Restauratie coupérijtuig C6478

In juni 2022 meldt de SGB in haar donateursblad het voornemen om het stalen coupérijtuig NS C 6478 te gaan restaureren. Het rijtuig bevindt zich welliswaar in een matige toestand en het interieur ontbreekt grotendeels. Belangrijke onderdelen zijn wel aanwezig, zoals bijvoorbeeld een middenbank, compleet met de geperforeerde stalen plaat daaronder en het bagagerek boven de benk.

Gestart wordt met de uitwerking van het restauratieplan. Op basis waarvan de benodigde gelden via fondsenwerving en crowdfunding kan starten. Op deze pagina zullen ter zijner tijd foto's van de restauratie van dit rijtuig te vinden zijn.

2020_0966

2020_0967

2020_0968 De SGB bezit -naast de delen van het interieur die in het rijtuig zelf aanwezig zijn- enkele delen van het interieur van een C12c-rijtuig die als voorbeeld kunnen dienen voor de fabricage van het ontbrekende interieur. Het betreft onder andere delen van de banken van een C12c-rijtuig, waarbij het zowel een enkele als een dubbele bank betreft. Verder betreft het een deel van een lijst met illustraties en spiegel die boven de banken was bevestigd en een bagagerek. Goes, 13 december 2020.

Restauratie in twee fasen
De SGB wil de restauratie van het rijtuig in twee fasen uitvoeren. In de eerste fase wordt toegewerkt naar een rijdend casco. Dat betekent dat het rijtuig na een asbestsanering geheel wordt gedemonteerd en vervolgens gestraald en geconserveerd. Daarbij wordt het rijtuig technisch geheel in orde gemaakt. Een onderstel- en draaistelrevisie maken ook onderdeel uit van deze fase van de restauratie.

Bij de draaistellen is gekozen om de wielassen te voorzien van rollagers in plaats van glijlagers. Hiervoor moeten nieuwe assen en aspotten gemaakt worden die het oorspronkelijke uiterlijk van de aspotten krijgen. Rollagers vragen veel minder dagelijks onderhoud dan glijlagers, wat de uiteindelijke exploitatie van het rijtuig in de rijdende dienst moet vergemakkelijken.

Tijdens de eerste fase van de restauratie wordt ook verder uitgewerkt welke herstelwerkzaamheden aan het casco moeten plaatsvinden. De restauratie daarvan en inbouw van het interieur vormen onderdeel van fase fase van het restauratieproject.

Terug ...