Welkom op deze website over de stalen rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen

Op deze website kunt u informatie vinden over de geschiedenis, levensloop en de nog bestaande exemplaren van de stalen rijtuigen van Nederlandse spoorwegbedrijven. Ook is informatie opgenomen over de resterende Nederlandse houten en Blokkendoos-rijtuigen.

Recente wijzigingen:
01-02-2018 Op de pagina rijtuigen type DD-AR zijn enkel foto's toegevoegd van rijtuigen die gebruikt zijn voor het uittesten van wijzigingen die bij de renovatie tot DDZ zijn doorgevoerd.
2017_0916
Evenementenlocatie De Rijtuigenloods bezit twee voormalige vrachtrijtuigen uit de OvernightExpress die dienst doen als rijdende ruimte voor bijeenkomsten. Amersfoort, 3 augustus 2017.
02-01-2018 De afloop van de tijdelijke inzet van rijtuig 10-70 307 ter vervanging van de 29-70 442 in stam 16509 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster).
Nieuw is de pagina Diversen. Hierop gaan spoorse zaken aan de orde komen die het vermelden waard zijn, maar geen directe relatie hebben met het onderwerp van de website. Op dit moment zijn hier twee bijdragen geplaatst. Het betreft de inhoudsopgave van de bladen Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en de zoektocht naar informatie over twee Nederlandse rijtuigen die in WO2 zijn gebruikt door het 746th Railway Operating Battalion.

Naar archief ...