Voormalige rijtuigen van Lovers Rail in Frankrijk (2)

Chemins de Fer de Provence
Tussen Nice en Digne loopt de metersporige spoorlijn van de Chemins de Fer de Provence (CP). Dit bedrijf maakt net als de stoomtreindienst La Vapeur du Trieux deel uit van het Veolia-concern. In het kader van de uitbreiding van het materieel voor het voorstadsverkeer rond Nice is een pendeltrein geformeerd uit een lokomotief, een tussenrijtuig en een stuurstandrijtuig. Het betreft in alle gevallen gerenoveerd materieel. De locomotief was van de CP, maar het stuurstandrijtuig is afkomstig van de Chemins de fer du Jura en het tussenrijtuig van de van de Appenzeller Bahnen.

In de periode 2005-2006 zijn de beide rijtuigbakken in de werkplaats Lingostière gerenoveerd en heeft de inbouw van het interieur plaatsgevonden. Daarbij is voor het interieur gebruik gemaakt van stoelen uit Optio-rijtuigen van Lovers Rail. In het tussenrijtuig zijn 40 zitplaatsen te vinden. Het stuurstandrijtuig bezit 46 zitplaatsen, waarvan 6 in de vorm van twee banken op de plaats van de niet gebruikte stuurstand.

Nummers CPTypeHerkomst
T62 Lokomotief Chemins de Fer de Provence
XR-1372Tussenrijtuig ex-Appenzeller Bahnen B 72
XR-1376Stuurstandrijtuigex-Chemins de fer du Jura Bt 706

wikipedia_foto01
Het stuurstandrijtuig en tussenrijtuig bij de werkplaats in Lingostière, 18 augustus 2007.
Foto: E. Coffinet / Wikipedia

wwaechter_foto01

wwaechter_foto02
Het interieur van tussenrijtuig XR-1372 (boven) en stuurstandrijtuig XR-1376 (onder) met het nieuwe interieur. Duidelijk herkenbaar zijn de stoelen uit de voormalige Optio-rijtuigen van Lovers Rail. Lingostière, 19 september 2006.
Foto's: W. Waechter

Over de voormalige rijtuigen van Lovers Rail is nog niet alles geheel duidelijk. Zo is onbekend of de overige rijtuigen van Lovers Rail nog bestaan en waar zij zich momenteel bevinden? Misschien zijn deze rijtuigen wel gesloopt. Mocht u meer informatie hebben over deze rijtuigen, dan hoor ik dat graag!

Terug ...