Boeken en artikelen over houten rijtuigen
Onderstaand een overzicht van boeken en artikelen over de houten rijtuigen van de Nederlandse spoorwegen en haar voorgangers. Het betreft een 'kaal' overzicht zonder beschrijving van de inhoud. De artikelen staan per tijdschrift gegroepeerd.

 

boek30 boek60 boek34

Boeken
-N. J. van Wijck Jurriaanse, De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, Rotterdam, 1973. ISBN: 90.6007.527.7 [deel 2 van de serie Spoorwegen in Nederland]
-N. J. van Wijck Jurriaanse, De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij; t/m 1890, Rotterdam, 1975. ISBN: 90.6007.547.1 [deel 4 van de serie Spoorwegen in Nederland]
-N. J. van Wijck Jurriaanse, De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij; 1890-1920, Rotterdam, 1977. ISBN: 90.6007.557.9 [deel 5 van de serie Spoorwegen in Nederland]
-N. J. van Wijck Jurriaanse, Lokaalspoor- en tramwegen van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, Rotterdam, 1978. ISBN: 90.6007.577.3 [deel 7 van de serie Spoorwegen in Nederland]
-G.F. van Reeuwijk, Majesteit, uw trein staat gereed! De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland, Deventer/Antwerpen, 1980. ISBN: 90.2011.299.6
-J.A. Bonthuis, 'Uitgerangeerd maar nog niet uitgediend; Nederlands spoor- en tramwegmaterieel leeft voort als woning'. In: C. van Gestel e.a., Spoor en trein (editie 5), Alkmaar, 1995, blz. 25-51. ISBN: 90-6013-001-4
-L. Bruins, Levende beelden op dood spoor; Archiefonderzoek naar de Utrechtse Spoorbio 1942-1964, Utrecht, 1996. [Paper in kader van een cursus van de Universiteit Utrecht]
-B. Steinkamp, De Erfenis, De houten rijtuigen van de Nederlandsche Spoorwegen 1921-1956, 's-Hertogenbosch, 2005. ISBN: 90-71513-54-8
-J. van der Meer, De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, Rosmalen, 2009. ISBN: 978-90-71513-68-8
-B. Speet, Royal Class; Koninklijk reizen per trein, Zwolle, 2010. ISBN: 978 90 400 7674 9 / NUR: 464
-S. Ruys, Hummel Hummel-Zügen en zo; de zoektocht naar het in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde spoorwegmaterieel, Sint Pancras, 2020. ISBN: 978 90 5961 230 3 (Deel 54 in de NVBS-boekenreeks)

boek31 boek32 boek33

NVBS maandblad en Op de Rails
-J.J. Karskens, 'Een Historisch Rijtuig'. In: NVBS maandblad, jaargang 1932, nummer 3, blz. 2-3.
-J.J. Karskens, 'Een merkwaardige verbouwing van rijtuigen voor internationaal verkeer; De eerste vier-assige rijtuigen in Nederland'. In: NVBS maandblad, jaargang 1932, nummer 8, blz. 1-2.
-J.J. Karskens, 'Een merkwaardige verbouwing van rijtuigen voor internationaal verkeer (vervolg)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1932, nummer 9, blz. 1-2.
-J.J. Karskens, 'Goederentreinbagagewagens nos. 2371-2420 van de N.S.'. In: NVBS maandblad, jaargang 1933, nummer 5, blz. 1-2.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Zij die heengaan'. In: NVBS maandblad, jaargang 1934, nummer 2, blz. 2.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'De indienststelling van AB 301-305 N.C.S.'. In: NVBS maandblad, jaargang 1934, nummer 5, blz. 17.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Enkele mededeelingen betreffende het Loc- en AB-rijtuigpark der N.S.'. In: NVBS maandblad, jaargang 1935, nummer 4, blz. 13-14.
-J.J. Karskens, 'Tweeassige-rijtuigen'. In: NVBS maandblad, jaargang 1936, nummer 6, blz. 22.
-J.J. Karskens, 'Rijtuigen met drie coupé's'. In: NVBS maandblad, jaargang 1936, nummer 7, blz. 25-26.
-J.J. Karskens, 'Van rijtuig 2e klasse tot werkwagen van het Seinwezen'. In: NVBS maandblad, jaargang 1936, nummer 10, blz. 38-39.
-J.J. Karskens, 'Van rijtuig 2e klasse tot werkwagen van het Seinwezen (vervolg)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1936, nummer 11, blz. 42-43.
-J.J. Karskens, 'Van rijtuig 2e klasse tot werkwagen van het Seinwezen (2e vervolg, slot)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1936, nummer 12, blz. 46.
-J.J. Karskens, 'Veranderen van rijtuigen 3e klasse in rijtuigen 2e klasse'. In: NVBS maandblad, jaargang 1937, nummer 3, blz. 9-10.
-J.J. Karskens, 'De eerste rijtuigen met privaten van de H.S.M.'. In: NVBS maandblad, jaargang 1937, nummer 8, blz. 31.
-J.J. Karskens, 'De bagagewagens H.S.M. nos 1501-1530'. In: NVBS maandblad, jaargang 1938, nummer 1, blz. 1-3.
-J.J. Karskens, 'De bagagewagens H.S.M. nos 1501-1530 (II)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1938, nummer 2, blz. 5-6.
-J.J. Karskens, 'Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (V)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1940, nummer 5, blz. 30-34.
-J.J. Karskens, 'Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (VI)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1940, nummer 7, blz. 37-41.
-J.J. Karskens, 'Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (VII)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1940, nummer 8, blz. 45-46.
-J.J. Karskens, 'Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (VIII)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1940, nummer 9, blz. 49-52.
-J.J. Karskens, 'Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (IX)'. In: NVBS maandblad, jaargang 1940, nummer 10, blz. 58-67.
-J.J. Karskens, 'Iets over de geschiedenis van het materieel van de Nederlandsche Spoorwegen (X, slot)', In: NVBS maandblad, jaargang 1940, nummer 11, blz. 70-72.
-J.J. Karskens, 'Het inspectierijtuig AA van de H.IJ.S.M.'. In: NVBS maandblad, jaargang 1941, nummer 3, blz. 41-43.
-J.J. Karskens, 'Het badplaatsrijtuig 1e en 2e klasse, No. 500, van de H.S.M.'. In: NVBS maandblad, jaargang 1942, nummer 1, blz. 4-5.
-J.J. Karskens, 'Het ziekenrijtuig "Z" en het salonrijtuig Sr 1 van de H.IJ.S.M.'. In: NVBS maandblad, 1942, nr 2, blz 10-13.
-J.J. Karskens, 'De rijtuigen van de Nederlandse Rhijn Spoorweg-Maatschappij'. In: Op de Rails, jaargang 1948, nummer 1, blz. 2-7.
-J.J. Karskens, 'De rijtuigen van de Nederlandse Rhijn Spoorweg-Maatschappij (slot)'. In: Op de Rails, jaargang 1948, nummer 2, blz. 18-23.
-J.J. Karskens, 'Iets over drie-assig materieel'. In: Op de Rails, jaargang 1948, nummer 4, blz. 57-58.
-J.J. Karskens, 'Iets over drie-assig materieel (slot)'. In: Op de Rails, jaargang 1948, nummer 7, blz. 92-95.
-G.F. van Reeuwijk, 'Het Koninklijk Huis en de spoorwegen'. In: Op de Rails, jaargang 1973, nummer 9, blz. 191-200.
-G.F. van Reeuwijk, 'Het Koninklijk Huis en de spoorwegen 2'. In: Op de Rails, jaargang 1973, nummer 10, blz. 224-234.
-G.F. van Reeuwijk, 'Het Koninklijk Huis en de spoorwegen 3'. In: Op de Rails, jaargang 1973, nummer 11, blz. 250-258.
-G.F. van Reeuwijk, 'Rijkspostrijtuigen'. In: Op de Rails, jaargang 1976, nr. 9, blz. 211-221.
-G.F. van Reeuwijk, 'Rijkpostrijtuigen 2'. In: Op de Rails, jaargang 1976, nr. 10, blz. 243-256.
-G.F. van Reeuwijk, 'Rijkspostrijtuigen 3'. In: Op de Rails, jaargang 1976, nr. 11, blz. 278-288.
-J.C. de Jongh, 'Het getrokken reizigersmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen'. In: Op de Rails, jaargang 1989, nr. 1989-NS150, blz.100-136.
-J.J.G. Koopmans, 'De herbouw van het museumaterieel '24'. In: Op de Rails, jaargang 1989, nummer 8, blz. 250-253.
-M. Ockeloen, 'De lotgevallen van de NS-tentoonstellingstrein uit het jaar 1939'. In: Op de rails, jaargang 1998, nummer 1, blz. 16-21.
-J.C. de Jongh, 'Het getrokken reizigersmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen'. In: Op de Rails, jaargang 1989, nr. 1989-NS150, blz.100-136.
-O. Dijkstra, 'NS-materieel in de voormalige Doitsj'n Kraijtsj'n Pleik''. In: Op de rails, jaargang 2004, nummer 8, blz. 320-323.
- R. Korthof, 'Royal Class in het Spoorwegmuseum'. In: Op de rails, 2010, nummer 4, blz. 171.
-O. Dijkstra, 'NS-materieel van de Deutsche Reichsbahn''. In: Op de rails, jaargang 2010, nummer 9, blz. 444-447.
-D. Eveleens Maarse, 'Breedspoormaterieel van de NRS'. In: Op de Rails, jaargang 2023, nummer 11, bladzijde 552-559.

boek38 boek39 boek37

Railhobby
-F. van Kouwenhoven, 'Postrijtuigen NS P 6006-6010; Een verbouwing van het Liliput model 29100'. In: Railhobby, jaargang 1978, nummer 4, blz. 132-133.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Het getrokken houten materieel der Nederlandse Spoorwegen'. In: Railhobby, jaargang 1979, nummer 1, blz. 10-13.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Het getrokken houten materieel der Nederlandse Spoorwegen (2)'. In: Railhobby, jaargang 1979, nummer 2, blz. 51-53.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Het getrokken houten materieel der Nederlandse Spoorwegen (3)'. In: Railhobby, jaargang 1979, nummer 3, blz. 94-95.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Het getrokken houten materieel der Nederlandse Spoorwegen (4): De drie-assers'. In: Railhobby, jaargang 1979, nummer 7, blz. 200-202.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Het getrokken houten materieel der Nederlandse Spoorwegen (5): De drie-assers (2)'. In: Railhobby, jaargang 1979, nummer 9, blz. 252-255.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Het getrokken houten materieel der Nederlandse Spoorwegen (6)'. In: Railhobby, jaargang 1979, nummer 11, blz. 332-335.
-C. van Gestel, 'Spoor in het bos, hervonden oud reizigersmaterieel'. In: Railhobby, jaargang 1983, nummer 4, blz. 2-3.
-H.G. Hesselink, 'De vierassige houten coupérijtuigen (1)'. In: Railhobby, jaargang 1983, nummer 10, blz. 2-5.
-J. C. de Jongh, 'De vierassige houten coupérijtuigen (2)'. In: Railhobby, jaargang 1983, nummer 10, blz. 6-11.
-J. C. de Jongh, 'De vierassige houten coupérijtuigen (3): Materieel van de Staatsspoorwegen'. In: Railhobby, jaargang 1983, nummer 11, blz. 2-7.
-H. G. Hesselink, 'De vierassige houten coupérijtuigen (4)'. In: Railhobby, jaargang 1983, nummer 12, blz. 2-3.
-J. C. de Jongh, 'De vierassige houten coupérijtuigen (5)'. In: Railhobby, jaargang 1983, nummer 12, blz. 4-5.
-O. Dijkstra, 'De vierassige houten coupérijtuigen; De laatste loodjes'. In: Railhobby, jaargang 1983, nummer 12, blz. 6-7.
-O. Dijkstra, 'Aanvulling op de artikelenserie houten vierassige coupérijtuigen'. In: Railhobby, jaargang 1984, nummer 3, blz. 10-11.
-J. C. de Jongh, 'De vierassige houten D-treinrijtuigen van de NS (1)'. In: Railhobby, jaargang 1984, nummer 9, blz. 2-4.
-J. C. de Jongh, 'De vierassige houten D-treinrijtuigen van de NS (2)'. In: Railhobby, jaargang 1984, nummer 10, blz. 4-11.
-J. C. de Jongh, 'De vierassige houten D-treinrijtuigen van de NS (3)'. In: Railhobby, jaargang 1984, nummer 11, blz. 4-11.
-P.P. de Winter, 'Stibans en SGB redden historisch postrijtuig van de voormalige Hollandse Spoorweg Maatschappij'. In: Railhobby, jaargang 2000, nummer 7/8, blz. 27
-G. Ferré, 'Koninklijke dillemma's; In Purmerend ontstaat een bijzondere replica van salonrijtuig Sr1'. In: Railhobby, jaargang 2010, nummer 4, blz. 6-11.
-T. Oosterom, 'Ambulancetrein in de Eerste Wereldoorlog'. In: Railhobby, jaargang 2014, nummer 10, blz. 32-37.
-G.J. 't Hoen, 'Rijtuigen van de Deutsche Reichsbahn in NS-dienst'. In: Railhobby, jaargang 2015, nummer 374, blz. 44-47.

boek41 boek40 boek36

Railkroniek en Railmagazine
-O. Dijkstra, 'De NS in model; Vierassige houten postrijtuigen in H0'. In: Railmagazine, jaargang 1992, nummer 96, blz. 35-40.
-K. Wielemaker, 'Ontdekkingen achter het IJzeren Gordijn; Westeuropeese rijtuigen in Oost-Europa'. In: Railkroniek, jaargang 1993, nummer 102, blz. 32-34.
-H. Peters, 'Het Spoorwegmuseum wordt koninklijke remise'. In: Railmagazine, jaargang 2010, nummer 272, blz. 38-39.
-O. Dijkstra, 'De vierassige houten bagagewagens van de SS, NBDS en NS; gemeten en vergeleken'. In: Railmagazine, jaargang 2013, nummer 304, blz. 60-64.
-O. Dijkstra, 'De laatste bestelgoedwagens van NS; Een onderbelicht en vergeen wagentype'. In: Railmagazine, jaargang 2015, nummer 328, blz. 68-71.
-O. Dijkstra, 'HSM-bagagewagens 1901-1956, NS DIV 6001-6055; Het bewogen leven van zesenvijftig vierassers'. In: Railmagazine, jaargang 2017, nummer 347, blz. 50-55.
-P. Bakker, 'Kamperen op het spoor (2); Mobiele jeugdkampen van NS'. In: Railmagazine, jaargang 2018, nummer 354, blz. 46-49.
-O. Dijkstra, 'Drieassige SS-bagagewagens; 401-498, NS DIII 4001-4098, Dg 3901-3969'. In: Railmagazine, jaargang 2019, nummer 361, blz. 72-76.
-O. Dijkstra, 'Drieassige postrijtuigen van de HSM, NCS en SS; NS PIII'en van de series 3000 en 4000'. In: Railmagazine, jaargang 2019, nummer 362, blz. 66-69.
-O. Dijkstra, 'HSM ABbad 500 voor de mini-multinationals; Een bijzondere geschiedenis van een bijzonder rijtuig'. In: Railmagazine, jaargang 2019, nummer 363, blz. 58-60.
-O. Dijkstra, 'Drieassige postrijtuigen van de HSM, NCS en SS (2); NS PIII'en van de series 3000 en 4000'. In: Railmagazine, jaargang 2019, nummer 365, blz. 66-67.
-O. Dijkstra, 'Lotgevallen van koninklijke treinen (1); Lang leve Willemien!'. In: Railmagazine, jaargang 2019, nummer 366, blz. 86-89.
-P. Bakker, 'Kortgekoppelde ongevallenwagens van de HSM en NS; Het laatste stadium van 1914 tot 1962'. In: Railmagazine, jaargang 2020, nummer 371, blz. 62-67.
-P. Bakker, 'Kortgekoppeld en meer'. In: Railmagazine, jaargang 2020, nummer 373, blz. 66-67.
-M. Kastelijn, 'De Amsterdam-Rotterdam Express van 1884; De eerste vierassige rijtuigen in Nederland'. In: Railmagazine, jaargang 2023, nummer 406, blz. 60-66.

Spoor- en tramwegen
-W.A.C. Pont, 'De meetwagen der Nederlandse Spoorwegen'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1933, nr. 15, blz. 387-389.
-W.A.C. Pont, 'De meetwagen der Nederlandse Spoorwegen' (deel 2). In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1933, nr. 16, blz. 414-419.
-W.A.C. Pont, 'De meetwagen der Nederlandse Spoorwegen' (deel 3). In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1933, nr. 17, blz. 445-448.
-W.A.C. Pont, 'De meetwagen der Nederlandse Spoorwegen' (deel 4). In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1933, nr. 18, blz. 467-469.
-J.J. Karskens, 'Een rijtuig ten dienste van de Wereld-jamboree 1937'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1937, nummer 1, blz. 3.
-P. Labrijn, 'Het oude Materieel der N.C.S.'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1937, nummer 5, blz. 91-95.
-W.E.A. Wüpperman, 'Het badrijtuig H.S.M. 500'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1941, nr. 14, blz. 268-269.
-J.J. Karskens, 'Gasverwarming bij rijtuigen'. In: Spoor- en tramwegen , jaargang 1941, nummer 19, blz. 365-367.
-J.J. Karskens, 'Bagagewagens'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1942, nummer 5, blz. 77-83.
-J.J. Karskens, 'Bagagewagens'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1942, nummer 8, blz. 145-146.
-'De Spoorbio'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1942, nummer 24, blz. 453.
-J.J. Karskens, 'Kort gekoppelde rijtuigen'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1942, nummer 25, blz. 468-469.
-J.J. Karskens, ‘Rijtuigen met restauratie’. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1944, blz. 7-9.
-H.C.A. van Eldik Thieme, ‘De inrichting voor luchtbehandeling van het bioscooprijtuig’. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1944, blz. 77-79.
-J.J. Karskens, 'Verbouwing van bagagewagens'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1948, nummer 22, blz. 347-350.
-J.J. Karskens, 'Verbouwing van bagagewagens II'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1948, nummer 26, blz. 409-410.
-J.J. Karskens, 'Verbouwing van bagagewagens III'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1949, nummer 2, blz. 24-25.
-J.J. Karskens, 'Verbouwing van bagagewagens IV'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1949, nummer 8, blz. 121-123.
-J.J. Karskens, 'Ongevallenwagen No. 157031'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1955, nummer 24, blz. 377-379.
-J.F.A.M. Entken, 'N.S. en N.V.B.S. namen afscheid van het hout'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1956, nummer 14, blz. 225.
-J.J. Karskens, 'Het vierassige houten personenmaterieel'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1957, nummer 2, blz. 26-29.
-J.J. Karskens, 'Het vierassige houten personenmaterieel (vervolg)'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1957, nummer 3, blz. 41-43.
-J.J. Karskens, 'Rijtuig B 47 van de HYSM'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1958, nummer 8, blz. 128-129.
-J.J. Karskens, 'Het ziekenrijtuig SR 3 van de HYSM'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1958, nummer 19, blz. 305-306.
-J.J. Karskens, 'Iets over twee- en drieassige materieel'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1961, nummer 12, blz. 200-203.
-N.J. van Wijck Jurriaanse, 'Nog iets over twee- en drieassige materieel'. In: Spoor- en tramwegen, jaargang 1961, nummer 16, blz. 269.

boek35 boek03 boek20

Spoorwegjournaal
-P. Meeder, 'Vermiste bagagewagen na 60 jaar terug; Een bijzondere aanwinst voor het Nederlands Spoorwegmuseum'. In: Spoorwegjournaal, jaargang 2004, nummer 141, blz. 62-63.

Stibans bulletin
-K. Mooij, 'Soms is de trein zo gek nog niet (2)'. In: Stibans bulletin, jaargang 1989, nummer 2, blz 7-9.
-M. Jonkman, 'NCS-rijtuigen toch nog onderdak'. In: Stibans bulletin, jaargang 1989, nummer 4, blz 4-5.
-K. Mooij, 'Soms is de trein zo gek nog niet (5)'. In: Stibans bulletin, jaargang 1990, nummer 1, blz 5, 13-14.
-K. Mooij, 'Antiek rijtuig voor het NSM'. In: Stibans bulletin, jaargang 1990, nummer 1, blz 11-13.
-K. Mooij, 'Soms is de trein zo gek nog niet (7)'. In: Stibans bulletin, jaargang 1990, nummer 3, blz 13-14.

Miniatuurbanen
-D.J.J. van Beek, 'De rijtuigen van de H.S.M.'. In: Miniatuurbanen, jaargang 1964, nummer 12, blz. 412-414.
-J.J. Karskens, 'Rijtuig B 47 van de HYSM'. In: Miniatuurbanen, jaargang 1968, nummer 8, blz. 194-195.
-J.J. Karskens, 'Het koninklijk salonrijtuig nr. 40 van de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg Maatschappij'. In: Miniatuurbanen, jaargang 1969, nummer 8, blz. 300-301.
-J.J. Karskens, 'Bagagewagen nr 4067 van NRS-koningstrein'. In: Miniatuurbanen, jaargang 1969, nummer 9, blz. 332.
-'Drie drie-assers (deel 1)'. In: Miniatuurbanen, jaargang 1979, nummer 2, blz. 52-53.
-'Drie drie-assers (deel 2)'. In: Miniatuurbanen, jaargang 1979, nummer 4, blz. 136-137.
-'Drie drie-assers (deel 3 – slot)'. In: Miniatuurbanen, jaargang 1979, nummer 6, blz. 194-195.

de Modelbouwer
-J.J. Karskens, 'Het rollend materieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij'. In: de Modelbouwer, jaargang 1951, nummer 6, bladzijde 90-91.
-J.J. Karskens, 'Het oude materieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij'. In: de Modelbouwer, jaargang 1951, nummer 7, bladzijde 111-113.
-J.J. Karskens, 'Het rollend materiaal van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij; III (slot)'. In: de Modelbouwer, jaargang 1951, nummer 10, bladzijde 158-161.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM; De AB-rijtuigen - 31 mei 1866'. In: de Modelbouwer, jaargang 1979, nummer 4, blz. 154-155.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM; De B- en C-rijtuigen - 31 mei 1866'. In: de Modelbouwer, jaargang 1979, nummer 5, blz. 206-207.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HYSM; Deel 3: Het lokaalspoormaterieel, 1 aug. 1884'. In: de Modelbouwer, jaargang 1979, nummer 7, blz. 286-288.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM; De Bagage, Water en Faecaliënwagens'. In: de Modelbouwer, jaargang 1980, nummer 5, blz. 198-200 en 202.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM; Deel 5: Postrijtuigen en Platte Wagens'. In: de Modelbouwer, jaargang 1981, nummer 5, blz. 218-220.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM; Deel 6: Vee- en gastransport'. In: de Modelbouwer, jaargang 1981, nummer 6, blz. 283-285
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM; Deel 8: Het lokaalspoormaterieel omstreeks 1900'. In: de Modelbouwer, jaargang 1981, nummer 10, blz. 467-469.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (12); Rijtuigen Derde Klasse 79 - 125'. In: de Modelbouwer, jaargang 1982, nummer 7, blz. 355.
-W.G. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (14); Ritten met 'De Arend' te Delft'. In: de Modelbouwer, jaargang 1983, nummer 2, blz. 73-76.
-W.G. Verboom, 'Het rollend materieel uan de HIJSM (15); Het eerste HSM-postrijtuig'. In: de Modelbouwer, jaargang 1983, nummer 6, blz. 286-288.
-W.G. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (16); Nogmaals het lokaalspoormaterieel'. In: de Modelbouwer, jaargang 1983, nummer 8, blz. 411-413.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (18); De A-rijtuigen, 1866 - 1900'. In: de Modelbouwer, jaargang 1984, nummer 6, blz. 340-342.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (19); De B-rijtuigen, 1866 - 1900'. In: de Modelbouwer, jaargang 1984, nummer 10, blz. 555-557.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (20); De AB-rijtuigen, 1866 - 1884'. In: de Modelbouwer, jaargang 1984, nummer 12, blz. 714-716.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (21); De AB-rijtuigen, 1984 - 1900'. In: de Modelbouwer, jaargang 1985, nummer 3, blz. 145-147.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (22); De C-rijtuigen, 1866 - 1884'. In: de Modelbouwer, jaargang 1985, nummer 4, blz. 220-222.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (23); Het station Neede'. In: de Modelbouwer, jaargang 1985, nummer 6, blz. 312-314.
-W.C. Verboom, 'Het rollend materieel van de HIJSM (24); De kortgekoppelde rijtuigen'. In: de Modelbouwer, jaargang 1986, nummer 5, blz. 180-181.
-'De Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij (17); Uitbreiding wagenpark'. In: de Modelbouwer, jaargang 1986, nummer 6-7, blz. 267-271.
-W.C. Verboom, 'Kleurenschema van het rollend materieel van de HSM'. In: de Modelbouwer, jaargang 1986, nummer 8, blz. 344.
-W.C. Verboom, 'De ambulance-treinen van SS'. In: de Modelbouwer, jaargang 1989, nummer 5, blz. 274-277.

Terug ...