UIC codes / EVN-nummer

Het UIC (Union Internationale des Chemins de fer) heeft een nummeringsschema met een uniek 12-cijferig nummer voor elke wagon of rijtuig. Dit nummer bevat informatie over het rijtuig. Op deze pagina vindt je de uitleg van het nummersysteem voor rijtuigen.

2004_0382

Een voorbeeld van het nummer op een rijuig plan W: 50 84 21-37 453-1

Je vindt de nummers aan beide kanten van de wagons, maar wat betekenen ze?

Cijfer 1: Type rijtuig
Cijfer 2: Internationaal gebruik (Regiem)
Cijfer 3 en 4: Spoorwegmaatschappij
Cijfer 5 en 6: Type rijtuig
Cijfer 7 en 8: Snelheid en verwarming
Cijfer 9 tot 11: Serienummer
Cijfer 12: Controlecijfer

Voorbeeld berekening controlecijfer

2009_0704

Door de liberalisering van het spoorwegnet in Europa onstonden naast de oude (staats)spoorwegbedrijven ook privéspoorwegbedrijven. De liberalisering maakte het noodzakelijk om nieuwe regelgeving op te stellen, onder andere voor de nummering van het rollend materieel. Onder de nieuwe regelgeving heeft elk spoorwegvoertuig een nummer van 12 cijfers, het Europees voertuignummer (EVN). Dit nummer komt grotendeels overeen met het oude UIC-nummer. De belangrijkste wijziging in betekenis is dat de cijfers 3 en 4 uit het oude UIC-nummer niet meer verwijzen naar een land en maatschappij, maar alleen nog maar naar een land. Voor de meeste landen is de oude code van het (staats)spoorwegbedrijf de landcode geworden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Nederland (84), België (88) en Duitsland (80).

Elk land beheerd een Nationaal Voertuig Register (NVR) waarin het in dat land geregistreerde materieel staat. Dit register bevat diverse gegevens van het voertuig, waaronder het bouwjaar, beperkingen van het voertuig, eigenaar van het voertuig en houder van het voertuig. Om de eigenaar van een voertuig snel te herkennen is de Afkorting Voertuig Exploitant (AVE-code) ingevoerd. Deze bestaat uit de afkorting van het land waarin het voertuig is ingeschreven en de afkorting van de exploitant. De AVE-code is 2 tot 5 letters lang en staat naast het EVN-nummer op het materieel. Voor de AVE-code staat nog de lettercode van het land waar het rollend materieel is ingeschreven. In Nederland is het aanbrengen van de AVE-codes gestart in 2007.

In onderstaand overzicht staan enkele voor Nederlandse spoorwegmaatschappijen met rijtuigen relevante land- en AVE-codes:
Land/AVE-codeMaatschappij
NL-NS Nederlandse Spoorwegen
NL-HSA High Speed Alliance
NL-EETCEuro Express Treincharter
NL-BAM BAM RailCijfer 1: Type rijtuig

5niet RIC-rijtuig: niet RIC-rijtuigen die volgens speciale overeenkomst in het buitenland worden toegelaten, vallen ook in deze categorie
6rijtuig met RIC-teken waarvoor een speciale afrekening geldt
7rijtuig met RIC-teken voor TEN-pool waarvoor een speciale afrekening geldt

Naar boven ...Cijfer 2: Aanduiding internationaal gebruik

0alleen voor verkeer op eigen net
1régime RIV/RIC met vaste spoorbreedte
2régime RIV/RIC voor spoorwijdte 1435 mm en 1524 mm door middel van verwisselbare assen
3régime RIV/RIC voor spoorwijdte 1435 mm en 1524 mm door middel van verschuifbare wielen
4régime RIV/RIC voor spoorwijdte 1435 mm en 1672 mm door middel van verwisselbare assen
5indien 1e cijfer een 5 is: régime RIV/RIC voor spoorwijdte 1435 mm en 1672 mm door middel van verschuifbare wielen
indien 1e cijfer een 6 is: régime RIV/RIC autowagen, niet RIC voor autoslaaptreinen
6régime RIV/RIC met Brits omgrenzingsprofiel
7régime PPV met vaste spoorwijdte
8régime PPV voor spoorwijdte 1435 mm en 1524 mm door middel van verwisselbare assen
9régime PPV voor spoorwijdte 1435 mm en 1524 mm door middel van verschuifbare wielen

Naar boven ...Cijfer 3 en 4: Spoorwegmaatschappij (oud) / land (nieuw):

UICAfkortingNaam / Land
80DB Deutsche bahn AG (oud)
80D Duitsland (nieuw)
84NS Nederlandse Spoorwegen (oud)
84NL Nederland (nieuw)
88NMBSSociete Nationales des Chemins de fer Belges (oud)
88B België (nieuw)
Omdat deze website alleen over Nederlandse rijtuigen gaat zijn alleen de codes van enkele voor de website relevante landen opgenomen.

Naar boven ...Cijfer 5 en 6: Type rijtuig:

00Particulier postrijtuig
01particulier zitrijtuig 1e klasse
02particulier zitrijtuig 2e klasse
03particulier zitrijtuig 1e/2e klasse
04particulier ligrijtuig 1e klasse of 1e/2e klasse
05particulier ligrijtuig 2e klasse
06particulier slaaprijtuig 1e klasse of 1e/2e klasse
07particulier slaaprijtuig 2e klasse
08particulier restauratierijtuig
09particulier pullmanrijtuig of speciaal rijtuig
10zitrijtuig met 10 compartimenten of 20-21 rijen
11zitrijtuig met 11 compartimenten of 22-23 rijen
12zitrijtuig met 12 compartimenten of 24-25 rijen
13zitrijtuig met 3 assen
14zitrijtuig met 2 assen
16zitrijtuig met 6 compartimenten
17zitrijtuig met 7 compartimenten of 14-15 rijen
18zitrijtuig met 8 compartimenten of 16-17 rijen
19zitrijtuig met 9 compartimenten of 18-19 rijen
20zitrijtuig met 10 compartimenten of 20-21 rijen
21zitrijtuig met 11 compartimenten of 22-23 rijen
22zitrijtuig met 12 compartimenten of 24-25 rijen
23zitrijtuig met 3 assen
24zitrijtuig met 2 assen
26zitrijtuig met 2 verdiepingen 2e klasse
27zitrijtuig met 7 compartimenten of 14-15 rijen
28zitrijtuig met 8 compartimenten of 16-17 rijen
29zitrijtuig met 9 compartimenten of 18-19 rijen
30zitrijtuig met 10 compartimenten of 20-21 rijen
31zitrijtuig met 11 compartimenten of 22-23 rijen
32zitrijtuig met 12 compartimenten of 24-25 rijen
33zitrijtuig met 3 assen
34zitrijtuig met 2 assen
36zitrijtuig met 2 verdiepingen 1e en 2e klasse
37zitrijtuig met 7 compartimenten of 14-15 rijen
38zitrijtuig met 8 compartimenten of 16-17 rijen
39zitrijtuig met 9 compartimenten of 18-19 rijen
40ligrijtuig met 10 compartimenten 1e klasse of 1e/2e klasse
41ligrijtuig met 11 compartimenten 1e klasse of 1e/2e klasse
42ligrijtuig met 12 compartimenten 1e klasse of 1e/2e klasse
43ligrijtuig met 3 compartimenten 1e klasse + 5 compartimenten 2e klasse
44ligrijtuig met 4 compartimenten 1e klasse + 5 compartimenten 2e klasse
45ligrijtuig met 5 compartimenten 1e klasse + 3 compartimenten 2e klasse
47ligrijtuig met 7 compartimenten 1e klasse
48ligrijtuig met 8 compartimenten 1e klasse
49ligrijtuig met 9 compartimenten 1e klasse
50ligrijtuig met 10 compartimenten 2e klasse
51ligrijtuig met 11 compartimenten 2e klasse
52ligrijtuig met 12 compartimenten 2e klasse
53ligrijtuig met 10 1/2 compartimenten 2e klasse
54ligrijtuig met 11 1/2 compartimenten 2e klasse
57ligrijtuig met 7 compartimenten 2e klasse
58ligrijtuig met 8 compartimenten 2e klasse
59ligrijtuig met 9 compartimenten 2e klasse
60ligrijtuig met 10 compartimenten met 2 plaatsen 2e klasse
61ligrijtuig met 11 compartimenten met 2 plaatsen 2e klasse
62ligrijtuig met 7 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse en 5 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
63ligrijtuig met 4 compartimenten met 4 plaatsen 1e klasse en 5 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
64ligrijtuig met 4 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse en 6 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
(geldt voor rijtuigen, waarvan het 9e, 10e en 11e cijfer eindigen op 700 t/m 799)
ligrijtuig met 3 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse en 7 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
(geldt voor rijtuigen, waarvan het 9e, 10e en 11e cijfer eindigen op 800 t/m 899)
ligrijtuig met 5 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse en 5 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
(geldt voor rijtuigen, waarvan het 9e, 10e en 11e cijfer eindigen op 900 t/m 999)
65ligrijtuig met 5 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse en 6 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
66ligrijtuig met 6 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse en 5 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
67ligrijtuig met 8 compartimenten met 4 zitplaatsen 1e klasse
68ligrijtuig met 8 compartimenten met 2 zitplaatsen 1e klasse
69ligrijtuig met 9 compartimenten 1e klasse
70slaaprijtuig met 10 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse of 3 plaatsen 2e klasse
71slaaprijtuig met 11 compartimenten met 2 plaatsen 1e klasse of 3 plaatsen 2e klasse
72slaaprijtuig met 2x6 compartimenten met 4 plaatsen 2e klasse of 12 compartimenten met 3 plaatsen 2e klasse
73slaaprijtuig met 9 compartimenten met 4 plaatsen 2e klasse en 1 compartiment met 2 plaatsen 2e klasse
74slaaprijtuig met 11 compartimenten met 2 plaatsen 2e klasse
76slaaprijtuig met 7 compartimenten met 6 plaatsen 2e klasse
77slaaprijtuig met 7 compartimenten met 4 plaatsen 2e klasse
78slaaprijtuig met 8 compartimenten met 4 plaatsen 2e klasse
79slaaprijtuig met 9 compartimenten met 4 plaatsen 2e klasse
80speciaal rijtuig, ziekenrijtuig
81speciaal rijtuig, zitrijtuig 1e klasse of 1e/2e klas met bagageruimte
82speciaal rijtuig, zitrijtuig 2e klasse rijtuig met bagageruimte
83speciaal rijtuig, zitrijtuig 2e klasse rijtuig met bagageruimte of postafdeling op 2 assen
84speciaal rijtuig, zitrijtuig 1e klasse rijtuig met buffetafdeling, bar of keuken
85speciaal rijtuig, zitrijtuig 2e klasse rijtuig buffetafdeling, bar of keuken
86speciaal rijtuig, slaaprijtuig met buffetafdeling of bagageruimte
87speciaal rijtuig, restauratierijtuig en buffet of barrijtuig met bagageruimte
88speciaal rijtuig, restauratierijtuig
89speciaal rijtuig, salonrijtuig
(geldt voor de rijtuigen waarvan het 9e, 10e en 11e cijfer eindigen op 400 t/m 499)
speciaal rijtuig, bar/dancingrijtuig
(geldt voor de rijtuigen waarvan het 9e, 10e en 11e cijfer eindigen op 500 t/m 999)
90postrijtuig
91bagagerijtuig met postafdeling
92bagagerijtuig
93bagagerijtuig met 2 of 3 assen
94bagagerijtuig met postafdeling op 2 of 3 assen
95bagagerijtuig met douanecompartiment en zijgang
96wagens voor het vervoer van auto's op 2 assen, open of gesloten, met 1 of 2 verdiepingen
97wagens voor het vervoer van auto's op 3 assen, open of gesloten, met 1 of 2 verdiepingen
98wagens voor het vervoer van auto's op 4 assen, open of gesloten, met 1 of 2 verdiepingen
99dienstrijtuig

Naar boven ...Cijfer 7 en 8: Snelheid en verwarming

 SnelheidStoom1000V~17Hz1500V~50Hz1500V=3000V=zelf-voorzienende
verwarming
00 20 km/h -xxxx-
03-04120 km/h-x----
05 120 km/h--x---
06 120 km/h-xxx--
07 120 km/h--xx--
08-09120 km/h----x-
10 120 km/hxxxxx-
11-15120 km/hxx----
16 120 km/hxxxx--
17 120 km/hx-xx--
18-19120 km/hx---x-
20-25120 km/hx-----
26-28120 km/hx-x---
29 120 km/h-----x
30 140 km/h-xxxx-
33-35140 km/h-x----
36 140 km/h-xxx--
37 140 km/h--xx--
38 140 km/h----x-
39 140 km/h-x--x-
40-42140 km/hxxxxx-
43-45140 km/hxx----
46 140 km/hxxxx--
47 140 km/hx-xx--
48 140 km/hx---x-
50-52140 km/hxxxxx-
53-54140 km/hxx----
56 140 km/hxxxx--
57 140 km/hx-xx--
58 140 km/hx---x-
59 140 km/hxx--x-
60-68140 km/hx-----
69 140 km/h-----x
70-71160 km/h-xxxx-
73 160 km/h-x----
74 160 km/h--xx--
75 160 km/h-x----
76 160 km/h-xxx--
77 160 km/h--xx--
78-79160 km/h----x-
80-81160 km/hxxxxx-
84 160 km/hx-----
85 160 km/hxx----
86 160 km/hxxxx--
87 160 km/hx-xx--
88 160 km/hx---x-
89 160 km/h-----x
90-91200 km/h-xxxx-
92 200 km/hxxxxx-
93 200 km/hxx----
94-95200 km/h-x----
96 200 km/h-xxx--
97 200 km/h--xx--
98 200 km/h----x-
99 200 km/h-----x

Naar boven ...Cijfer 9 tot en met 11: serienummer (rijtuigen)

Genummerd van 000 of 001 tot 999. Als er meer dan 1000 rijtuigen zijn van hetzelfde type, wordt het achtste cijfer ook gebruikt.

Naar boven ...Cijfer 12: controlecijfer

Vermenigvuldig de cijfers 1 tot 11 afwisselend met 2 en 1. Tel hierbij alle cijfers op (niet de getallen). Het laatste cijfer van het totaal trek je af van 10. Dit is dan het controlecijfer.

Naar boven ...Voorbeeld berekening controlecijfer:

Je kent het nummer van het rijtuig (50 84 21 37 453-?) zonder het controlecijfer. Wat is het controlecijfer?

Stap 1: vermenigvuldig de cijfers afwisselend met 2 en 1:
(5*2) + (0*1) + (8*2) + (4*1) + (2*2) + (1*1) + (3*2) + (7*1) + (4*2) + (5*1) + (3*2)

Stap 2: Tel van de uitkomst alle cijfers op (niet de getallen):
1 + 0 + 0 + 1 + 6 + 4 + 4 + 1 + 6 + 7 + 8 + 5 + 6 = 49

Stap 3: Trek het laatste cijfer van de uitkomst van het getal 10 af. Dit is het controlecijfer.
10 - 9 = 1

Het volledige rijtuignummer is: 50 84 21 37 453-1

Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina
boeken en artikelen

Naar boven ...