Rijtuigen van Train Charter Services

logo_traincharterservicesTrain Charter Services bezit buffet- en restauratierijtuigen, die het verworven heeft uit het faillisement van Railpromo. Vanaf oktober 2019 start het bedrijf met het eveneens van Railpromo overgenomen concept van de Dinner Train.

Buffetrijtuigen
In 2019 worden de buffetrijtuigen 88-70 022 en 027 door Train Charter Services van Railpromo overgenomen. Het betreft van oorsprong in 1970 voor de SNCF gebouwde Gril-express-rijtuigen die in 1993 door de NS zijn gekocht.
De rijtuigen hebben een overwegend blauw en grijze kleur met witte biezen. Op de zijwanden zijn een Limburgse vlag en de Europeese vlag aangebracht. Op de schortplaat is het interne nummer aangebracht: 201001 voor rijtuig 88-70 022 en 201002 voor de 88-70 027.

2019_1239

2019_1240
De buffetrijtuigen 61 84 88-70 022-9 en 027-8 dragen nog de naam Railpromo op de zijwand. 's-Hertogenbosch, 26 oktober 2019.

Restauratierijtuigen type WRmz134.5
In 2019 worden de restauratierijtuigen 88-90 506 en 514 van Railpromo overgenomen. Het betreft van oorsprong in de periode 1969-1973 door Orenstein & Koppel gebouwde WRümz 135-rijtuigen voor de Deutsche Bundesbahn. De rijtuigen hebben naast een restauratiedeel met tafels voor 34 personen ook een deel met een buffetkarakter waar statafels en halfhoge tafels te vinden zijn. Beide delen worden van elkaar gescheiden door een keuken met een uitgifteloket aan de buffetzijde. De rijtuigen hebben een lengte van 27,5 meter en zijn daarmee langer dan de meeste andere rijtuigen.

2021_0529

2021_0526
De restauratierijtuigen 61 80 88-90 506-1 en 514-5 van Train Charter Services. Amersfoort Centraal, 24 september 2021.

De beide rijtuigen hebben een identieke kleurstelling waarbij aan een zijde een groot logo van Diner Train is aangebracht. De rijtuigen dragen de interne nummers 202001 en 202002. Tijdens de eerste rit in september 2021 was de de tekst "railpromo" op de zijwand van de beide rijtuigen vervangen door "train charter".

2022_2115
Restauratierijtuig D-TCS 61 80 88-90 505-3 WRmz134.5 is een van de door Train Charter Service van DB aangekochte restauratierijtuigen. Zwolle, 25 november 2022.

In juli 2022 worden 15 restauratierijtuigen van Deutsche Bahn overgenomen en vanuit Mukran (D) naar Nederland overgebracht. Deze rijtuigen zijn van hetzelfde type als de 88-90 506 en 514 die zich al in het rijtuigpark van TCS bevinden. De rijtuigen zijn voorzien van het houderkenmerk D-TCS. De eerste twee gerenoveerde exemplaren 88-90 504 en 88-90 505 komen in 2023 naar Nederland en worden in maart al ingezet in de Dinner Train.
In januari 2024 arriveert de gerenoveerde 88-90 511, gevolgd door de 88-90 515 in februari en de 88-90 515 en 88-90 516 in maart 2024. In april 2024 blijkt ook de 88-90 508 al gerenoveerd te zijn en mee te rijden in de DinnerTrain.

2023_0410

2023_0385
De nieuwe restauratierijtuigen 61 80 88-90 505-3 WRmz134.5 (boven) en 61 80 88-90 504-6 WRmz134.5 (onder) in de Dinner Train. Utrecht Centraal, 25 maart 2023.

Rijtuigen type ICR
TCS heeft een groot aantal rijtuigen type ICR aangeschaft. Op 20 december 2023 werden 45 rijtuigen in drie transporten vanaf Arnhem goederen opstelterrein NS naar de Watergraafsmeer overgebracht. De NS logo's op de rijtuigen zijn deels verwijderd en deels vervangen door de tekst train charter.

pvanrosmalen_foto05
ICR-rijtuig 61 84 10-70 309-3 Apmz10 is een van de door TCS verworven rijtuigen. Watergraafsmeer, 28 februari 2024.

Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina boeken en artikelen

Naar het overzicht van de nummers van de rijtuigen van Train Charter Services.

Naar boven ...