Welkom op deze website over de stalen rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen

Op deze website kunt u informatie vinden over de geschiedenis, levensloop en de nog bestaande exemplaren van de stalen rijtuigen van Nederlandse spoorwegbedrijven. Ook is informatie opgenomen over de resterende Nederlandse houten en Blokkendoos-rijtuigen.

Recente wijzigingen:
02-04-2017 Ook deze keer weer een aanvulling op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Ditmaal de samenstelling van de 9-delige stam 16502. De ABv-rijtuigen uit DDM-stammen 7202 en 7213 blijken weer de oude nummers 26-37 606 en 26-37 601 te dragen. Dit is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type DDM (pagina opent in een nieuw venster). Verder is de sloop van het laatste EETC-rijtuig op de Watergraafsmeer verwerkt op de pagina's rijtuigen van EETC en overzicht van de nummers van de rijtuigen van EETC. Een plattegrond van het slaaprijtuig type MUn is toegevoegd aan de pagina internationale rijtuigen. Het blog van Okke Derksen over Blokkendoos Aec 8508 van de VSM is toegevoegd aan de pagina weblinks. Tenslotte is een kleine aanvulling op de pagina voormalige rijtuigen van Lovers Rail in Frankrijk.
British military train Braunschweig-Berlin Charlottenburg 1945-1991
Op het terrein van fort Paull, nabij Hull aan de Engelse oostkust, is een restauratierijtuig te vinden dat meereed in de dagelijkse militaire trein tussen Braunschweig en Berlin Charlottenburg. Het restauratierijtuig is speciaal gebouwd voor deze Britse militaire trein en is het laatst overgebleven originele rijtuig. Alle andere rijtuigen zijn sindsdien verkocht, gesloopt of verbouwd. Het Berliner Restoration Fund heeft tot doel dit rijtuig te restaureren en behouden. Meer informatie over de trein en het rijtuig is op deze website te vinden.
01-03-2017 Ook deze keer weer aanvullingen op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Ditmaal de samenstelling van de 9-delige stammen 16503, 16505, 16506, 16511 en 16512 en de 6-delige stammen 16271, 16413, 16419 en 16424. Ook zijn vijf reserve ex-stuurstandrijtuigen toegevoegd. Een nieuwe foto van bagagewagen D 6066 is op de pagina resterende stalen rijtuigen geplaatst. Het faillisement van restaurant Gare du Nord is verwerkt op de pagina statisch materieel. Tenslotte is het te koop zetten van Blokkendoosrijtuig mC 9014 door de STAR is verwerkt op de pagina resterende blokkendoos-rijtuigen.
2007_1997
Stuurstandrijtuig 50 84 82-77 019-7 (5219) in het Onderhoudsbedrijf van NedTrain in Maastricht; 24 november 2007.
01-02-2017 Ook deze maand weer aanvullingen op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). De nieuw toegevoegde informatie betreft de drie rijtuigen die opgebokt op het terrein van de Holland Cargo Terminal in de Amsterdamse Westhaven, stam 16438 en de verlenging tot 9-rijtuigen van de stammen 16501 en 16506. Nieuwe foto's van opgebokte rijtuigen en tot treinbioscoop ingericht rijtuig zijn toegevoegd aan de pagina rijtuigen type ICR. Een nieuwe foto van het voormalige salonrijtuig NCS A 1 is toegevoegd aan de pagina net niet bewaard. De pagina's nummering en vernummering ovaleramenrijtuigen, nummering en vernummering couperijtuigen, nummering en vernummering postrijtuigen, nummering en vernummering D-trein rijtuigen en nummering en vernummering bagagerijtuigen stalen D zijn aangevuld met PKP informatie.
2017_0106
Ter gelegenheid van het Internationale Film Festival Rotterdam rijd NS met een treinbioscoop in diverse treinen richting Rotterdam. Op 27 januari 2017 was ICRmh-rijtuig 61 84 20-70 244-0 Bpmz10 in stam 16417 als zodanig ingericht. De ervaring wordt compleet door popcorn en een piccolo; Amsterdam Centraal.
01-01-2017 De grote tombola in het reorganiseren van de ICRmh-stammen is voor een deel verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). De wijzigingen betreffende stammen 16234, 16237, 16274, 16282, 16414, 16417, 16437, 16448, 16467, 16470, 16472, 16476, 16507, 16508, 16509 en 16510. Het gaat daarbij zowel om het herschikken van 6-delige stammen als de aanvulling tot 9-delige stammen. (Geoff, many thanks for your information) Op de pagina rijtuigverhuur en -verkoop door EETC zijn foto's toegevoegd van de overbrenging van rijtuigen op 19 mei 2016 en de nieuwe houder aanduiding op de rijtuigen die zijn overgegaan naar MSM Gruppe. Vanwege het verdwijnen van de City Night Line in Nederland tenslotte nog een nieuwe pagina met een fotografische impressie van de City Night Line in Nederland gedurende afgelopen jaren.

Naar archief ...