Resterende stalen rijtuigen

Van de verschillende series stalen rijtuigen zijn diverse exemplaren bewaard gebleven. Op deze pagina vindt u een foto-overzicht van nog bestaande stalen rijtuigen. Vanwege de omvang van het overzicht is een opsplitsing gemaakt naar rijtuigtype:
- Ovalen ramenrijtuigen
- Coupérijtuigen
- D-treinrijtuigen
- Bagagewagens DIV en DV
- Bolkoprijtuigen
- Rijtuigen plan D
- Postrijtuigen plan C
- Rijtuigen plan E
- Postrijtuigen plan E en L
- Rijtuigen plan K
- Rijtuigen plan W
- Stuurstandrijtuig Bs type ICR
- Rijtuigen type DDM
- Rijtuigen type DD-AR
- Buffet- en restauratierijtuigen
- Bar-/buffetrijtuigen type WR
- Slaaprijtuigen type MUs
- Vrachtrijtuigen type Dm
- Slaaprijtuigen type WLABmh
- Pullman salonrijtuig Étoille du NordOvalen ramenrijtuigen

2023_0178
Van de serie ovalen ramenrijtuigen is alleen rijtuig AB 7216 bewaard gebleven. Het rijtuig werd na de buitendienstelling als bezemwagen van Chemsto in Heerlen gebruikt. Later werd het rijtuig naar Onnen en Roosendaal overgeplaatst. In 1980 werd het rijtuig door de SGB gekocht die vanaf 1998 begonnen is met een omvangrijke restauratie. Daarbij is door de firma Janssen in Bergen op Zoom het plaatwerk hersteld en bij de SGB is het interieur teruggebouwd. In maart/april 2007 is het rijtuig in Roosendaal geschilderd. De restauratie van het rijtuig zal is daarna in Goes verder afgerond. Tijdens het Sporen naar het verleden 2008 was het gerestaureerde rijtuig te bezichtigen door het publiek. Sindsdien doet het regelmatig dienst in de treinen. Goes, 18 februari 2023.

Klik
hier voor meer foto's van de restauratie van dit rijtuig.

Naar boven ...Coupérijtuigen

2020_0964
Rijtuig C 6478 is het enige rijtuig van de serie coupérijtuigen dat nog bestaat. In 1965 werd de rijtuigbak zonder draaistellen naar een speeltuin in Utrecht vervoerd, waar het jarenlang heeft gestaan. In 1991 werd het rijtuig dankzij de inspanningen van de Stibans provisorisch teruggebracht in de oude donkergroene kleur en naar het terrein van de VSM in Apeldoorn vervoerd. Sinds 1994 maakt het rijtuig deel uit van de collectie van het Spoorwegmuseum. Het museum schonk het rijtuig in april 2009 aan de Stoomtrein Goes-Borsele. Goes, 13 december 2020.

Klik
hier voor foto's van het transport van dit rijtuig van Blerick naar de SGB en hier voor enkele foto's van het interieur.
Informatie over de restauratie van dit coupérijtuig.

Naar boven ...D-treinrijtuigen

2005_0598
D-trein rijtuig AB 7522 is in de uitvoering van salonrijtuig 61 84 89-30 002-9 (Sr8) bewaard gebleven. Het rijtuig maakte deel uit van de koninklijke trein en is nu eigendom van het Spoorwegmuseum. Tijdens de verbouwing van het museum was het rijtuig in de voormalige Wagenwerkplaats in Amersfoort opgeborgen; 20 april 2005.

Klik
hier voor meer foto's van dit salonrijtuig.

2003_0189
Rijtuig AB 7544 kwam in 1970 naar camping De Schaopvolte te Eext. In een deel van het rijtuig is nog de indeling in coupés en zijgang te zien. Ook is voor een deel de oude dakbekleding nog goed zichtbaar. Tegenwoordig worden de coupés gebruikt als toiletruimte en berghok. Samen met een Blokkendoos-rijtuig vormt het kantine "De Halte". Eext, 8 mei 2003.

Klik hier voor meer foto's van dit D-treinrijtuig.

2005_0790
Een van de koninklijke salonrijtuigen, de 61 84 89-30 001-1 (Sr9, ex-AB 7546) staat weer in het vernieuwde Spoorwegmuseum; 29 mei 2005.

Klik hier voor meer foto's van dit salonrijtuig.

Naar boven ...Bagagewagens DIV en DV

2023_0170
Achter werkwagen D141 van de SGB verbergt zich de ex-bagagewagen D 6061. Het rijtuig bevindt zich nog grotendeels in de uitvoering als hersporingswagen en wordt nu gebruikt door de Weg en Werken-ploeg.
Eind 2004 is de SGB gestart om de wagen groot onderhoud te geven. De wagen heeft daarbij het uiterlijk van een ongevallenwagen en het oude nummer 157 101 teruggekregen. Bij een latere schilderbeurt zijn de opschriften weer verdwenen. Goes, 18 februari 2023.

2004_1349
Bagagewagen D 6063 is onder het nummer D7618 bij de VSM te vinden. Na de buitendienststelling werd de wagen verkocht aan de SSN die het onder andere als filmruimte heeft gebruikt. In 1977 werd de wagen verkocht aan de VSM. Wie goed kijkt kan op de wagen nog de (overgeschilderde) opschriften van de SSN vinden. Beekbergen, 8 december 2004.

2005_0679
Bagagewagen D 6065, de oude ongevallenwagen van Zwolle, doet inmiddels dienst als wagen D285 van de Dienst Weg en Werken van de STAR. Begin 2009 heeft de wagen de naam "Geert" gekregen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de STAR-medewerker die de wagen beheert. Stadskanaal, 28 mei 2005.

Klik
hier voor meer foto's van deze wagen.

2021_0167
De als D 6066 in dienst gestelde stalen bagagewagen is een van de bagagewagens die in gebruik geweest als ongevallenwagen. In 2001 is de wagen door een particulier aangekocht en wordt thans door de Stibans als werkwagen gebruikt. Eind 2005 is de wagen door een Stibans werkgroep opgeknapt waarbij onder andere doorgeroest plaatwerk vervangen is. Uiteindelijk is de wagen opnieuw geschilderd in een gele kleur. Als gevolg van de koerswijziging van de Stibans is de ongevallenwagen eind 2009 overgedragen aan de Stichting NS162.
Omdat de wagen zal worden gebruikt voor het afbouwen van de diesellok 162 bij de SHM te Hoorn past de gele kleur niet bij het museummaterieel van de SHM. Daarom is besloten de wagen te schilderen in een donker groene kleur. Daarmee heeft de wagen een semi historisch jasje gekregen. De kleur groen is niet authentiek en ook niet alle zwarte banden zijn aangebracht. Op 18 december 2012 is de wagen overgebracht naar de SHM, de nieuwe thuisbasis voor de Stichting 162 in 2012.

Eind 2015 is de bagagewagen verkocht aan de gemeente Harlingen (Friesland). Die wil de wagen gebruiken als toiletvoorziening in de Nieuwe Willemhaven. Op 28 april 2016 vond het transport van de begagewagen naar Uitwellingerga plaats voor de voorbereidende werkzaamheden door straal- en coatingsbedrijf Hooghiemstra.

In de tussentijd veranderen de plannen voor de wagen en zal deze gaan dienen als informatiecentrum waar toeristisch-recreatieve informatie over binnen en buitendijkse voorzieningen, de geschiedenis van Harlingen, maar ook wetenswaardigheden over onder meer het Waddengebied Unesco-werelderfgoed en de Bruine Vloot te verkrijgen is. Hiertoe is de wagen medio juli 2019 op een oud havenspoor in Harlingen geplaatst. Daar vindt de afbouw van de wagen plaats, waarbij ook het interieur er in wordt geplaatst. De bagagewagen is eind september 2019 naar zijn uiteindelijke plek gereden. Daar staat het naast een perron kunnen nieuwsgierigen vanaf half oktober het informatiepunt binnenlopen.

In december 2020 wordt bekend dat de gemeente Harlingen het huidige gebruik van de wagon niet meer passend vindt. Gezocht wordt naar een (maatschappelijke) ondernemer die een passende invulling voor de bagagewagon heeft. Harlingen, 2 juli 2021.

haltena_foto01
Foto: H. Altena

Bagagewagen D 6072 kwam na een carriére als ongevallenwagen en terreinwagen in 1999 bij de Stibans. De wagen kreeg uiteindelijk het nummer 80 84 984 0 506-3. De wagen bevindt zich op de Watergraafsmeer en fungeert als onderdelenmagazijn voor de 162. In 2005 is de wagen door een Stibans werkgroep opgeknapt, waarbij onder andere doorgeroest plaatwerk vervangen is, en opnieuw geschilderd in de bruine kleur. Als gevolg van de koerswijziging van de Stibans is de ongevallenwagen eind 2009 overgedragen aan de HIJSM (Haarlem IJmuidense Spoorweg Maatschappij). Een koerswisseling in 2010 zorde ervoor dat de wagen wederom van eigenaar wisselde. In juni 2010 is de ongevallenwagen overgedragen aan WIJS (Werkgroep IJmuider Spoorlijn) en in gebruik bij de daaraan gelieerde Vereniging tot Behoud van Spoorwegmaterieel Haarlem (BSH). Na het opheffen van de BSH wordt de voormalige bagagewagen in 2020 overgenomen door de Stichting 2454 Crew die de wagen heeft opgeknapt. Roosendaal, 22 januari 2023.

Klik hier voor meer foto's van deze wagen.

2021_0492
Bagagewagen D 6074 is onder het nummer D142 in het materieelpark van de SGB te vinden. De bagagewagen is één van de oude ongevallenwagens, wat nog te zien is aan het onbreken van vouwbalgen en de aanwezigheid van schortbeplating tussen de draaistellen. Deze schortbeplating hadden de bagagewagens oorspronkelijk niet, maar werd aangebracht om opbergruimte voor gereedschap te krijgen. In 2001 kwam de wagen bij de SGB waar hij als opslagwagen wordt gebruikt. Goes, 5 september 2021.

2023_1675
Bagagewagen D 6080 heeft als zo vele stalen D's ook dienst gedaan als ongevallenwagen. De wagen was daarna jarenlang in gebruik bij de Werkgroep 1501. In 2003 werd de wagen naar de Watergraafsmeer overgebracht waar het als werk/opslagruimte gebruikt wordt. In 2003 is de Stibans eigenaar geworden van deze wagen. Vanwege een herbezinning op het materieelbestand werd de wagen in mei 2009 geschonken aan de Stichting TEE Nederland. De stichting heeft geen museale plannen met de wagen, maar zal deze gebruiken als opslagruimte. Begin 2021 is het materieel van de Stichting TEE Nederland, waaronder deze voormalige bagagewagen, door het Nederlands Transport Museum overgenomen. De stellingen uit deze wagen zijn overgezet in de D 6082. Tegen het einde van 2021 is de wagen verworven door SIEMei. Eind januari 2022 is de wagen naar Veghel overgebracht waar hij bij het andere materieel van de stichting is geplaatst op het voormalige emplacement. Veghel, 18 oktober 2023.

Klik hier voor meer foto's van deze wagen.

2022_0654
Bagagewagen D 6082 werd na zijn buitendienstelling naar Lelystad overgebracht. Daar zou de wagen gaan fungeren als onderkomen voor de plaatselijke NS modelbouwclub. Van deze plannen is nooit iets terecht gekomen en in 1996 werd de wagen overgenomen door de Stibans. Deze vervoerde de wagen naar de Watergraafsmeer. Vernummerd in 157 109 werd het een opslagruimte voor onderdelen van treinstel 252. In 2001 werd de wagen naar de voormalige wagenloods in Blerick overgebracht. De wagen is in beheer bij het Spoorwegmuseum. Op de foto de wagen in Blerick; 11 maart 2022.

rvandenhoven_foto11
Bagagewagen D 6087 stond lange tijd in Beekbergen en Apeldoorn onder een dekzijl te wachten op betere tijden. Begin 2017 is de VSM begonnen met de revisie van deze bagagewagen. De restauratie van de bagagewagen zelf neemt lange tijd in beslag omdat werkzaamheden plaatsvinden naast de reguliere werkzaamheden aan de overige rijtuigen.
Deze bagageruimte van deze wagen bevat naast een zijgang ook drie afsluitbare ruimtes van gaas die in de jaren '50 zijn aangebracht. Met het verzegelen van deze ruimten door de douane kon de afhandeling van doorgaande goederen aan de grens versnelt worden. Over het dak van de bagagewagen is een pijp te zien waarin de 12-aderige doorgaande UIC-kabel was aangebracht. Eind 1979 werd besloten deze kabel aan te brengen om diensten met de ICR-rijtuigen mogelijk te maken. Deze kabel was nodig voor de centrale sturing van deursluiting, verwarming, verlichting, omroep en de hoofdreservoirleiding.
In 2023 wordt de revisie afgerond en tijdens de manifestatie Terug naar Toen is de wagen in de uitvoering als D 7614 gepresenteerd. Loenen, 2 september 2023.
Foto: R. van den Hoven

2022_1703 tn2.jpg
Bagagewagen D 6097 is door de SGB teruggebracht in de uitvoering als internationale bagagewagen D 7603. De wagen is voorzien van vouwbalgen, teakhouten kopdeuren en overloopbruggen met eenvoudige vaste leuningen. 's-Gravenpolder, 31 augustus 2022.

Klik hier voor meer foto's van deze bagagewagen.

fbauch_foto01
In het voormalige Betriebswerke (Bw) Hoyerswerda staat een Nederlandse bagagewagen van het type DIV. Het gaat om een van de in de Tweede Wereldoorlog vermiste bagagerijtuigen. De wagen is in de voormalige DDR als gereedsschapwagen gebruikt in de "Hilfszuge" totdat in 1978 een nieuwe "Einheitshilfszuges" in gebruik werd genomen.
Mogelijk gaat het hier om de oorspronkelijke bagagewagen NS D 6093. Deze wagen was als enige van de vermiste bagagewagens van dit type in maart 1948 als "zwaar beschadigd, niet rijvaardig" bij de Reichsbahndirektionen (Rbd) Halle geregistreerd. De wagen had volgens de opschriften op 26 juli 1944 zijn laatste revisie gehad. Door de Deutsche Reichsbahn (DR) werd bij de fabrikant "1933 Amsterdam" genoteerd.
Het laatst bekende nummer van de wagen in Hoyerswerda is het computernummer 60 50 99-54 261-1. Hiervoor droeg de wagen het nummer 860-202. Zeker is dat de 860-202 is al voor 1958 tot Bahndienstwagen 712005 Cs verbouwd is. In 2022 was de wagen nog steeds aanwezig. Hoyerswerda (Duitsland), 31 oktober 2004.
Foto: F. Bauch
Klik hier voor meer foto's van deze bagagewagen.
Met dank aan Frieder Bauch en Olaf Bade voor de informatie over dit rijtuig.

2013_0806
In de collectie van het Nederlands Spoorwegmuseum is ook een stalen D te vinden in de vorm van wagen D7521. Deze bagagewagen is als enige uit de serie DV overgebleven. In 1993 werd de wagen in opdracht van het NSM in de Hoofdwerkplaats Amersfoort volledig en rijvaardig gereviseerd. Een aantal jaren doet de bagagewagen dienst als begeleidingsrijtuig van stoomlokomotief 3737. Spoorwegmuseum, 12 april 2013.

Naar boven ...Bolkoprijtuigen

2011_1660
Bolkoprijtuig ABC7301 is als enige overgebleven van deze serie rijtuigen. Na de indienstelling in 1935/36 heeft het rijtuig slechts kort dienst gedaan als personenrijtuig. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het rijtuig in 1940 op bevel van het Duitse gezag verbouwd tot salonrijtuig A 7001 voor rijkscommissaris Seijss Inquart. Aan het einde van de oorlog heeft het rijtuig nog dienst gedaan als Commanding Officer Coats met het opschrift 746 RV.OPN.BN.
In 1952 werd het rijtuig vervolgens verbouwd tot meetrijtuig voor de Dienst van Weg en Werken met het nummer 176 103, later gewijzigd in 21 84 978 1 001-8. Toen men niets meer met dit rijtuig deed bij NS heeft de VSM het in 1982 gekocht. Lange tijd deed het rijtuig dienst als personeelsverblijf voor de medewerkers van de VSM, tot het moment dat nieuwbouw gereed kwam.
Tijdens het evenement Terug naar Toen 2011 was het rijtuig te bekijken als onderdeel van de
bolkoppen expo waarbij de restauratieplannen voor een bolkoppenstam werden gepresenteerd. Daarvoor was het rijtuig gedeeltelijk in groene uitvoering met zilverkleurig dak geschilderd. Beekbergen, 3 september 2011.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Rijtuigen plan D

pesseling_foto09
Plan D-rijtuig AB 7704 is eigendom van de VSM. Het staat momenteel verstopt onder een dekzijl in afwachting van revisie, maar in 1999 was dit nog niet het geval. Beekbergen, 10 september 1999.
Foto: P. Esseling

2013_2264
Plan D-rijtuig AB 7709 maakt deel uit van de collectie van het museum. Aanvankelijk had het rijtuig, net als de eveneens in het turkoois geschilderde lokomotief 1122, groene biezen. In 2011 zijn de biezen in de correcte kleur blauw geschilderd. Spoorwegmuseum, 12 oktober 2013.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2005_0131
Plan D-rijtuig C 7838 werd na de buitendienststelling verkocht en in december 1974 zonder draaistellen bij een kinderboerderij in Vlaardingen geplaatst. Aangezien de gemeente Vlaardingen bouwplannen had voor het terrein diende het rijtuig te verdwijnen. De VSM was geïnteresseerd in het rijtuig en op 3 februari 2005 werd het rijtuig naar de VSM vervoerd. Apeldoorn, 4 februari 2005.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

ejgoedbloed_foto01
Het ooit als RD 7658 gebouwde meetrijtuig 80 84 978 1 805-8 is in het bezit van een particulier die het in 2018 vervierf van de VSM en onderbracht bij de BSH en later Stichting 2454 Crew. De laatste organisatie wil het rijtuig op termijn als verblijfswagen voor de eveneens in haar bezit zijn de locomotef serie 2400 gaan gebruiken.
Voor het evenement Terug naar Toen 2017 was de kop van het voormalige Benelux-stuurstandrijtuig in de oude kleuren geschilderd. Beekbergen, 2 september 2017.
Foto: E.-J. Goedbloed

2020_0349
Plan D-rijtuig RD 7659 maakt deel uit van de collectie van het Spoorwegmuseum. Jarenlang was het rijtuig niet te zien en stond het opgeborgen in Blerick en Amersfoort. Voor de tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen is het rijtuig gerestaureerd in de oorspronkelijke uitvoering in turkooise kleur zoals het in 1951 werd afgeleverd aan de NS door Beijnes. Ook het interieur is teruggebracht in de toestand van begin jaren vijftig van devorige eeuw. Spoorwegmuseum, 8 juli 2020

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Postrijtuigen plan C

2022_1750
Van de rijtuigen plan C is de ex-P 7918 tot 2009 in dienst geweest. Het rijtuig deed op het laatst dienst bij Eurailscout als Universeel Meetrijtuig 60 84 97-81 005-1. Sindsdien stond het rijtuig lange tijd op het terrein van de Stichting Historisch Dieselmaterieel in Amersfoort. In januari 2014 is het rijtuig overgedragen aan de SHD die het rijtuig in de uitvoering van de jaren ’80 terugbrengt. In samenwerking met diverse partners wordt het rijtuig weer als meetrijtuig ingezet via de Stichting Holland Spoor. Op de Spoorparade in Amersfoort was het vers geschilderde rijtuig, wederom voorzien van nummer 60 84 97-81 005-1 voor het publiek te bezichten. Op een kopwand is de naam Aad aangebracht, naar de directeur Aad van der Zouwen van Eurailscout. Amersfoort, 10 september 2022.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2010_1537
Postrijtuig P 7920 is bewaard gebleven. Het rijtuig is geruime tijd opgeslagen in de loods van de voormalige wagenwerkplaats te Amersfoort. Sinds de verbouwing van het spoorwegmuseum in 2004/5 staat het in het museum. De geblindeerde ramen, flikkerende lampjes en een schuddende beweging van het rijtuig moeten de bezoekers van het museum de beleving geven van een posttrein in de nacht. Spoorwegmuseum, 8 augustus 2010.

Klik hier voor meer foto's van dit postrijtuig.

Naar boven ...Rijtuigen plan E

2008_0724
Plan E-rijtuig B6609 van de SHD. Het rijtuig is door de VSM uiterlijk opgeknapt. Het interieur ontbreekt echter. Amersfoort, 20 juni 2008.

2013_2254
Plan E-rijtuig C 6703 van het Nederlands Spoorwegmuseum; 12 oktober 2013.

2008_0728.jpg
Bij de SHD is ook de C 6712 aanwezig, één van de zes rijtuigen die in 1989 gebruikt zijn in Jubileumtrein voor NS150. Het kale karkas van dit rijtuig heeft lange tijd in de oude rijtuigloods te Blerick gestaan. Op 2 augustus 2003 werd het rijtuig naar de VSM vervoerd en in juni 2008 vervolgens naar de SHD in Amersfoort; 20 juni 2008.

rvandenhoven_foto03
Sinds 2001 is bij de ZLSM een rijtuig plan E-rijtuig aanwezig in de vorm van rijtuig 6904-61 (ex-CKD 6904). Dit is de voormalige Dw 80 84 978 2 507-1 die als verblijfswagen dient deel in de Eindhovense ongevallentrein. Tot voor kort had de wagen een gele kleur met een groot NS-logo op de zijwand en de schijnbaar onvermijdelijke grafiti. Het rijtuig is in augustus 2005 door de ZLSM Berlijns blauw geschilderd. Er heeft geen verbouwing plaatsgevonden, waardoor de zijwanden nog de indeling hebben van de verblijfswagen. Het rijtuig is als begeleidings- en materiaalwagen in gebruik en de eerste inzet betrof een rit naar de VSM, waar de ZLSM met stoomlokomotief B1220 deelnam aan het evenement "Terug naar Toen" Simpelveld, 25 september 2005.
Foto: R. van den Hoven

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2022_1738
Fietsenrijtuig 50 84 92-37 008-7 (ex-CKD 6906) maakt deel uit van materieelbestand van de SHD. Voor het rijtuig wordt bekeken hoe het beste kan worden ingedeelt naar historisch voorbeeld. Amersfoort, 10 september 2022.

2012_2292
Het oorspronkelijke rijtuig CKD 6908 werd in 1988 verbouwd tot verblijfsrijtuig voor de ongevallentrein met als nummer 80 84 978 2 506-3. Eind 2003 werd het rijtuig, na onder andere gebruikt te zijn bij rampenoefeningen in de Schipholtunnel en bij het Naardermeer, op Crailoo geplaatst.
Het rijtuig is aangekocht door de SHD die de buitenkant van het rijtuig heeft opgeknapt, zodat het weer wind en waterdicht is. Begin april 2012 is een begin gemaakt met de revisie van het rijtuig. De bedoeling is het rijtuig uiterlijk en wat indeling betreft terug te brengen naar de situatie van een RD-rijtuig uit de jaren ’70 en ’80. Het interieur zal wel de sfeer van die tijd oproepen maar geen exacte replica zijn; het rijtuig wordt aangepast aan de hedendaagse eisen voor horeca exploitatie. Amersfoort, 10 september 2022.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig op de stapelplaats Crailoo.

2019_1552
Eind 2004 is fietsenrijtuig 50 84 92-37 007-9 (ex-CKD 6910) overgegaan naar het bestand van het Spoorwegmuseum. Het rijtuig heeft sinsdien lange tijd in de voormalige wagenwerkplaats in Blerick gestaan, maar is sinds 2014 regelmatig te zien in het museum en bij overbrengingen. Spoorwegmuseum, 23 december 2019.

2022_1742
Fietsenrijtuig 50 84 92-37 006-1 (ex-CKD 6918) is eigendom van de SHD. De stichting wil met het rijtuig en reeds verworven lokomotieven van de serie 2200/2300 een trek-duw-trein gaan samenstellen. Het rijtuig is blauw geschilderd en is weer voorzien van het oude computernummer 50 84 87-37 222-1. Begin september 2012 zijn de lichtblauwe reclamebanen op het rijtuig aangebracht. Amersfoort, 10 september 2022.

Naar boven ...Postrijtuigen plan E en L

2005_0743
Rijtuig 50 84 92-37 002-0 (ex-P 7940) is eind 2004 door de SHD verworven. Momenteel wordt bekeken hoe het rijtuig het beste kan worden ingedeeld naar historisch voorbeeld. Groningen, 28 mei 2005.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Rijtuigen plan K

2011_1656
Rijtuig AB 7359 heeft schilderbeurt gekregen en ziet er daardoor een stuk minder desolaat uit dan de andere rijtuigen plan K van de VSM. Tijdens het evenement Terug naar Toen 2011 was het rijtuig te bekijken als onderdeel van de
bolkoppen expo waarbij de restauratieplannen voor een bolkoppenstam werden gepresenteerd. Daarvoor was het rijtuig opnieuw in berlijnsblauwe kleur geschilderd. Beekbergen, 3 september 2011.

pesseling_foto03
Rijtuig AB 7370 heeft al heel wat omzwervingen gemaakt. Via de Stichting Brabant Rail en de Stoomclub Maldegem (België) belande het rijtuig uiteindelijk bij de VSM. Beekbergen, 10 september 1999.
Foto: P. Esseling

2013_2259
Rijtuig AB 7376 maakt deel uit van de collectie van het Nederlands Spoorwegmuseum. Het rijtuig is de laatste maanden van 2011 opnieuw geschilderd en voorzien van opschriften uit het pre-computertijdperk. Spoorwegmuseum, 12 oktober 2013..

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

pesseling_foto05
Rijtuig AB 7377 maakte dezelfde omzwervingen als de AB 7370 (Stichting Brabant Rail, Stoomclub Maldegem) en is inmiddels ook door de VSM verworven. Beekbergen, 10 september 1999.
Foto: P. Esseling

pesseling_foto01
Rijtuig AB 7378, nog in de uitvoering als AB 139 van de SGB. Beekbergen, 3 september 1999.
Foto: P. Esseling

Naar boven ...Rijtuigen plan W

2022_1755 tn2.jpg
Eén van de twee rijtuigen van de voormalige Friese Stoomtrein Maatschappij is de 50 84 21-37 455-6 (ex-B 4105). Het rijtuig is na de buitendienststelling toegevoegd aan de collectie van het Spoorwegmuseum en diverse malen gebruikt voor het overbrengen van ander (museum)materieel. Daarna heeft het rijtuig lange tijd op Arnhem Berg bestaan. In juni 2009 is het rijtuig overgedragen aan de Friese Stoomtrein Maatschappij (FStM). Deze wil het rijtuig weer in de berlijnsblauwe kleur terugbrengen en inzetten in de toeristische stoomtreindienst tussen Sneek en Stavoren.
Op 8 december 2010 is het rijtuig samen met de andere rijtuigen van de FStM naar Shunter in Roosendaal overgebracht voor een revisiebeurt.
Door een faillissement is aan de plannen van de Friese Stoomtrein Maatschappij een einde gekomen. Na het faillissement van de FStM gaan de twee rijtuigen in 2012 over in eigendom van Shunter, een van de schuldeisers. Die weet het plan W-rijtuig na enige tijd te verkopen aan Leander Eisenbahn in Mönchengladbach (D). Vervolgens wordt het rijtuig in 2013 door de Stichting Historisch Dieselmaterieel van de Duitse organisatie verworven. In 2018 is het rijtuig in Benelux-uitvoering geschilderd en voorzien van het oude nummer 50 84 21-30 455-3. Op 24 mei 2018 was het rijtuig voor het eerst in deze uitvoering te zien tijdens een overbrengingsrit naar de Dieseldagen van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Amersfoort, 10 september 2022.

2012_2657
Rijtuig 50 84 21-37 457-2 (ex-B 4107) is het tweede plan W-rijtuig van de voormalige Friese Stoomtrein Maatschappij. Net als de voormalige B 4105 is dit rijtuig na de buitendienststelling toegevoegd aan de collectie van het Spoorwegmuseum, diverse malen gebruikt bij overbrengingen en gestald op Arnhem Berg. In juni 2009 is ook dit rijtuig overgedragen aan de Friese Stoomtrein Maatschappij (FStM). Deze wil het rijtuig weer in de berlijnsblauwe kleur terugbrengen en inzetten in de toeristische stoomtreindienst tussen Sneek en Stavoren.
Op 8 december 2010 is het rijtuig samen met de andere rijtuigen van de FStM naar Shunter in Roosendaal overgebracht voor een revisiebeurt.
Door een faillissement is aan de plannen van de Friese Stoomtrein Maatschappij een einde gekomen. Na het faillissement van de FStM gaan de twee rijtuigen in 2012 over in eigendom van Shunter, een van de schuldeisers. Die weet het plan W-rijtuig na enige tijd te verkopen aan Leander Eisenbahn in Mönchengladbach (D). Vervolgens wordt het rijtuig in 2013 door de Stichting Historisch Dieselmaterieel van de Duitse organisatie verworven. Die heeft het plan om het rijtuig in het blauw met reclamebanen te gaan schilderen. Roosendaal, 8 november 2012.

2012_1267
Het derde plan W-rijtuig van het NSM is de B 4118 (50 84 21-37 472-1). In 2004 is het rijtuig overgebracht naar het Revisiebedrijf Tilburg, waar het is teruggebracht in de oude uitvoering. Naast de Berlijnsblauwe kleur betreft het onder andere het aanbrengen van oude ramen en rangeerhandgrepen.
Na de restauratie van rijtuig B4118 rijdt het rijtuig samen met andere stalen rijtuigen van het Spoorwegmuseum (plan D, E en K) incidenteel in de Heimwee Express. Utrecht, 2 juni 2012.

Naar boven ...Stuurstandrijtuig Bs type ICR

2013_0392
De laatste stuurstandrijtuigen (Bs) van de Beneluxtreinen zijn in 2010 buiten dienst gesteld. Stuurstandrijtuig 50 84 28-70 101-7 is vervolgens toegevoegd aan de collectie van het spoorwegmuseum. Na een verblijf in de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort is het rijtuig begin 2013 overgebracht naar Blerick en sinds 2014 is het rijtuig in het Spoorwegmuseum in Utrecht te vinden. Blerick, 8 maart 2013.

Naar boven ...Rijtuigen type DDM

2020_0520
Het Spoorwegmuseum heeft per 15 december 2010 twee DDM-rijtuigen verworven van NS. Hiertoe behoort stuurstandrijtuig Bvk 50 84 26-37 108-6 "Olifant". Spoorwegmuseum, 8 juli 2020.

2016_1721
Bv-rijtuig 50 84 26-37 421-3 uit stam 7201 is niet gesloopt en in 2021 gereserveerd als oefenrijtuig voor hulpdiensten. Het rijtuig is voorlopig op het terrein van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort geplaatst. Maastricht, 11 september 2016.

2016_1197
Het tweede DDM-rijtuig dat door het Spoorwegmuseum is verworven betreft rijtuig ABv 50 84 26-37 618-4. Op de foto is het rijtuig in de grote hal van het museum geplaats. Het rijtuig is geschilderd, maar nog niet voorzien van opschriften. Spoorwegmuseum, 12 juli 2016.

Naar boven ...Rijtuigen type DD-AR

strukton_foto02
Stuurstandrijtuig 94 84 4164 014-1 / 270 7014 is in april 2020 door Strukton Rail verworven. Het rijtuig draagt ook het verkorte nummer 270 7014 op de zijwand en deed op het laatst dienst in treinstam 7314. Tot op heden is alleen een Strukton-logo op het rijtuig aangebracht.
Er zijn plannen om het rijtuig in te richten als mobiel personeelsverblijf. Daarnaast wordt gekeken hoe in de rijtuigen een accupakket ingebouwd kan worden voor het voeden van de locomotieven type 1700 van Strukton. Daarmee kan de elektrische locomotief dan kleìne afstanden over spanningsloze sporen rijden. Amersfoort, 3 juni 2022.
Foto: Strukton

strukton_foto01
DD-AR-stuurstandrijtuig NL NS 94 84 4167 039-5 van Strukton Rail is een van de rijtuigen van dit type waarbij de oorspronkelijke tweede klasse afdeling op de bovenverdieping verbouwd is tot eerste klasse afdeling. Deze verbouwing vond plaats vanwege een tekort aan ABv-rijtuigen. Het rijtuig was ten tijde van de buitendienststelling onderdeel van treinstam 7339. Op de zijwand is ook het oude verkorte nummer 270 7039 aangebracht. Door Strukton is het eigen logo op het rijtuig aangebracht.
Er zijn plannen om het rijtuig in te richten als mobiel personeelsverblijf. Daarnaast wordt gekeken hoe in de rijtuigen een accupakket ingebouwd kan worden voor het voeden van de locomotieven type 1700 van Strukton. Daarmee kan de elektrische locomotief dan kleìne afstanden over spanningsloze sporen rijden. Amersfoort, 3 juni 2022.
Foto: Strukton

politieacademie_foto01
Stuurstandrijtuig 94 84 4167 074-2 (ABvk 270 7074) staat tezamen met de andere twee DD-AR-rijtuigen op een spoor op de trainingslocatie van de politieacademie. Ossendrecht, 11 augustus 2021.

2017_0444
Dubbeldeksrijtuig 94 84 4165 076-9 behoort tot de collectie van het Spoorwegmuseum. Het ABv-rijtuig reed tot de buitendienststelling mee in treinstam 7314. Naast het NVR-nummer is op de zijwand ook het oorspronkelijke verkorte nummer 380 7576 aangebracht. Utrecht Centraal, 19 maart 2017.

politieacademie_foto03
Dubbeldeksrijtuig 94 84 4166 100-6 (Bv 280 7300), hier te zien achter het stuurstandrijtuig, is met twee andere DD-AR-rijtuigen verkocht aan de politieacademie en op een trainingslocatie geplaatst. Ossendrecht, 11 augustus 2021.

politieacademie_foto02
Rijtuig 94 84 4166 102-2 (Bv 280 7302) is met twee andere DD-AR-rijtuigen verkocht aan de politieacademie en op de trainingslocatie in Ossendrecht geplaatst; 6 augustus 2021.

Naar boven ...Buffet- en restauratierijtuigen

pwegner_foto01
Buffetrijtuig 51 84 88-80 007-0 werd in 1994 verkocht aan een particulier bedrijf. In mei van dat jaar werd het rijtuig naar Duitsland vervoerd, waar het vervolgens lange tijd op het rangeerterrein van Duisburg heeft staan te verpieteren. Na de verkoop in 1994 zou het rijtuig vernummerd zijn in 51 80 09-53 705-2 en in ieder geval sinds 2002 draagt het rijtuig nummer 51 80 09-70 111-2. De foto toont het rijtuig op het emplacement van Münster, waar het al geruime tijd staat. De termijn van de laatste hoofdrevisie (inclusief 2 verlengingen) van het rijtuig is in april 2004 verlopen. Het rijtuig staat geruime tijd op een emplacement in Münster. In maart 2013 blijkt het rijtuig in Lengerich te staan en lijkt de sloop nabij. Maar dan volgt een overbrenging naar Finsterwalde (Niederlausitz) in oktober 2013. Eind november 2013 volgt een laatste transport naar Calau. Daar zal het rijtuig dient gaan doen bij oefeningen van het Technisches Hifswerk Cottbus. Daartoe diende het rijtuig naast het spoor geplaatst te worden. Verplaatsen met een kraan is niet mogelijk vanwege de aanwezige bovenleiding. Op 30 november is het rijtuig via een soort van sledeconstructie circa 10 meter verplaatst. Het staat nu op twee korte railsecties naast het emplacement. Calau, februari 2022.
Foto: P. Wegner

Klik
hier en hier voor meer foto's van dit buffetrijtuig.

Met dank aan Albert Koch en Jan Sas voor de informatie over dit rijtuig.

Naar boven ...Buffetrijtuigen (ex-Grill Express)

2014_1550
Buffetrijtuig 61 84 88-70 021-1 is een van oorsprong in 1970 voor de SNCF gebouwde Gril-express-rijtuig dat in 1993 door de NS is gekocht en verbouwd. De rijtuigen kregen daarbij een nieuw interieur met een bar en enkele sta-tafels. De inrichting is zodanig dat het rijtuig ook te gebruiken is als restauratierijtuig, waarbij deze tafels dan vervangen worden door eettafels en stoelen.
In 2004 wordt het rijtuig overgnomen door NedTrain Consulting voor gebruik als meetrijtuig. In 2006 volgt de overname door Lloyd's Register en in 2011 de aankoop door Herik Rail die het rijtuig ter zijner tijd in de chartertreinen wil gebruiken. Zo ver komt het nooit en in 2014 verwerft Railpromo het rijtuig. Na het demonteren van enkele onderdelen is het rijtuig doorverkocht aan een Duitse particulier waarmee Railpromo samenwerkt.
Het rijtuig staat in het Duitse Mönchengladbach op het terrein van de Centralbahn. Amersfoort, 17 augustus 2014.

2015_1373
Buffetrijtuig 61 84 88-70 022-9 is een van oorsprong in 1970 voor de SNCF gebouwde Gril-express-rijtuig dat in 1993 door de NS is gekocht en verbouwd. De rijtuigen kregen daarbij een nieuw interieur met een bar en enkele sta-tafels. De inrichting is zodanig dat het rijtuig ook te gebruiken is als restauratierijtuig, waarbij deze tafels dan vervangen worden door eettafels en stoelen.
Het rijtuig is in 2004 door Herik Rail van NS Internationaal overgenomen. Die gebruikt het rijtuig voor speciale chartertreinen. In 2014 is het rijtuig door Herik Rail aan aan Railpromo verkocht. Na het faillissement van Railpromo is het rijtuig door Train Charter Events verworven. Amsterdam Centraal, 21 augustus 2015.

2015_1371
Over buffetrijtuig 61 84 88-70 026-0 is een identiek verhaal te vertellen als soortgenoot 88-70 022. Ook dit rijtuig is in 2014 door Railpromo verworven. Na het faillissement van Railpromo is het rijtuig door Train Charter Events verworven. Amsterdam Centraal, 21 augustus 2015.

Naar boven ...Slaaprijtuig type MUs

2013_0389
Slaaprijtuig 61 84 72-71 320-4 (4750) is begin 2007 door het Spoorwegmuseum verworven. Het betreft van oorsprong een slaaprijtuig type M dat in 1964 door Fiat is gebouwd. Voor de inzet door NS is het interieur van het rijtuig vergaand gemoderniseerd, waarbij het onder andere air conditioning heeft gekregen. De rijtuigen zijn daarmee identiek aan de slaaprijtuigen van het type MU geworden.
De bedoeling van het Spoorwegmuseum is het rijtuig van buiten in de oorspronkelijke CIWL kleuren te schilderen en het interieur te restaureren.
Op 2 augustus 2007 werd het rijtuig in een goederentrein van
België naar de Kijfhoek overgebracht , waarna op 12 augustus het transport naar het Spoorwegmuseum volgde. Het plan was om het rijtuig in de werkplaats te Tilburg door 'tROM te laten schilderen, maar dat liep wat anders dan gepland. Vanwege het buiten dienst stellen van de spooraansluiting diende het rijtuig in 2010 samen met ander materieel verplaatst te worden. Daardoor is het bij het blauw spuiten van het rijtuig gebleven. Sindsdien staat het slaaprijtuig opgeborgen in Blerick; 8 maart 2013.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Vrachtrijtuig type Dm

evantienen_foto02
Vrachtrijtuig 92-99 060 uit de voormalige OverNightExpress is samen met twee identieke rijtuigen door de Stichting Hondekop verworven van DB Schenker Nederland. De rijtuigen waren in eerste instantie overgenomen om de onderdelen voorraad te inventariseren en in op te slaan in Blerick. In december 2011 is het rijtuig vanuit het Duitse Neumünster naar Amersfoort vervoerd. Het fungeert als opslag voor reserveonderdelen en bevat ook de dieselvoorraad voor de generator en een kleine werkbank. In mei 2018 is gestart met het schilderen van het rijtuig in een blauwe kleur met gele bies. Voor de revisie van de treinstellen van de Stichting Hondekop is het rijtuig naar Roosendaal overgebracht. Amersfoort, 18 februari 2016.
Foto: E. van Tienen

2023_0197
Vrachtrijtuig 92-99 062 is samen met twee identieke rijtuigen door de Stichting Hondekop verworven van DB Schenker Nederland. De rijtuigen waren in eerste instantie overgenomen om de onderdelen voorraad te inventariseren en in op te slaan in Blerick. In december 2011 is het rijtuig vanuit het Duitse Neumünster naar Amersfoort vervoerd. Rijtuig 92-99 062 heeft de Stichting Historisch Dieselmaterieel tijdelijk in bruikleen gehad voor opslag van onderdelen. Voor de revisie van de treinstellen van de Stichting Hondekop is het rijtuig naar Roosendaal overgebracht. Roosendaal, 18 februari 2023.

2023_0071
Vrachtrijtuig 51 84 92-99 064-4 heeft in 2007 een plek gekregen op het terrein van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort. Herik Rail gebruikte het rijtuig als bijzondere ruimte tijdens evenementen. Bij het schilderen van het rijtuig in de kleuren van Herik Rail zijn de opschriften op de stelbalk verdwenen. Later zijn bij de toegangsdeuren van het rijtuig borden aangebracht met het opschrift Postwagon 1A en Postwagon 1B.
Bij de verkoop van het bedrijfsonderdeel dat zich bezig hield met de exploitatie van de evenementenlocatie is het vrachtrijtuigen overgegaan naar De Rijtuigenloods, de nieuwe exploitant van de evenementenlocatie. In de zomer van 2015 wordt het rijtuig in een nieuwe kleurstelling geschilderd: zwart met een grijs dak en grijze band onderaan de rijtuigbak. Amersfoort, 17 februari 2023.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2023_0055
Vrachtrijtuig 51 84 92-99 065-1 heeft in 2007 een plek gekregen op het terrein van de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort. Herik Rail gebruikte het rijtuig als bijzondere ruimte tijdens evenementen. Bij het schilderen van het rijtuig in de kleuren van Herik Rail zijn de opschriften op de stelbalk verdwenen. Later zijn bij de toegangsdeuren van het rijtuig borden aangebracht met het opschrift Postwagon 2A en Postwagon 2B.
Bij de verkoop van het bedrijfsonderdeel dat zich bezig hield met de exploitatie van de evenementenlocatie is het vrachtrijtuigen overgegaan naar De Rijtuigenloods, de nieuwe exploitant van de evenementenlocatie. In de zomer van 2015 wordt het rijtuig in een nieuwe kleurstelling geschilderd: zwart met een grijs dak en grijze band onderaan de rijtuigbak. Amersfoort, 17 februari 2023.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2014_0999
Op 1 oktober 2010 heeft de SSN de twee vrachtrijtuigen van NS Reizigers verworven, waaronder de 51 84 92-99 067-7. Het betreft van origine Duitse postrijtuigen, die in 2000 door NS Internationaal worden aangeschaft voor gebruik in de OverNight Express. Daartoe worden de rijtuigen verbouwd waarbij op vier grote schuifdeuren na alle ramen en deuren worden dichtgelast. Ook verdwijnen de overgangsinrichting en vouwbalgen. In 2007 worden de twee rijtuigen wederom verbouwd om dienst te gaan doen als bagage- annex remrijtuig. Daartoe worden de rijtuigen weer voorzien van een overgangsinrichting. Veel gebruik wordt er niet gemaakt van beide rijtuigen en in oktober 2010 weet de SSN deze te verwerven. Op 19 november 2010 is het rijtuig samen met de 92-99 068 naar het SSN depot in Rotterdam Noord vervoerd. Dit rijtuig wordt gebruikt als opslagruimte voor onderdelen die tegen een stootje kunnen, temperatuur wisselingen, vocht en rangeer werk kunnen. Rotterdam, 9 juli 2014.

pbreedijk_foto01
Voor vrachtrijtuig 51 84 92-99 068-5 is dezelfde historie als bij de 92-99 067 aan de orde. Op 19 november 2010 is het rijtuig samen met de 92-99 067 naar het SSN depot in Rotterdam Noord vervoerd. De SSN heeft dit rijtuig verbouwd tot waterwagen met verblijfsruimte voor medewerkers. Met de waterwagen kunnen (langere) ritten worden gereden zonder van derden afhankelijk te zijn voor extra water onderweg. Het rijtuig is geschilderd in een helder blauwe kleur en heeft een kraanlogo op de zijwand. De vorm van het logo (een omgekeerde posthoorn) verwijst met een knipoog naar het verleden als postrijtuig. Rotterdam, 22 oktober 2016.
Foto. P. Breedijk

Klik hier voor meer foto's van de ombouw van dit rijtuig.

nschmidt_foto01
Vrachtrijtuig 92-99 069 staat medio februari 2007 in het Noord-Duitse Neumünster. DB Schenker Nederland weet medio 2012 desgevraagd te melden dat dit rijtuig is overgedragen aan de Duitse collega's. AW Neumünster, 25 februari 2013.
Foto: N. Schmidt

evantienen_foto01
Vrachtrijtuig 92-99 070 is samen met soortgenoten 92-99 060 en 062 door de Stichting Hondekop verworven van DB Schenker Nederland. De rijtuigen waren in eerste instantie overgenomen om de onderdelen voorraad te inventariseren en in op te slaan in Blerick. In december 2011 is het rijtuig vanuit het Duitse Neumünster naar Amersfoort vervoerd. Dit rijtuig is voorzien van drie werkbanken en het gereedschap en dient daarmee als werkplaats voor het reviseren van onderdelen. mei 2018 is gestart met het schilderen van het rijtuig in een blauwe kleur met gele bies. Voor de revisie van de treinstellen van de Stichting Hondekop is het rijtuig naar Roosendaal overgebracht. Amersfoort, 18 februari 2016.
Foto: E. van Tienen

Naar boven ...Slaaprijtuig type WLABmh

2015_1191
De vier slaaprijtuigen type WLABmh175 van Railinsight staan tegenwoordig in Amsterdam om dienst te doen als hotel Train Lodge. Het gaat om de rijtuigen die voorheen de nummers 61 84 71 70 913-8, 71 70 914-6, 71 70 915-3 en 71-70 916-1 droegen. Bij het opknappen van de rijtuigen zijn alle opschriften verdwenen, waardoor niet meer te achterhalen is welk rijtuig welk nummer droeg. Op de foto de vier slaaprijtuigen op de locatie van Train Lodge aan de Changiweg een paar dagen na de plaatsing. Amsterdam, 19 juli 2015.

Klik
hier voor foto's van deze slaaprijtuigen.

Naar boven ...Pullman salonrijtuig Étoille du Nord

2013_2081
Het Pullman salonrijtuig WSP 4129 van het type Étoille du Nord is zeer mooi gerestaureerd door de ZLSM en in 2013 in dienst gesteld. Dit rijtuig rijdt niet heel vaak mee in de stoomtrein. Tezamen met ander materieel staat het rijtuig op de foto opgeborgen in een van de loodsen op het werkplaatsterrein. Simpelveld, 22 september 2013.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...

Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina boeken en artikelen