Renovatie EETC-rijtuigen (6)

Rijtuigen in Delitzsch
Medio 2013 blijkt dat de slaaprijtuigen 06-70 619 en 622 van EETC bij EuroMaint Rail Delitzsch (het vroegere Schienenfahrzeugwerk Delitzsch) staan. En inderdaad zijn beide rijtuigen na de inzet in de zomer 2009 niet meer gezien in de treinen van EETC. Vervolgens wordt begin 2015 duidelijk dat ook de couchetterijtuigen 05-90 110 en 05-70 129 in Delitzsch staan. Wanneer deze vier rijtuigen naar Duitsland zijn overgebracht is mij niet bekend. Voor zover bekend is het de bedoelding dat deze rijtuigen na een renovatie terugkomen naar Nederland.
Daarmee zouden er in totaal zes rijtuigen van EETC in Delitzsch staan. Naast de twee slaaprijtuigen en twee couchetterijtuigen betreft het de eerder gemelde couchetterijtuigen Bcm 05-70 016 en 021.

Terug ...