervoer naar Völklingen (Saar)
13Warmgelopen steunlagers traktiemotoren E-materieel; Een opgelost probleem

Naar boven ...


MB1978-1_2_31978-1/2/3
1 De automatische koppeling van de "Sprinter"
6 ISO-symbolen voor luchtapparatuur. I
12Ontwikkelingen kwaliteit stroomlijnmaterieel en lokomotieven

MB1978-4_5_61978-4/5/6
1 De vlinder in het potje, ofwel: Problemen met meenemers van ATB- en snelheidsmetergevers
5 Reinigen reizigersmaterieel

MB1978-7_8_91978-7/8/9
1 ISO-symbolen voor luchtapparatuur. Deel II
6 Renovatie van de elektrische lokomotiefserie NS 1200
14Technische voorzieningen voor de proef met "discontinue treinbegeleiding" op de Zoetermeerlijn.

MB1978-10_11_121978-10/11/12
1 Neus-loop-geluid E-lok 1100
8 Konstruktiewijzigingen aan NS-Coilwagens (Type Shis)

Naar boven ...


MB1979-1_2_31979-1/2/3
1 Aanzetten met EM '46 en '54
7 Resultaten van het onderzoek, ingesteld naar aanleiding van ATB-snelremmingen in niet-ATB gebied ("blauw gebied")

MB1979-4_5_6_7_8_9_101979-4/5/6/7/8/9/10
1 Evaluatie winterproblemen 1978/1979
8 Het mechanische remwerk van plan T/V
15Loopeigenschappen E-lok 1100
20Aanzetten met EM '64

Naar boven ...


MB1980-11980-1
1 Een bijzonder treinstel
2 Wijzigen omroepinstallatie plan T
4 Een foutief ATB-kabinesein, KAN dat?
13Succesvolle aanpak kachelstoringen bij DE 3 en Ombouw DE 2
14Een Goede Buur

MB1980-21980-2
1 Aflevering nieuwe Intercity-rijtuigen
2 Treinstellen EM'46 voor het vervoeren van gehandicapten
5 Nieuwe aanpak kwaliteitsbeheersing bij Mw-werkplaatsen
11Oerlikon remluchtkast op Kijfhoek
14Uit het historisch spoorwegarchief

MB1980-31980-3
1 Ten geleide
2 Automatische koppelingen in klimaatkamer Wien Arsenal
4 Het Intercity-rijtuig type ICR
13Spanning en testen van onze bovenleiding
17PR-plan kwaliteit Wpl's
18Dubbeldekkers op proef op de Gooilijn

MB1980-41980-4
1 Het inregelen van de ATB-spoelen met behulp van de lusplank
4 De draaistellen van de nieuwe Intercity-rijtuigen (ICR)
14Terugkeer van "Vapor" in plan U?
17Dieselmotoren en het "leegloop" draaien

Naar boven ...


MB1981-11981-1
1 Informatie over prestaties en kwaliteit van materieel '54.
4 Opleidingen lijnwerkplaatsen
14Meetrijtuig CTO

MB1981-21981-2
1 E-lok serie 1600 doet zijn intrede
2 Nieuwe apparatuur voor de ATB-funktietest
4 Nieuwe dieselmotoren in de DE-3 treinstellen
8 Informatie over prestaties en kwaliteit van materieel '54
11Grote revisie plan W

MB1981-3_41981-3/4
1Opleiding E-lok 1600, uitstel maar geen afstel.
2 Informatie over prestaties en kwaliteit van de Benelux-stellen
4 Hydrostatische aandrijving in de omgebouwde DE-2 treinstellen
13Nieuw 4-assige kunstmestwagens

MB1981-51981-5
1 Beproeving verwarmingsinstallatie ICR
4 Ep-opleidingen voor de lok 1600
14Ontwikkeling Materieelpark
17Kwaliteitskontrole, je kunt er niet omheen

MB1981-61981-6
1 Aktie "Lamellenkoppeling Sprinter"
4 De nieuwe E-lok type 1600
16Geforceerd ventilatiesysteem voor kabines en begeleidersruimte van de mP's 3001-3035

MB1981-71981-7
1 Beveiliging bij werken op hoogte
4 Informatie over prestaties en kwaliteit van treinstellen "Plan V"
8 De nieuwe E-lok type 1600 (vervolg)

MB1981-81981-8
1 Verbeteringen bij R4 motorpostrijtuigen
6 Lekkages aan ketelwagens
14Remproeven IC-rijtuigen

MB1981-91981-9
1 Getrokken IC-materieel uitgebreid met BKD-rijtuigen
6 Succesvolle tochtbestrijding van de Ombouw DE2-cabines
8 Ontwikkeling vulapparaat voor multiremblokken

MB1981-101981-10
1 Buitenschuifdeuren plan E
3 Nieuwe werkputten in de lijnwerkplaats Amsterdam
10R4-bakken zonder plamuur

MB1981-111981-11
1 Ervaringen met P-30
5 Diesel-hydraulische treinstellen. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de NS-dieseltractie voor personenmaterieel
14Nieuwe twee-assige grindlossers voor Is 8

MB1981-121981-12
1 Vervanging draaivouwdeuren plan W tijdens R4
6 Restauratierijtuigen voor autoslaaptreinen en forfaitair vervoer
14Wagon-Lits blij met de vier nieuwe restauratierijtuigen

Naar boven ...


MB1982-11982-1
1 Hydrodynamische aandrijving
7 Wintervaste automatische koppelingen
12Onnen...oud
16Onnen...nieuw
24Zwenkzwaaideurbediening Plan T

MB1982-21982-2
1 Afscheid van de E-locserie 1000
3 Getrokken materieel in de stopdienst op de IJssellijn
10Nieuwe oliekachels onder Plan U
13Radioloc's 22/2300

MB1982-31982-3
1 Enige ervaringen met de Sprinters
9 Bestrijding van corrosie in koelsystemen van verbrandingsmotoren
12Koelwaterbehandeling in wpl Watergraafsmeer

MB1982-41982-4
1 De inzet van de E-loc serie 1600
3 Renovatie van de E-locserie 1200
12De cabineverwarming van de DE-locserie 22/2300

MB1982-51982-5
1 Chopperinstallatie op proef in ICM
9 Eén jaar onderhoudservaring E-locserie 1600
24Revisie van SGM-0 treinstellen

MB1982-61982-6
1 Het voor de treindienst beschikbare reizigersmaterieel
4 Draaistellen van ICM-1 en SGM-2
12Onderhoud DH-treinstellen nu en in de toekomst

MB1982-71982-7
1 Luchtdouche in Intercity Materieel
4 Dubbeldeksrijtuigen bij NS

MB1982-81982-8
1 Beproeving Diesel Hydraulisch materieel in Wenen
6 ATB-onderhoud
14De doorloopkop van de vervolgseries ICM

MB1982-91982-9
1 Rembediening bij gladde sporen
6 De sneltram Utrecht-Nieuwegein
19De elektrische installatie

MB1982-101982-10
1 Nieuwe organisatie Mw: even wennen aan nieuwe nummers
2 Storing "deuren niet te openen" bij mat '54
7 Testapparatuur voor de E-loc 1600
13Lijnwerkplaats "Zaanstraat" 50 jaar

MB1982-111982-11
1 Geluidsemissie van het materieel en proef met wielgeluiddempers
7 Winterproblemen
12Defektenanalyse 17,5 kW motorgenerator

Naar boven ...


MB1983-11983-1
1 Winterse problemen met buitenschuifdeuren van mat. '54
8 De beschildering van de trein
14Het Hoe en Waarom van "MODULEX" bewakingspanelen in lijnwerkplaats Zwolle

MB1983-21983-2
1 Statische omzetters in rijtuigen
6 Proeftreinstel 285
9 55 jaar reizigersmaterieel met gelijkstroom-tractie bij NS
24Internationale spoorconferentie over winterproblemen

MB1983-31983-3
1 Het regent op het dak, maar ik word wel nat...
3 De nieuwe serie SGM-2 verschijnt als "drietje"
12Vermogenscontrole aan waterweerstand
17ATB op de DE-locomotieven van de serie 2200

MB1983-41983-4
1 Onderhoud van Diesel Hydraulische treinstellen in Groningen
4 De Intercity-treinstellen ICM-1
8 Het hoe en waarom van het motorolie-onderzoek

MB1983-51983-5
1 Gewijzigde koppelboom van EM '64
4 Seingeving in de Hemtunnel
11Versleten remblokken EM '64
13Sleepblokken op DH-materieel

MB1983-61983-6
1 De laatste loodjes van materieel '46
4 Belgische viertjes in Roosendaal
13De combinatie-buffer

MB1983-71983-7
1 Zwenk-schuifdeuren voor de dubbeldekker
6 Lijnwerkplaats Onnen in realiseringsfase

MB1983-81983-8
1 Geluidsvermindering in kabines van E-loc's 1300 en 1100
6 Het kwaliteits-examen; Waar was het ook alweer om begonnen?
11Draaistelhefstand in de wpl Maastricht

MB1983-91983-9
1 Problematiek van een snelheidsbord
5 Nieuwe rekenmachine voor rijtijdberekening
10Wijzigingen aan ICM-0 bij de eerste revisie (R2)

Naar boven ...


MB1984-11984-1
0 "Ten geleide"
1 Tractiemotoroplegging E-loc serie 1100
7 Verbeterde cabine verwarming van de DE-loc serie 22/2300
12Het injektiesysteem op DH-materieel
20Metingen van de loopeigenschappen met de Ride Indexer

MB1984-31984-2
1 Wateroverlast in de buffers van de nieuwe Intercity-rijtuigen
5 Draaistelbehandeling lijnwerkplaats Zwolle
11Bedrijfservaring met het diesel-hydraulische materieel
13Zoutafzetting op plan T
15Meet- en testapparatuur DH-treinstellen
20Levensduurverlenging E-loc 1300

MB1984-31984-3
1 Sterkteberekeningen van de dubbeldeksrijtuigen
5 Bestrijding ATB-recidivisme in het materieel
8 Schroefcompressoren
14De geplande ontwikkeling van het NS-materieelpark
19Onderhoudservaringen met P30-remblokken
26Sluiting lijnwerkplaats Watergraafsmeer

MB1984-41984-4
1 Vraaggesprek met een projectleider Nieuwbouw Materieel
9 Adhesieproeven met een E-loc 1600
19Lijnwerkplaats Onnen bereikt hoog(s)te punt

MB1984-51984-5
1 DB-Accutreinstellen in Zuid-Limburg
5 Technisch onderzoek aan de asregelaars van de anti-slip/blokkeer-installatie van mat'64
9 Automatisering als hulpmiddel bij het onderhoudsproces
14Ingrijpende wederopbouw van de bak van de E-lok 1634
19De Sneltram Utrecht-Nieuwegein ruim een half jaar in dienst

MB1984-61984-6
1 Wintermaatregelen i.v.m. schijfremmen en kunststofremblokken
3 Sterktebeproeving van de dubbeldeksrijtuigen
7 Het afstellen van QB-relais behorende bij de motorgenerator van Mat. '64
10De "Omnibus" Antwerpen-Roosendaal
13Bewaking van het gedrag van het NS-materieel in de treindienst

Naar boven ...


MB1985-11985-1
1 Ervaringen met SGM-III
5 Hasler snelheidsmeters
14Invoering kwaliteitsbeheersingssystemen in de constructie-afdeling van Mw
16Wielgeluiddempers, polygonisatie en andere geluiden
21Mat '54 in hoofdwerkplaats Amersfoort
25Renovatie van het koninklijk materieel
27Zandvulinstallatie E-loc 1600 te Eindhoven

MB1985-21985-2
1 Vraaggesprek met de heer Ellenkamp, remspecialist van Mw3
9 Inbouw van wielflenssmering op de E-loc 1600 (overgenomen uit "d'n Atelier" januari 1985)
14Draaistelwisseling in Almere
16ATB in de huidige Benelux trek-duwstellen
21Verwarmd contactblok in de stuurstroomkoppeldoos op de automatische koppeling van EM '64 en EM '54
24Jules, een trekker op leeftijd

MB1985-31985-3
1 Polyester tandwielkast
6 Het Telerail-radiosysteem
16Nieuwe basisopleidingen monteur voor Mw- en Ep-gebied
19Uit het alternatieve leven van stel 501; Overgenomen uit "De pantograaf" van maart 1985
24De laatste 'Blauwe Engelen' terzijde gesteld

MB1985-41985-4
1 De afkeurnorm voor de qR-maat
6 Dubbeldekkers in dienst
12Het onderhoudssysteem van rollend materieel
18Beïnvloeding van de ATB door stoorstromen (Uit: "Weg en Werken Vereniging" van december 1984)
26Training in Kepner-Tregoe-systeem

MB1985-51985-5
1 Dienstmaterieel voor het groot mechanisch wegonderhoud
10De pneumatische beproeving van de E-loc 1600 (Uit d'n Atelier van mei/juni 1985)
14Lijnwerkplaats Onnen in dienst
17Banken bekleden in lijnwerkplaatsen; Lijnwerkplaatsen (wpl's) hebben als taak om veilig en bedrijfszeker materieel aan Ep af te leveren
19Een andere noodkoppelboom voor mat '64?

MB1985-61985-6
1 Wat zijn we van de winter in januari 1985 wijzer geworden?
8 De nieuwe DE loc 6400
11Veilig werken op hoogte door de gronddienst
16Computer Ondersteund Onderwijs

Naar boven ...


MB1986-11986-1
1 Intercity Materieel (ICM-1)
6 Verwarmings- en ventilatiesysteem van het Dubbeldeks materieel
12Opleiden van machinisten is het kweken van zelfvertrouwen
18Wintermaatregelen Automatische Koppelingen
20Keuringen van het rollend materieel bij de museummaatschappijen

MB1986-21986-2
1 Enquête onder Matbladlezers
2 Alternatievenstudie met betrekking tot de vervanging van NS-ongevallenkranen
7 Stroomafnemers
14Nieuwe loc reeks 11 van de NMBS
16E-loc 1500 exit
18Computer Ondersteund Onderwijs (COO) deel 2

MB1986-31986-3
1 Batterijen in het NS-materieel
11Het revisiesysteem van ICR
20Bijzondere storing bij dubbeldeks materieel (DD)

MB1986-41986-4
1 Dubbeltreinen (4.000 ton) met gemengde tractievorm
7 Nieuwe droogapparatuur in de lijnwerkplaatsen
9 GONG-treinen
12Ontwikkeling dwarsliggerwagens
18Ombouw treinstel 279 (mat '46) in de hoofdwerkplaats Haarlem t.b.v. proef draaistroomaandrijving
23Elektrische storingsopleidingen

MB1986-51986-5
1 Het nieuwe Benelux-materieel (BNL)
9 Testapparatuur laadinstallatie batterijen plan W
13De vulstootinrichting en de E-loc serie 1600
16Aspottrede bij cabines van treinstel 451

Naar boven ...


MB1987-11987-1
1 De ontwikkeling van de DE-loc 6400
5 Veranderingen in het goederenwagenpark van de NS
15Beproeving van een micro-processor-regeling voor de verwarming van ICM-1
21De NS-demonstratie- of instructie-ketelwagen
26Lekkage remcilinders mat '54

MB1987-21987-2
1 De nieuwe trekduw-Benelux op de baan
4 Dubbeldekkers: een aanwinst op de baan
8 Beleidsgroep Materieel (BGM)
11Honderd jaar noodrem in Nederland
12Veiligheidsstoring zwenkzwaaideur mat '64

MB1987-31987-3
1 SM'90 - stoptrein voor de jaren '90
5 Het CTO-meetrijtuig
13Kopwandversterking NS-schuifwandwagens fabrikaat SNAV
20Rectificatie

MB1987-41987-4
1 Bij het komende afscheid van het oude Benelux-materieel
7 Keuring van materialen en onderdelen
17Stoomlijnen in Nederland

MB1987-51987-5
1 Reparatie van ernstig beschadigde tractiemotoren E-loc 1600
7 Oploopbeproeving E-loc 1600
16Kwaliteitssystemen binnen Mw
20Onderzoek van gebruikte olie

MB1987-specialeuitgave1987-Speciale uitgave Open Huis
1 Voorwoord
2 55 jaar reizigersmaterieel met gelijkstroomtractie bij de NS
13De beschildering van de trein
18Nieuwe 4-assige kunstmestwagens
22Dubbeldekkers in dienst
27De nieuwe E-loc type 1600
35De nieuwe E-loc type 1600 (vervolg)
48Diesel-hydraulische treinstellen. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de NS-dieseltractie voor personenmaterieel
55Het nieuwe Benelux-materieel (BNL)
63Nieuwe twee-assige grindlossers voor Is8
70Naamgeving loc's 1600
71Materieeloverzicht treinstellen en rijtuigen

Naar boven ...


MB1988-11988-1
1 Kruisankerdraaistellen
5 De NS-ORE standaardwagen type Eanos
11Mechaniseren met de vorkhefstruck als basis
15Lege batterijen in plan W

MB1988-21988-2
1 Ten geleide
2 Voorwoord
3 Ombouw van 300 gesloten goederenwagens tot containerwagens
10Toelating van "vreemde" wagens op het NS-net
15Ontwikkeling van montagewagens voor de bovenleiding
26De nieuwe ombouw-kunstmestwagens van de NS
34Particuliere Railkranen
43Keuringen van het reservoir van ketelwagens en tankcontainers
47Goed(eren)wagenonderhoud

MB1988-31988-3
1 De nieuwe DE-loc 6400
9 Lagedrukoverlading bij pneumatische remsystemen franje of noodzaak
16Constructiewijziging hoofdlagers draaistellen SGM-1 voltooid
20Buffers
31Tractie-installatie mat '64 en motorPost
43DE6400 van Kiel naar Mannheim

MB1988-41988-4
1 Stoomtractie
8 Ontwikkeling van Nederlandse stoomlocomotieven
14Elektrische tractiesystemen
22Het voedingssysteem voor de tractie-energievoorziening
25Energiebesparing bij tractie
35Dieselmotoren

MB1988-51988-5
1 ICM-3, nu als IV
6 Radioloc's
13Kabeltesters in de lijnwerkplaats Amsterdam
17Adhesieproblemen bij het vertragen van railvoertuigen

MB1988-61988-6
1 Voorwoord
2 Ontwikkeling verwarming spoorwegmaterieel tot circa 1915
8 De verwarmingssystemen in het NS-materieel
14De verwarming en ventilatie van EM'64
23De verwarming van het IC-materieel
48Het verwarmingssysteem van het diesel-hydraulisch materieel
68Verwarmingsproeven in de klimaatkamer te Wenen

Naar boven ...


MB1989-11989-1
1 Adhesieproblematiek DH-materieel
6 Uit de BGM: Ontwikkelingen in het materieelpark
15Registrerende meetapparatuur voor de lijnwerkplaatsen
23Overgangswagens
27IJzelbestrijding op de bovenleiding

MB1989-21989-2
1 Stoptreinmaterieel negentiger jaren (SM'90)
6 Grote Revisie (R4) plan V4-V6
9 Het pilotproject storingsbestrijding
13Remproef bij getrokken materieel
18Nazorgacties vanuit hoofdwerkplaats Haarlem
21Van vorkheftruck tot hoogwerker

MB1989-31989-3
1 Het huidige locomotievenpark bij de NS
24Revisie en beproeving stoomlocomotief 3737
28De locomotieven
37De Arend gereed voor NS 150
40De opleiding van "De Arend"-machinisten
42Lawaaibestrijding
48Mat'24 in oude glorie hersteld

MB1989-41989-4
1 Cabine mock up SM'90
7 Magneetremmen op de DH-treinstellen
16NMBS-Rijtuigen
21Universele Diagnose Testapparatuur (UDT)
27Startproblemen ICM
30SM '90 Project

MB1989-51989-5
1 Automatische treinbeïnvloeding nieuwe ontwikkeling, nieuwe mogelijkheden
6 ATB fase 4 in materieel
15Problemen met de centraal-sluitenschakelaar deurbediening
18Problemen met volwielen bij goederenmaterieel
22Tractie en Materieel in de nieuwe Ep-organisatie
25Aardwindinstallatie lijnwerkplaats Leidschendam
32Fietsenvervoer in ICM

MB1989-61989-6
1 Microprocessor Antiblokkeersysteem in DH-materieel
10Outillage en huisvesting voor de gronddienst-Ep
15Ombouw voormalige DB-Ligrijtuigen tot NS-Restauratierijtuigen
23Herkenning van "gevaarlijke stoffen" in treinen
31Nieuwe E-loc's en Dubbeldekkers
35Onderhoud van ATB treinapparatuur
37Het Translift containervervoer
48Verblijfswagen Ongevallentrein

Naar boven ...


MB1990-11990-1
1 Profiel instap SM'90
10Onderzoek naar polygonisatie; Deel 1. Onderzoek bij ICM; Deel 2. Contourmetingen aan wielstellen IC- en BNL-rijtuigen
19Ervaring met onderhoud DE-6400
21Databus SM '90
25Ruitenwisserinstallatie Materieel '64

MB1990-21990-2
1 Stand van zaken bedrijfszekerheid ICM
4 Uit de BGM: Ontwikkelingen in het materieelpark
10Rangeerrobot; In de volksmond "fluisterloc" genaamd
16Ontwikkelingen in het lange termijnonderhoud van locomotieven
26Ervaringen met gehuurde NMBS M2-rijtuigen in de NS-dienst
29Behandeling materieel '54 in Roosendaal
33Naar aanleiding van........ Nieuwe E-loc's en Dubbeldekkers

MB1990-31990-3
1 Ergonomische beproeving van de cabine SM '90; Deel 1: Het stuurtafelontwerp
9 Digitale geheugen-oscilloscopen
14Tussen-Tijdse Actie voor SGM-0
1740.000 occasions
222e tussentijdse actie ICR 1-2
25Energiezuinig rijden
33Remvoeringen; thans asbestvrij en steeds beter; Van blokkenrem naar schijfrem
38Steeds meer spoorwegmaatschappijen controleren het vervoer van gevaarlijke stoffen
40Omschilder- en CW-actie motorPosten

MB1990-41990-4
1 CODA-E; Het Europese Road-Rail-systeem?
12Bedrijfszekerheid ICR

MB1990-51990-5
1 Verplaatsbaar stootjuk te Amersfoort
6 Faalkosten als gevolg van materieelstoringen
9 Herstelwijze van Treinstel EL 839 in combinatie met Treinstel EL 938
11Communicatie tussen Mens en Machine
20Ergonomische beproeving van de cabine van SM '90; Deel 2: Het onderzoek
28Bedrijfszekerheid DE III
32Berging Eloc 1606 te Uitgeest

MB1990-61990-6
1 Het ATB-expertsysteem
10Tussentijdse acties bij de E-loc serie 1600: 2e ronde
18Onderhoud E-locomotieven in de lijnwerkplaats Maastricht
23E-loc 1700, een vervolgserie van de E-loc 1600?
27Remblokslijtage materieel '64
30Ombouw plan E-Rdz tot NS-fietsrijtuig (Df)
35Universeel Test Apparaat (UTA)

Naar boven ...


MB1991-11991-1
2 Uit de BGM: Ontwikkelingen in het materieelpark
9 Testapparaat ZMS installatie
12De Tweede Tussentijdse Actie (TTA2) van de E-loc 1600, bediening
19Het rijdraaddikte-meetsysteem (ATON) voor de bovenleiding van de Nederlandse Spoorwegen
30Ombouw treinstellen 472 en 473
34Warmloperdetectie-apparatuur
41Evaluatie DE 6400 door machinisten op ergonomische aspecten

MB1991-21991-2
1 Treinstammen DDM
12Een nieuwe generatie draaistellen; Hoe zien de SM-90 draaistellen er uit

MB1991-31991-3
1 Hoofdwerkplaats Haarlem wordt vernieuwd!
6 Procedure veiligheidsstoringen rollend materieel
10Interregiomaterieel onderweg naar de toekomst
17Afscheid Directeur Materieel en Werkplaatsen
22Ergonomische beproeving van de cabine van SM '90; Deel 3: Resultaten en vervolg
29Van irriterende naar intermitterende dodeman in SGM
31Bedrijfszekerheid Mat'64
37Ervaringen van de DE 6400 Analyseclub

MB1991-41991-4
1 Extra ventilatie in cabines ICM-materieel
11Afscheid van Prof. Ir. N.H.C.E. Zeevenhooven, hoofd van de constructieafdeling (Mw3)
18Statische omzetter maakt plan W rijtuigen een stukje dynamischer
21Vermogensproefstand in de lijnwerkplaats Zwolle.
25Onderhoud en reparaties aan de DE6400 te wpl Zl
31Eervolle taak in de nadagen van de DE-loc 2400
35Beproeving prototype IRM-tractieinstallatie in Plan T nummer 517
42CODA-E: Hèt Europese Road-Rail-systeem?
49Materieelgidsen

MB1991-51991-5
1 Materieelgids Loc serie 1600
7 Bedrijfszekerheid ICM
10Materieel voor de toekomst van de Goederendienst
13Ventilatie DH-materieel
22De ervaringen met de nieuwe Radioloc's in de regio Rotterdam Goederen
27Bedrijfszekerheid Beneluxmaterieel
31Grote revisie (R4) plan V7

MB1991-61991-6
1 E-1700, de aflevering is nabij
4 Korte termijn onderhoudsresearch DD- en BNL-rijtuigen
9 VIS: Verbetering Informatiesysteem t.b.v. de Storingsbestrijding
12Loc 1700 in de lijnwerkplaats Leidschendam
16BEDRIJFSZEKERHEID NMBS M2-RIJTUIGEN
19Wintergevoeligheid rollend materieel; (N.a.v. de winterproblemen 1991)

Naar boven ...


MB1992-11992-1
2 Miljoenenvoordeel door zesasser
7 Motorkoprijtuigen vervolmaken DDM-2/3
12Bedrijfszekerheid E-LOC 1600
15De wielbandcondities
21Proef met nieuw type antiblokkeerinstallatie in twee SGM-2 treinstellen
28Onderhoudsresearch, lijnwerkplaatsonderhoud E-loc 1600, plan W en ICR-4
31Ombouw treinstel 517 ten behoeve van interregiomaterieel
36Bedrijfszekerheid materieel '54

MB1992-21992-2
1 DM'90 - het dieselzusje van SM'90
5 Bedrijfszekerheid SGM
10Keuring E-1700
12Nieuwe remkraan voor de E-loc 1700
18Een jubilaris van koper en staal
23Nieuwe "Zandwagens"
29Vervallen van de ATB-kwiteerfunctie
32Gewijzigde regeling Vermindering Dienstregeling Snelheid

MB1992-31992-3
1 Het Amersfoortse garagemodel werkt beter
12Kwaliteitszorg in het nieuwbouwproces
16Constructiewijzigingen aan de tractie-installatie van Mat'64 ten behoeve van de bedrijfszekerheid
20De bedrijfszekerheid van de DH
25Beproeving van zwenk/zwaaideuren met microprocessor-besturing
30Nieuwe coating kunstmestwagens
34Vaste remmen-problematiek bij locomotieven
37Evaluatie Telerail
43LCD bestemmingsaanduiding DDM2/3 materieel
52Ombouw motorpostwagen (mP) 3032 tot meettrein voor de dienst Infra beheer

MB1992-41992-4
1 Kuilwielenbank Lijnwerkplaats Amsterdam
6 Energiezuinig rijden, een zaak van menselijk handelen
13Bedrijfszekerheid IC-rijtuigen
17Rolstoellift in SM'90
24Het vertrouwensonderzoek
27Koeling tractie-installaties

MB1992-51992-5
1 Herstelling dubbeldekker stuurrijtuig nummer 508426-37115-1
6 Warmloopproblematiek steunlagermetalen E-loc 1200
10Permanentmagneet-rem van Tebel
- Impressie van de bouw van SM'90
15ATB nieuwe generatie

MB1992-61992-6
1 België, nu nog stipter te bereiken
5 Brandwerend schuim in banken
6 Remduurbeperking bij elektrische locomotieven
11De bedrijfszekerheid van SGM

Naar boven ...


MB1993-11993-1
2 Elektromagnetische verstoringen, een lastig probleem
9 Automatische koppeling van DD-AR en E-1700
17Kwaliteitszorg bij de gronddienst van Ep
20Systematische aanpak van de bedrijfsmilieuzorg bij de Dienst van Exploitatie

MB1993-21993-2
1 Ongewenst ontluchten van de treinleiding van ICM na het uitschakelen van de stuurstroom
3 Amersfoortse bladverenfabriek ingrijpend gemoderniseerd
12Modernisering van de onderhoudshal in Lijnwerkplaats Leidschendam
16Bedrijfszekerheid E-loc 1600

MB1993-31993-3
1 DE-loc serie 6400: de levering van de tweede serie halfweegs
5 Herstelling gebotste loc's 6429 en 6443
12De bedrijfszekerheid van radiolocomotieven
17Wat zit hier nu achter?
22Revisie van de draaistellen van de E-loc 1600
30Vaste remmen bij de rijtuigen van Plan W
33Meer nieuws over de informatievoorziening bij de storingsbestrijding
40Sterktebeproevingen bij SM'90
46100 Nieuwe containerdraagwagens voor NS-Goederen

MB1993-41993-4
1 De toegankelijkheid van het NS-reizigersmaterieel van de jaren negentig
8 Hoofdwerkplaats Haarlem wordt gerenoveerd; Fase 7 van het renovatieproject
13BPRM, de Commissie voor brandpreventie in rollend materieel
17Draaistelbeproeving
21Gebruikers-ervaringen met de dubbeldekserie DD-AR
28Dossier 'koppelproblemen DD-AR'; Oorzaken en oplossingen
39Ombouw SNCF-Gril Express rijtuigen tot Buffetrijtuigen
47Werkbeschrijvingen voor de gronddienst
52Universele Auditieve Signalering (UAS)
56Mat '64, vermeldenswaardig!

MB1993-51993-5 (speciaalnummer DD-IRM)
1 Van de redactie
2 Het nieuwe dubbeldeks interregiomaterieel DD-IRM
8 Het interieur
19Het klimaatbeheersingssysteem
27De draaistellen
31De tractie-installatie
36Het rem- en pneumatisch systeem
41De laagspannings-energievoorziening
47De bedrijfstoestanden
51Het diagnose-systeem

MB1993-61993-6 (jubileumnummer)
1 Bescheiden feest; De 25e jaargang van Het Matblad
2 Mat '64; De technische ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar
6 Kosten besparen met de Railhopper
9 De bakens verzet; Systemen voor het onderhoud van het reizigersmaterieel in de Hoofdwerkplaats Haarlem
15De onrustige levensloop van de Franse E-loc'series 1100 en 1300
26Ontwikkeling van de snelheidsmeting

Naar boven ...


MB1994-11994-1
1 De stroomafnemer van de toekomst
7 Is de Railhopper echt te breed?; Binnenkort niet meer Buiten Profiel
9 Elektronisch gestuurde VTT
16Beoordeling draaistelconstructies
21Lange Termijn Onderhoudsbeurt voor DDM-1 materieel; Onderhoud op maat

MB1994-21994-2
1 Veiligheid ICM verbeterd door toepassing baanschuivers
6 Ligrijtuigen van DB en TUI voor NS
12Gebruikers-ervaringen met de nieuwe buffetrijtuigen
18Toelating van de TGV Atlantique op het Nederlandse net
22Nieuwe documentatie voor de Onderhoudsbedrijven van NS Materieel; Pneumatische Beschrijving Opleidingen en Storingen ligt klaar
26Innovatief treintoilet
30Bedrijfszekerheidscontract voor de E-loc 1700; Gec Alsthom Transport en NS Materieel Engineering sluiten overeenkomst

MB1994-31994-3
1 Comfortabele nachttreinen voor de Kanaaltunnel
4 Inbouw ATB nieuwe generatie in DH2
9 Gebruikerservaringen DD-AR 1993
19De UIC/ERRI Databus Test; Een proef in de EC Berner Oberland
2570 Jaar gelijkstroomtractie in Nederland

MB1994-41994-4
1 Actie cabine-comfortformulier bij Onderhoudsbedrijf Zwolle
6 Nieuwe technologie in nikkel/cadmiumbatterijen
12De bedrijfszekerheid van ICM
16Bedrijfszekerheid van IC-rijtuigen

MB1994-5_61994-5/6
1 Fietsen goed onder dak in de Wadfietser
4 Bedrijfszekerheid SGM
8 SIM, een nieuw informatiesysteem voor NS Materieel
10Automatische ritregistratie in de Sprinter
12Collectoren slijpen
15Het service-team IRM van Engineering
17Typebeproeving Regiorunner
23Metingen met TGV 4501 in Nederland

Naar boven ...


MB1995-1_2.jpg1995-1/2
2 Treintelefoon in ICR
8 Graffiti snel weg
12Bedrijfszekerheid DH-materieel
17Typebeproeving geluid IRM van doedelzak naar zacht fluitje

MB1995-31995-3
1 Antwoordkaart
2 De geluidsproblematiek van de Railhopper
8 Nieuwe onderdelenlijsten voor een goed produkt
9 NS Materieel Onderhoud & Service; 'De partner in het wassen van treinen'
12Typebeproeving stroomafnemer IRM
19Het Pilot Project Deuren; Integratie Onderhoud & Service
22Problematiek van de UIC-verbinding bij de rijtuigen

MB1995-41995-4
1 Nieuw fietsrijtuig autonoom inzetbaar
5 DM'90, slimme systemen en een mooi uiterlijk; Eerste treinstel van Talbot naar Duewag
15Snelheid, beremming en onderhoud; Afwegingen bij goederenmaterieel
20Mat'64 (bedrijfs-)zeker naar de sloop?

MB1995-5_61995-5/6
1 Modernisering onderhoudsbedrijf Zwolle
5 Contourmeten wielen
8 Verkoop van 25 DE-locomotieven serie 2200 aan de NMBS; Aanleg HSL-traject Lille-Brussel met Nederlandse locs
14Praktijkervaringen DD-IRM; (Gezien door de ogen van de voorzitter analyseclub DD-IRM)
20Een nieuwe ster wordt geboren
24Wagens voor staalvervoer

Naar boven ...


MB1996-11996-1
1 Watergraafsmeer van goederen naar reizigers
5 De techniek op de Meer
7 Eindelijk rust voor de Hondekop; De laatste twaalf jaren van Mat '54, gezien door de bril van de vakman
13Citypendel
17Modernisering draaistelafdeling Onderhoudsbedrijf Maastricht

MB1996-21996-2
1 Economy-meter, hulpje voor zuinig rijden
7 DH-continuventilatie
14Bloemenvervoer per spoor
20DIAGNOSE SYSTEEM IRM; Hoe werkt het en waarom werkt het (nog) niet?
28Loccen 2200 naar Italië

MB1996-31996-3
1 Maatregelen ter voorkoming van bovenleidingbreuken met ICM en IRM
7 Beproeving van een dummy-voertuig ten behoeve van mDDM
13Beproeving van Talbot draaistellen
16Het ultrasoonmeetvoertuig

MB1996-4_51996-4/5
1 PRIL
10Wisseltransportwagen beproefd
13De Duitse 661-draaistellenfamilie
19Een tweede jeugd voor de Wadloper
26Deursystemen: het kan altijd nog veiliger.

MB1996-61996-6
1 Modulair reinigen; Een nieuw systeem voor reiniging
8 Kuilwielenbanken en loopkwaliteit
13Behandeling van wielassen door Wagenbedrijf Amersfoort
17Afkeur van koolsleepstukken en omschakelen van stroomafnemers bij elektrisch stroomlijnmaterieel
21Elektrisch deursysteem

Naar boven ...


MB1997-11997-1
1 Ombouw en revisie van Noorse locomotief
6 Wasmachine Groningen, de nieuwe generatie
12Airconditioning in cabines
18TGV PBKA THALYS

MB1997-21997-2
1 De materieel-kwaliteitsrapportage
7 Light rail
14Remblokken zetten in Onderhoudsbedrijf Rotterdam
21Tasterpositioneringssysteem, snelle railcheck

MB1997-31997-3
1 Gelede goederenwagens voor containervervoer
11Bureau Technische Toelating (BTT); Hoe staat het daar nu mee?
15NS Couchette 3/4
19Onderhoud en revisie in Duitsland

MB1997-4_51997-4/5
1 PRIL fase II; Het nemen van geluidreducerende maatregelen aan het materieel
9 PRIL; Geluidreductie afblaaspunten remsystemen
12Herstelling dubbeldeksrijtuig 270-7016
18Herinrichting uitwendige reiniging

MB1997-61997-6
1 Mag het ook 10 decibel stiller zijn?; De uitdaging voor ICES-STV-GG
7 Resultaten proefnemingen Economy-meter
13ICR wordt gemoderniseerd
15Draaistellen voor de Ultrasoon Meettrein

Naar boven ...


MB1998-11998-1
1 Op topsnelheid tussen Amsterdam en Utrecht
4 Sturen op voelen
9 Modernisering en revisie van 27 Ligrijtuigen voor DBAutoZug GmbH
15Naar een verbeterde punctualiteit

MB1998-21998-2
1 Meer locomotieven serie 1700 beschikbaar voor NS Reizigers
3 De SwedeRailapparatuur; Nieuwe mogelijkheden voor rembeproeving in Wagenbedrijf Amersfoort
8 Baanschuivers voor DDM
12Met ADAMS/Rail bouw je een trein in de computer

MB1998-31998-3
1 Automatisch omschakelen
2 Nieuwe hoofdredacteur
4 Kiezen van nieuwe remvoeringen niet eenvoudig
8 Automatisch omschakelen van treinbeveiliging tussen Nederland en België
11ETCS, de ATB van Europa
15Levensduurverlenging en modernisering Plan T

MB1998-41998-4
1 HGK-project
8 ICE 3M: comfort voor reiziger en machinist
21Booggeluid, een piepend probleem
26Hogedruktechniek in de matwas

Naar boven ...


MB1999-11999-1
1 Chopperombouw van de SGM 2014 en 2015
7 DR-dieselloc van ACTS in onderhoud bij NS Materieel
12DE6400 voor Duitsland
16Resultaat van het project Stiller Treinverkeer: Nachtrust met 11 decibel verbeterd
22EMATECH keeps it rolling

MB1999-21999-2
1 30 jaar....
2 INNOTRAIN, de goederentrein van de toekomst
10Computersimulaties met ADAMS/Rail
14Werk aan loopwerk loopt door
19Het Materieelproject "Verlenging IRM" (VIRM)

Naar boven ...


MB2000-12000-1
1 Remkranen een wonderlijk stuk techniek
7 R5 net op tijd
10Aanpassen Onderhoudsbedrijf Leidschendam ten behoeve van ICE 3M
15Veiligheidsstoringen
20Thalys mag koppelen

Naar boven ...