Welkom op deze website over de stalen rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen

Op deze website kunt u informatie vinden over de geschiedenis, levensloop en de nog bestaande exemplaren van de stalen rijtuigen van Nederlandse spoorwegbedrijven. Ook is informatie opgenomen over de resterende Nederlandse houten en Blokkendoos-rijtuigen.

Recente wijzigingen:
01-11-2020 Op de pagina resterende blokkendoos-rijtuigen zijn de recente ontwikkelingen rond de mCv 9443 vermeld. Ook is een nieuwe pagina over Blokkendoosrijtuig mCd9443 in Tilburg toegevoegd. Op de pagina's ovaleramenrijtuigen en nummering en vernummering ovaleramenrijtuigen is verwerkt dat de NS ABd 7205 waarschijnlijk bij de PKP terecht is gekomen als 012060 Ahxz. Op de pagina NS rijtuigen in het Oostblok zijn foto's van bagagewagen D 6062 toegevoegd. Verder is op de pagina resterende houten rijtuigen is een nieuwe foto van de NCS BC 104 geplaats en bericht dat door een gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds de restauratie van het rijtuig kan starten. De inhoud van de nieuwste nummers 237 en 378 is toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Spoorwegjournaal en inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine.
2020_0860
Blokkendoos-rijtuig C 9443 is bij de Stadscamping in het Tilburgse Spoorpark geplaatst. Het plan is het rijtuig te verbouwen tot één of twee kamers die verhuurd gaan worden. Tilburg, 9 oktober 2020.
01-10-2020 De inhoud van het nieuwste nummer 377 is toegevoegd aan de pagina inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine. Verder is het boek Hummel Hummel-Zügen en zo toegevoegd aan de pagina's boeken en artikelen over stalen rijtuigen, boeken en artikelen over houten rijtuigen en boeken en artikelen over Blokkendoos-rijtuigen. Deze maand is informatie over verdwenen NS-materieel toegevoegd. Op de pagina NS rijtuigen in het Oostblok zijn foto's toegevoegd van stalen coupérijtuig C 6471 en het sterk verbouwde d-treinrijtuig AB 7555, beide in dienst bij de DR (dank Alain). Verder zijn foto's toegevoegd van houten rijtuig C 7024 en postrijtuig P 7020 (dank Otto, Heiko en Jan). Nieuwe informatie over de vernummering van postrijtuig P 7020 bij de PKP is op de pagina nummering en vernummering postrijtuigen verwerkt. Tenslotte is een nieuwe pagina met informatie over postrijtuig P 7020 bij de Poolse spoorwegen toegevoegd.
hummelhummelzugenenzo.jpgHummel Hummel-Zügen en zo; de zoektocht naar het in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde spoorwegmaterieel
Sander Ruys beschrijft de zoektocht in de periode 1945 tot en met 1951 plaatsvond naar de weggevoerde eigendommen van de NS en de uitwisseling van in Nederland buitgemaakt of achtergebleven spoorwegmaterieel. Ook komt het niet teruggekeerde en in de DDR, Polen en andere Oost-Europese landen achtergebleven spoorwegmaterieel aan de orde.

2020_0736
Treinstam 7621 is onderweg van Amersfoort Schothorst naar Utrecht Centraal. Dit is de oorspronkelijke 7521 die recentelijk met twee rijtuigen uit stam 7524 is verlengt tot een 6-delige treinstam. De Bilt, 11 september 2020.
01-09-2020 De komst van treinstam 7621 (de 7521 aangevuld met de tussenrijtuigen van de 7524) is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster). Op de pagina NS rijtuigen in het Oostblok zijn foto's van een Blokkendoos-rijtuig toegevoegd (dank Alain voor het attenderen) en een houten coupérijtuig. Verder zijn nieuwe foto's van de Blokkendoos-rijtuigen B 7507 en mCd 9415 op de pagina resterende blokkendoos-rijtuigen geplaatst. ook nieuw is een pagina met foto's van Blokkendoos-rijtuig B 7507. Ook is een nieuwe foto van slaaprijtuig 20270 geplaatst op de pagina statisch materieel. De inhoud van het nieuwste nummer 236 is toegevoegd aan de pagina inhoudsopgave Spoorwegjournaal.
1985_0025
Op een kopspoor langs de spoorlijn naar Kampen staat Blokkendoos-rijtuig 30 84 971 1 617-5, de oorpronkelijke mBD 9017. Volgens het opschrift is het in gebruik door de Dienst Infrastructuur met depot Zwolle. Zwolle, 30 juli 1985.
02-08-2020 Nieuw op de website is een fotopagina over het materieel op de tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen in het Spoorwegmuseum. De sloop van ABvk 94 84 4264 052-0 en mBk 94 84 4268 024-5 van treinstam 7524 is verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster). Deze pagina is voor de volledigheid aangevuld met de motorwagens die deel uit maken van de DDZ-stammen. Verder zijn nieuwe foto's van de RD 7659, Bvk 50 84 26-37 108-6 "Olifant", Sr 1 (replica), D 488 en D 6 geplaatst op de pagina's resterende stalen rijtuigen en resterende houten rijtuigen. Tenslotte is de inhoud van het nieuwste nummer 376 toegevoegd aan de pagina inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine.
2020_0513
Overzicht over de grote hal van het Spoorwegmuseum waar diverse rijtuigen van de tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen staan. Spoorwegmuseum, 8 juli 2020.
01-07-2020 Een nieuwe pagina met een foto van een wit stalen coupérijtuig met toelichting is toegevoegd. Een nieuwe foto van rijtuig B 8501 op de pagina resterende blokkendoos-rijtuigen en een nieuwe pagina met foto's van blokkendoos-rijtuig VSM B 8501. De pagina rijtuigen type ICL is aangepast. Het niet gelijktijdig vernummeren en omschilderen van de rijtuigen is toegelicht. Tenslotte is de inhoud van de nieuwste nummers 235 en 375 toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Spoorwegjournaal en inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine.
Tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen
Vanaf 23 juni tot en met 15 november 2020 is de tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen over eten en drinken in de trein en rondom op het spoor te zien in het Spoorwegmuseum. Voor de tentoonstelling zijn diverse (restauratie)rijtuigen naar het museum gekomen, waaronder exemplaren uit Duitsland en België. Binnenkort meer op de website over deze tentoonstelling.
2020_0286
Pullman-rijtuig WSP 4129 van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij is naar Utrecht overgebracht voor de tentoonstelling in het Spoorwegmuseum. Houten Castellum, 13 juni 2020.
01-06-2020 De inhoud van het nieuwste nummers 374 is aan de pagina inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine toegevoegd. Diverse zaken op de pagina nummering en vernummering buffet- en restauratierijtuigen zijn gecorrigeerd. Het betreft onder andere de oorspronkelijke DB-nummers van de buffetrijtuigen en de jaren van vernummering van zowel de buffet- als restaratierijtuigen bij NS. Verder is het boek van Jos Geilen over de Pullman-rijtuigen type Étoile du Nord van de C.I.W.L. aan de pagina boeken en artikelen over stalen rijtuigen toegevoegd. Tenslotte is in de tekst over de inzet van de rijtuigen plan D een correctie doorgevoerd.
2020_0166
Vanaf eind april worden de ICR-rijtuigen weer ingezet. Een van de diensten betreft de Beneluxdienst die beperkt is tot het traject Rotterdam - Antwerpen. Op de foto heeft een van deze treinen bijna station Breda bereikt; 16 mei 2020.
01-05-2020 De verwerving van een DD-AR rijtuig door het spoorwegmuseum en twee DD-AR-rijtuigen door Strukton Rail is verwerkt op de pagina's nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster), resterende stalen rijtuigen en de nieuwe pagina's rijtuigen van Strukton Rail en overzicht van de nummers van de rijtuigen van Strukton Rail. Slaaprijtuig 20270 Mitropa van de Stoomtrein Goes-Borsele is toegevoegd aan de pagina statisch materieel. Een nieuwe pagina over Hongaarse rijtuigen in de Bergland Expres is toegevoegd aan de pagina diversen. Verder is de inhoud van de nieuwste nummers 234 en 373 toegevoegd aan de pagina's inhoudsopgave Spoorwegjournaal en inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine. Artikelen over de oude slijptrein van NS (met Blokkendoos-rijtuig) en kortgekoppeld (rijtuig)materieel zijn toegevoegd aan de respectievelijke pagina's boeken en artikelen over Blokkendoos-rijtuigen en boeken en artikelen over houten rijtuigen.
2020_0148
Restauratie-/bagagerijtuig RD 7659 van het Spoorwegmuseum wordt gerestaureerd en zal in het turkoois onderdeel worden van de tentoonstelling Tosti's Truffels en Treinen. Inmiddels zijn de in Duitsland gereviseerde draaistellen in Utrecht gearriveerd. Spoorwegmuseum, 25 april 2020.
01-04-2020 De sloop van diverse DDM-rijtuig is vermeld op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type DDM (pagina opent in een nieuw venster). Diverse wisselingen in de ICRmh-stammen zijn verwerkt op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type ICR (pagina opent in een nieuw venster) (dank Geoff). Tenslotte is de inhoud van het nieuwste nummer 372 is aan de pagina inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine toegevoegd.
kl1985_23
Uit de tijd dat er nog reguliere getrokken internationale treinen naar Nederland kwamen: bagagerijtuig 51 81 95-70 011-8 Dmsz van de Oostenrijkse spoorwegen. Utrecht CS, 29 december 1985.
01-03-2020 Een nieuw artikel over de DDM- en DDAR-rijtuigen in Railhobby is toegevoegd aan de pagina boeken en artikelen over stalen rijtuigen. De inhoud van het nieuwste nummer 233 is aan de pagina inhoudsopgave Spoorwegjournaal toegevoegd. Nieuwe pagina's met de artikelen kamperen bij de NS en kamperen bij de NS - aanvulling van Peter Bakker zijn toegevoegd aan de pagina diversen.
bbonhoff_foto01
In de Alpen Expres rijdt sinds januari 2020 een slaaprijtuig van Train Rental International mee. Het uiterlijk van rijtuig A-TRAIN 61 81 70-70 003-2 is gebaseerd op de originele kleurstelling van de slaaprijtuigen type P. Venlo, 24 januari 2020.
Foto: B. Bonhoff
01-02-2020 Een pagina over de houten NS-rijtuigen bij de Poolse spoorwegen is toegevoegd aan de pagina diversen. De sloop van diverse DDM-rijtuig is vermeld op de pagina nummering en vernummering rijtuigen type DDM (pagina opent in een nieuw venster) (dank Jules). Nieuwe artikelen uit oude jaargangen van het tijdschrift de Modelbouwer zijn toegevoegd aan de pagina's boeken en artikelen over houten rijtuigen en boeken en artikelen over Blokkendoos-rijtuigen. Een artikel over de kortgekoppelde ongevallenwagen toegevoegd aan de pagina met boeken en artikelen over houten rijtuigen. Tenslotte is ook deze maand is de inhoud van het nieuwste nummer aan de pagina inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine toegevoegd.
2005_0833
De rijtuigen 3e klasse no 10 "waggon" en 2e klasse no 8 "char a bancs" zijn replicas uit 1938, maar door hun ouderdom inmiddels ook waardevolle museumstukken. Spoorwegmuseum, 29 mei 2005.
03-01-2020 De buitendienststelling van de laatste rijtuigen type DDM en (onverbouwd) DD-AR is verwerkt op de pagina's rijtuigen type DDM, nummering en vernummering rijtuigen type DDM (pagina opent in een nieuw venster), rijtuigen type DD-AR en nummering en vernummering rijtuigen type DD-AR (pagina opent in een nieuw venster). De inhoud van de nieuwste nummers 370 en 232 is aan de respectievelijke pagina's inhoudsopgave Stoomkroniek, Railkroniek en Railmagazine en inhoudsopgave Spoorwegjournaal toegevoegd. Een nieuwe pagina over de afscheidsrit DDM-1 materieel is toegevoegd.
2019_1563
Na de afscheidsrit met het DDM-materieel is stuurstandrijtuig 50 84 26-37 108-6 "Olifant" naar het Spoorwegmuseum gebracht; 23 december 2019.

Naar archief ...