Links

Op deze pagina vindt u een lijst met links naar andere interresante sites die over stalen rijtuigen gaan.

Homepages
Op de website van Nico Spilt is een steeds groter aantal foto's te vinden. Onder andere wordt specifiek aandacht besteed aan foto's van Nederlandse rijtuigen. Het betreft hoofdzakelijk foto's uit de jaren '70 van een goede kwaliteit.

Op de Spoorzoeker-website van Bart Peters zijn onder het kopje statisch materieel de plaatsen van een aantal rijtuigen te vinden dat als monument, restauratie of woning gebruikt wordt (o.a. Bosch en Duin, Valkenburg). De website wordt helaas al enige jaren niet meer geactualiseerd, waardoor de gegevens niet altijd meer kloppen.

Gerard van de Weerd besteed op zijn website aandacht aan de ovaleramenrijtuigen, bolkoprijtuigen, de rijtuigen plan D, E, K, N, W en destalen bagagenwagens. Bij de beschrijving van de rijtuigseries zijn eigen tekeningen van alle uitvoeringen van deze rijtuigen opgenomen. Een zeer informatieve website.

Begonnen als Nederlandse Museum Loc Database (NMLD), maar door de opname van ander materieel inmiddels omgevormd tot de website Museummaterieel in Nederland. Op de site is het materieel te vinden dat bij de diverse organisaties in Nederland aanwezig is. Naast een foto is van het materieel een korte beschrijving en wat technische data opgenomen. Omdat de informatie in een database staat kan gezocht worden op kenmerken van het materieel.

Cor de Rijke was op 19 februari 1989 een van de machnisten die de De Langste Reizigerstrein ter Wereld reed in het kader van het 150-jarig bestaan van de Spoorwegen in Nederland. Inmiddels heeft hij een website over deze uit 60 ICR-rijtuigen bestaande trein opgezet met informatie uit de eerste hand.

Op de Duitstalige website Revisionsdaten.de is een schat aan informatie te vinden over (hoofdzakelijk Duits) spoorwegmaterieel. Wie goed zoekt kan in de databank ook Nederlandse rijtuigen terug vinden. Mocht dit niet de gezochte informatie opleveren, dan biedt het Wagen-forum een uitkomst.

Op Bert's Hall of Trains zijn foto's te vinden die Bert Stortenbeker vanaf medio jaren '60 heeft gemaakt. Ondanks dat de afbeeldingen zijn van wisselende kwaliteit zijn, is de site is wel bijzonder. Afbeeldingen van oudere materieeltypes (en zeker van rijtuigen) zijn namelijk vrijwel niet te vinden op het internet.

Wie wil weten waar bepaald materieel te vinden is kan terecht op de website van Somda (Spots en OMlopen DAtabase). In Somda kunnen spots opgeslagen worden en worden dienstregelingen van bijzondere ritten gepubliceerd. In eerste instantie richtte de site zich op lokomotieven en treinstellen, maar nu de rijtuigen via hun stamnummer ook te achterhalen zijn is het programma ook interessant geworden voor de rijtuigliefhebber. Om alle functies van Somda te kunnen gebruiken moet u zich registreren.

Op de website schlafwagen.be van Kurt Foncke zijn foto's van slaaprijtuigen van diverse maatschappijen in Europa te vinden. Hoewel niet alle pagina's vlekkeloos werken zijn er wel foto's van Wagons-Lits slaaprijtuigen van de typen MU, MUs en WLAB30 in Nederlandse dienst te vinden.

De website V250.nl van Theo Neutelings geeft een overzicht van materieel dat wordt en werd ingezet op de verbinding Amsterdam-Brussel. Het grootste deel van de site gaat in op de getrokken treinen met ICRm-rijtuigen. Ook komen de Traxx-lokomotieen, Thalys- en ICE-treinstellen aanbod, evenals de oude Benelux-treinstellen. Maar vooral interessant vanwege de ICRm-rijtuigen.

Museum(bedrijven) met (stalen) rijtuigen
De Veluwsche Stoomtrein-Maatschappij is een waar eldorado voor liefhebbers van stalen rijtuigen. Naast een 'bolkop' heeft de VSM ook nog eens rijtuigen type stalen D, plan D, K en E. Op de vernieuwde website worden de rijtuigen alleen nog opgesomd. De uitgebreide beschrijvingen die vroeger op de website stonden zijn helaas verdwenen.

Het laatste ovalen ramenrijtuig en de stalen D's van de Stoomtrein Goes-Borsele zijn te vinden op de website van de SGB. Voor de detialinformatie wordt doorgelinkt naar de website Museummaterieel in Nederland.

De Zuid-Limburgse Stoomtrein-Maatschappij geeft op haar site van al haar materieel een uitgebreid overzicht met levensloop. Ook het plan E-rijtuig en het Wagons-Lits-rijtuig van de Staatsmijnen die in het bezit van de ZLSM zijn komen aan de orde.

De Stichting Stadskanaal Rail heeft een stalen D in haar bezit. Op de website staat hiervan een foto en enkele gegevens.

Op de website van het Het Spoorwegmuseum zijn kleine foto's te vinden van een paar van de rijtuigen van het museum. Voor de detailinformatie wordt doorgelinkt naar de website Museummaterieel in Nederland.

Als redder in nood voor vergeten treinseries heeft de Stichting tot behoud van af te voeren Nederlands spoorwegmaterieel (STIBANS) diverse rijtuigen 'gered', waaronder een stalen D. Ook bij andere (houten) rijtuigen is de stichting betrokken geweest. Op de website wordt aan dit materieel aandacht besteed.

De Stichting Historisch Dieselmaterieel is in het bezit van een voormalige verblijfsrijtuig plan E van de ongevallentrein, drie fietsenrijtuigen plan E en L en twee rijtuigen plan W. De stichting wil met onder andere deze rijtuigen een zogenaamde "Klompentrein" gaan samenstellen. Op de site zijn beschrijvingen en foto's van het materieel te vinden.

BAM Rail is onderdeel van Koninklijke BAM Groep. Het bedrijfsonderdeel Rail heeft een aparte website, maar het materieel, waaronder het eigen meetrijtuig, is daarop niet terug te vinden.

De Stoom Stichting Nederland bezet naast diverse rijtuigen van buitenlandse origine ook twee bagagerijtuigen die afkomstig zijn van de NS.

De Stichting Holland Spoor heeft zelf geen eigen materieel, maar heeft het verlenen van diensten en het genereren van fondsen ten gunste van het behoud van Rijdend Nederlands Rail-Erfgoed tot doel. Daartoe is het onder andere betrokken bij het initiatief van een researchtrein. En een belangrijk onderdeel van deze trein is het voormalige CTO-meetrijtuig van de Stichting Historisch Dieselmaterieel.

Via de website van Panorama Rail Express wordt het een voormalig panoramarijtuig van de Rheingold, in eigendom van een Nederlandse particulier, voor verhuur aangeboden. Op de website zijn diverse foto's van het rijtuig te vinden.

Op de website van het toekomstige hostel Train Lodge in Amsterdam is tot op heden niet meer te zien dan een artist impression. De facebook-pagina wordt wel periodiek geactualiseerd, waaronder nieuws over de rijtuigen van het hostel.

Website over het initiatief om in een Blokkendoos-rijtuig een Bed & Breakfast te realiseren. Op de website wordt de voortgang van het project bijgehouden.

Train Charter Events heeft vier restauratie- en buffetrijtuigen in het eigen wagenpark. Deze rijtuigen worden gebruikt voor een Dinner Train.

Slaaptrein 1907 gaat als Bed & Beleving overnachtingen bieden in een KPEV Mitropa slaaprijtuig uit 1907.

Naar boven ...