Welkom op deze website over de stalen rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen

Op deze website kunt u informatie vinden over de geschiedenis, levensloop en de nog bestaande exemplaren van de stalen rijtuigen van Nederlandse spoorwegbedrijven. Ook is informatie opgenomen over de resterende Nederlandse houten en Blokkendoos-rijtuigen.

Recente wijzigingen:
30-04-2018 Een nieuwe foto van de voormalige D 6052 in Polen is toegevoegd aan de pagina NS rijtuigen in het Oostblok. Verder is een nieuwe foto is toegevoegd van de opnieuw aangebrachte verkorte nummers op de rijtuigen type DD-AR. De verlenging van de ICRmh-stammen 16234, 16437, 16271, 16273, 16475, 16476 en 16477 tot 7-rijtuigen (deels ten koste van stam 16282) is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster). Verder zijn diverse correcties doorgevoerd op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster). Tenslotte is de inhoud van de nieuwste nummers toegevoegd aan de pagina's Inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en Inhoudsopgave Spoorwegjournaal (in bewerking).
bjedrzejewski_foto01
Werkwagen 525954 XHA van de Poolse spoorwegen. Het betreft de voormalige NS D 6062 die uiteindelijk in het museum in het Poolse Kościerzyna zou belanden. Olsztyn (Polen), 9 november 1992.
Foto: B. Jędrzejewski
01-04-2018 Aanvullende informatie over recent gesloopte DDM- en DD-AR-rijtuigen is verwerkt op de pagina's nummering en vernummering rijtuigen type DDM (pagina opent in een nieuw venster) en nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster). Verder is de afvoer van de VSM-rijtuigen AB7705, AB 7355 en AB7367 verwerkt op de pagina's rijtuigen plan D, nummering en vernummering rijtuigen Plan D, rijtuigen plan K, nummering en vernummering rijtuigen Plan K en resterende stalen rijtuigen. Aan de pagina diversen is de inhoudsopgave van het tijdschrift Spoorwegjournaal toegevoegd. Deze pagina is nog in bewerking (aanvullingen of correcties zijn welkom ;-) . Tenslotte is het replica HSM-rijtuig dat de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik bouwt toegevoegd aan de pagina resterende houten rijtuigen.
1996_0008

1996_0006
Ter promotie van de Disney-film De klokkenluider van de Notre Dame bezocht een promotietrein Nederland in 1996. De electriciteit voor de uit SNCF Inox-rijtuigen bestaande trein werd geleverd door een bijbehorend generatorrijtuig. Utrecht CS, 21 oktober 1996.
01-03-2018 De sloop van de stuurstandrijtuigen 50 84 26-37 115-1 en 270 7041 en de correctie van gegevens over diverse andere DD-AR-rijtuigen zijn verwerkt op de pagina's nummering en vernummering rijtuigen type DDM (pagina opent in een nieuw venster) en nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster). Van beide slooptransporten zijn foto's toegevoegd op de pagina's rijtuigen type DDM en rijtuigen type DD-AR.
2017_1717
Het materieel in de Alpen Expressen dit winterseizoen bestaat hoofdzakelijk uit rijtuigen van BTE. Die zet onder andere enkele ex-ÖBB slaaprijtuigen van het type T2S in, waaronder rijtuig A-BTEX 61 81 71-71 462-8 WLABmz. Utrecht Centraal, 22 december 2017.
2018_0052
Een deel van deze slaaprijtuigen is inmiddels in de huisstijlkleuren van BahnTouristikExpress gebracht. Dit is onder andere het geval bij slaaprijtuig A-BTEX 61 81 71-71 456-0 WLABmz. Houten Castellum, 11 februari 2018.
01-02-2018 Op de pagina rijtuigen type DD-AR zijn enkel foto's toegevoegd van rijtuigen die gebruikt zijn voor het uittesten van wijzigingen die bij de renovatie tot DDZ zijn doorgevoerd.
2017_0916
Evenementenlocatie De Rijtuigenloods bezit twee voormalige vrachtrijtuigen uit de OvernightExpress die dienst doen als rijdende ruimte voor bijeenkomsten. Amersfoort, 3 augustus 2017.
02-01-2018 De afloop van de tijdelijke inzet van rijtuig 10-70 307 ter vervanging van de 29-70 442 in stam 16509 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster).
Nieuw is de pagina diversen. Hierop gaan spoorse zaken aan de orde komen die het vermelden waard zijn, maar geen directe relatie hebben met het onderwerp van de website. Op dit moment zijn hier twee bijdragen geplaatst. Het betreft de inhoudsopgave van de bladen Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en de zoektocht naar informatie over twee Nederlandse rijtuigen die in WO2 zijn gebruikt door het 746th Railway Operating Battalion.

Naar archief ...