Rijtuigen van Train Charter Services

logo_traincharterservicesTrain Charter Services bezit buffet- en restauratierijtuigen, die het verworven heeft uit het faillisement van Railpromo. Vanaf oktober 2019 start het bedrijf met het eveneens van Railpromo overgenomen concept van de Dinner Train.

Buffetrijtuigen
In 2019 worden de buffetrijtuigen 88-70 022 en 027 door Train Charter Services van Railpromo overgenomen. Het betreft van oorsprong in 1970 voor de SNCF gebouwde Gril-express-rijtuigen die in 1993 door de NS zijn gekocht.
De rijtuigen hebben een overwegend blauw en grijze kleur met witte biezen. Op de zijwanden zijn een Limburgse vlag en de Europeese vlag aangebracht. Op de schortplaat is het interne nummer aangebracht: 201001 voor rijtuig 88-70 022 en 201002 voor de 88-70 027.

2019_1239

2019_1240
De buffetrijtuigen 61 84 88-70 022-9 en 027-8 dragen nog de naam Railpromo op de zijwand. 's-Hertogenbosch, 26 oktober 2019.

Restauratierijtuigen type WRmz134.5
In 2019 worden de restauratierijtuigen 88-90 506 en 514 van Railpromo overgenomen. Het betreft van oorsprong in de periode 1969-1973 door Orenstein & Koppel gebouwde WRümz 135-rijtuigen voor de Deutsche Bundesbahn. De rijtuigen hebben naast een restauratiedeel met tafels voor 34 personen ook een deel met een buffetkarakter waar statafels en halfhoge tafels te vinden zijn. Beide delen worden van elkaar gescheiden door een keuken met een uitgifteloket aan de buffetzijde. De rijtuigen hebben een lengte van 27,5 meter en zijn daarmee langer dan de meeste andere rijtuigen.

2021_0529

2021_0526
De restauratierijtuigen 61 80 88-90 506-1 en 514-5 van Train Charter Services. Amersfoort Centraal, 24 september 2021.

De beide rijtuigen hebben een identieke kleurstelling waarbij aan een zijde een groot logo van Diner Train is aangebracht. De rijtuigen dragen de interne nummers 202001 en 202002. Tijdens de eerste rit in september 2021 was de de tekst "railpromo" op de zijwand van de beide rijtuigen vervangen door "train charter".

In juli 2022 worden 15 restauratierijtuigen van Deutsche Bahn overgenomen en vanuit Mukran (D) naar de Watergraafsmeer overgebracht. Deze rijtuigen zijn van hetzelfde type als de 88-90 506 en 514 die zich al in het rijtuigpark van TCS bevinden. Nog onduidelijk is wat de plannen zijn van TCS met deze rijtuigen.

Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina boeken en artikelen

Naar het overzicht van de nummers van de rijtuigen van Train Charter Services.

Naar boven ...