Rijtuig WP2 4129 van Staatsmijnen

Oorspronkelijk
nummer
Bouw-
jaar
Nummers
DSM
Nummers
1988
Buiten dienstOpmerkingen
WP2 41291927WSP 412951 84 87-30 111-22002In 2002 geschonken aan ZLSM.

Terug ...