Resterende Blokkendoos-rijtuigen

Van de rijtuigen type Blokkendoos is een groot aantal bewaard gebleven. Zo hebben museummaatschappijen als de VSM en de SGB een stam rijtuigen in dienst. Op deze pagina vindt u van deze rijtuigen diverse foto's.

Het overzicht is inmiddels zo omvangrijk geworden, dat een opsplitsing is gemaakt naar de organisatie die het rijtuig in eigendom heeft:
- Spoorwegmuseum
- Stichting 2454 CREW
- Camping De Schaopvolte
- Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
- Stoomtrein Goes-Borsele
- Museum Bevrijdende Vleugels
- De Rijtuigenloods
- Spoorzone Tilburg


logo_adobe_readerOverzicht (ver)nummeringen Blokkendozen
Willem Wensink, een regelmatige bezoeker van deze website, miste een overzicht met de nummering en vernummering van het Blokkendozen-materieel. Om in deze leemte te voorzien is hij zelf aan de slag gegaan en heeft een dergelijk overzicht gemaakt.
Het PDF-bestand met toelichting is hier te downloaden. Het overzicht geeft de stand van zaken weer per augustus 2011. Aanvullingen of correcties zijn natuurlijk welkom.

In 2013 is de voormalige bovenleiding montagewagen 80 84 979 1 505-4 (ex mC 9414) van het Spoorwegmuseum gesloopt. Meer informatie over en foto's van dit rijtuig zijn hier te vinden.

Ook het voormalige motorrijtuig mC 9029 van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij is in 2013 gesloopt. Meer informatie over en foto's van dit rijtuig zijn hier te vinden.

In 2015 valt het voormalige motorrijtuig mC 9018 van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij ten prooi aan de slopershamer. Meer informatie over en foto's van dit rijtuig zijn hier te vinden.Blokkendoos-rijtuigen van het NSM

2004_0938
Het museumtreinstel mBD 9107 / Cec 8553 / Ces 8104
Al geruime tijd voor 1989 bestond het voornemen tot het samenstellen en restaureren van een museumtreinstel van het materieel '24. In 1989 kwam een treinstel, bestaande uit mBD 9107 en Ces 8104 in dienst. Midden jaren '90 werd het treinstel aangevuld met tussenrijtuig Cec 8553.

Klik
hier voor foto's van de verbouw Blokkendozen tot museumtreinstel.

2005_0845

2005_0844

2005_0843
Van boven naar beneden foto's van de mBD9107, Cec8553 en Ces8104 in het Spoorwegmuseum; 29 mei 2005.

Achter stuurstandrijtuig Ces 8104 gaat de oorspronkelijke blokkendoos mC 9411 schuil. Dit rijtuig heeft in de periode 1973-1982 met het computernummer 60 84 99-31 003-5 deel uit gemaakt van een uit drie blokkendoosrijtuigen bestaande tentoonstellingstrein. Nadat de tentoonstellingsfunctie beŽindigd was, werd het rijtuig eind jaren '80 omgebouwd tot stuurstandrijtuig voor het museumtreinstel van het NSM.

2022_2143
Rijtuig mC 9410
Rijtuig 9410 werd in 1975 verkocht aan de Hoogovens (KNHS) en deed daar dienst in de stoomtrein die een aantal maal per jaar over het terrein reed. Het rijtuig kreeg daar nummer 76105. Na een opknapbeurt en vernummering in C 9410 deed het rijtuig sinds 1989 dienst als restaurant nabij station Rotterdam Blaak ten tijde van de bouw van de spoortunnel onder de Maas. In 1998 ging het rijtuig naar Valkenburg (ZH) waar het als restaurant in gebruik is als partycentrum naast het museum van de NSS. De eigenaar van het restaurant heeft het rijtuig via Heineken van het Spoorwegmuseum in bruikleen. Het crème-groene uiterlijk werd na enige tijd ingewisseld voor het crème-wijnrood.
In 2016 werd het rijtuig onderdeel van Brasserie Buitenhuis. De breide de bestaande bebouwing uit waardoor het rijtuig nu voorzien van street-art, ingebouwd en onder een overkapping staat. Valkenburg (ZH), 23 december 2022.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Blokkendoos-rijtuig stichting 2454 CREW

2023_1746
Rijtuig mC 9002
Na de buitendienststelling van de motorwagen in 1981 is de mDW 978 1 500 door de toenmalige beheerder onderhouden, in de hoop dat de wagen bewaard zou worden voor het nageslacht. Ook de STIBANS heeft zich ingezet om de Jaap te redden uit de handen van de sloper. Daarvoor werd indertijd een poster gemaakt met een tekening van Hans Elzinga van de motorwagen.

pvandervlist_foto01
Stibans poster ter gelegenheid van de actie tot behoud van motordienstwagen 978 2 5007- (Jaap) met tekening van Hans Elzinga.
Foto: P. van der Vlist

In 1990 is de wagen overgedragen aan de hobbyclub van de Hoofdwerkplaats Haarlem. Motorwagen mC 9002 is door medewerkers van het Onderhoudsbedrijf Haarlem weer in oude glorie hersteld. Daarbij is de dichte kop aan een zijde vervangen door een doorloopkop, afkomstig van de voormalige Hoogovens blokkendoos 76 103. Sinds 1996 is de motorwagen weer in zijn oorspronkelijke uiterlijk te zien op de hoofdbaan. De motorwagen is al geruime tijd in revisie in Haarlem, waarbij weinig voortgang geboekt wordt.
Medio september 2021 wordt bekend dat de motorwagen is overgenomen door de Stichting 2545 CREW die de motorwagen weer rijvaardig maakt. Vanaf voorjaar 2023 wordt de motorwagen bij diverse gelegenheden ingezet. Amsterdam Centraal, 21 oktober 2023.

Naar boven ...Blokkendoos-rijtuigen op camping De Schaopvolte

2005_0717
Op camping De Schaopvolte, dat voor een deel het voormalige emplacement van het voormalige station Eext beslaat, zijn drie blokkendoos-rijtuigen te vinden.
Het eerste rijtuig dat op het terrein verscheen is was motordienstwagen mDW 163.309 (ex-mC 9037). Dit motorrijtuig werd in 1969 verkocht aan het kampeercentrum. Het rijtuig staat vormt samen met het later geplaatste rijtuig A 5504 een recreatieruimte. Het rijtuig heeft lange tijd in een bruingele kleur geschilderd, maar is momenteel in een groene uitvoering met gouden biezen te bewonderen. Eext, 28 mei 2005.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2005_0719
Blokkendoosrijtuig A 8514 was tot 1972 in gebruik als kantoor te Leidschendam-Voorburg. Het werd daarna verkocht aan kampeercentrum "De Schaopvolte" waar het samen met motordienstwagen mDW 163.309 (ex-mC 9037) een recreatieruimte vormt. Eext, 28 mei 2005.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2005_0730
De op de camping aanwezige kantine "De Halte" bestaat voor een deel uit blokkendoosrijtuig C 8512 en ex-D-treinrijtuig AB 7544. Dit rijtuig werd in 1971 verkocht aan kampeercentrum "De Schaopvolte". Eext, 28 mei 2005.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Blokkendoos-rijtuigen van de VSM

2022_0969

Het uiterlijk van rijtuig Aec 8508 verraad nog de inzet als bovenleidingmontagewagen. Nadat het rijtuig in 1957 uit de reizigersdienst werd gehaald, is het hiervoor verbouwd. Het interieur werd verwijderd en op het dak een werd een werkbordes en een pantograaf aangebracht. Op de beide eindbalkons zijn de buitendeuren vervangen door spijlenhekjes. In deze uitvoering deed het rijtuig dienst tot 1991. Hierna verbleef het rijtuig in Blerick als onderdeel van de collectie van het Spoorwegmuseum. In 1995 werd het rijtuig verworven door de SGB. In Goes werd het werkbordes van het dak verwijderd. Ook werd het rijtuig geheel groen geschilderd om het te conserveren. Op de zijwand is het oude NS - nummer A 8508 reeds aangebracht.
Op 12 januari 2015 is het rijtuig per dieplader naar de VSM verhuisd en ook in eigendom overgegaan. Beekbergen, 24 april 2022

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2019_0926
Rijtuig VSM B 8501 is in 1923 gebouwd door Beijnes en maakt deel uit van de serie Bec 8501-8531. Beekbergen, 23 augustus 2019.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2016_1254
Restauratierijtuig VSM WR 8527 onderweg in een trein van Apeldoorn naar Dieren. Lieren, 17 juli 2016.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2022_0960
Rijtuig VSM C 8503. Beekbergen, 24 april 2022.

2022_0954
Rijtuig VSM C 8505 is een van de rijtuigen die de VSM al in de jaren zeventig aanschafte. Beekbergen, 24 april 2022.

2022_0961
Rijtuig VSM C 8535. Beekbergen, 24 april 2022.

2022_0958
Rijtuig VSM C 8536. Beekbergen, 24 april 2022.

Naar boven ...Blokkendoos-rijtuigen van de SGB

2020_0614
Blokkendoosrijtuig Bd 7507, gebouwd door Beijnes in 1923, behoort tot de oudste serie rijtuigen van dit type. Het rijtuig maakt deel uit van een proefserie die dienst deed als getrokken rijtuig in internationale treinen.
Het rijtuig is in 1999, na een grondige restauratie, geheel opgeleverd in de staat zoals het in 1923 was. Het is daarmee een van de paradepaardjes van de SGB. Goes, 6 augustus 2020.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2004_0443
Rijtuig Cec 8524 maakt deel uit van een serie van vijfenvijftig rijtuigen die in 1927 en 1928 in dienst werden gesteld. Het rijtuig maakt al lang deel uit van de collectie van de SGB; in 1978 kwam het al in dienst onder het nummer B133. In 1993 werd het rijtuig geheel geconserveerd waarbij de rijtuigbak weer de oorspronkelijke donkergroene kleur met zwarte bies kreeg. Het rijtuig kreeg stoomverwarming voor ritten in het winterseizoen. Goes, 16 mei 2004.

2023_0166
Rijtuig Cec 8533 maakt deel uit van dezelfde serie als het SGB-rijtuig Cec 8524. Ook dit rijtuig kwam in 1978 naar de SGB en kreeg het nummer B134. In de jaren 1993-1996 heeft het rijtuig in de werkplaats van de SGB een grondige restauratie ondergaan. Bij de restauratie is het rijtuig zoveel mogelijk weer in de staat van de dertiger jaren teruggebracht. Medio 1996 vond de indienstelling plaats met het originele nummer C 8533. Goes, 18 februari 2023.

2022_1691
Rijtuig Cec 8543 werd gebouwd door Werkspoor en in 1931 in dienst gesteld. Na de buitendienststelling in 1972, kwam het terecht bij de Hoogovens waar het in tot 1986 in de excursietreinen reed. In 1995 werd het rijtuig overgenomen door de SGB. Het rijtuig werd weer in de oorspronkelijke groene kleur met zwarte biezen geschilderd. Ook werden de bijbehorende opschriften aangebracht. Goes, 31 augustus 2022.

2022_0075
Rijtuig mC 9015 (B137) maakte deel uit van de eerste serie motorwagens van de 'Blokkendoos'-treinstellen. Het motorrijtuig heeft aan één zijde een gesloten kopwand. Hier was de cabine van de wagenvoerder. Aan de andere zijde van het rijtuig was een hulpstuurstand. Aan het uiterlijk van het rijtuig is dit nog goed te zien. De pantografen zijn echter niet meer aanwezig. Goes, 23 januari 2022.

Klik hier voor foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Blokkendoos-rijtuig van museum Bevrijdende Vleugels

2023_1689
Motorrijtuig mC 9014 werd na de reguliere inzet in 1973 gebruikt in een uit drie blokkendoosrijtuigen bestaande
tentoonstellingstrein . Het kreeg daarbij het computernummer 60 84 99-31 001-9. De NS bood bedrijven de mogelijkheid om, door het huren van deze trein, producten onder de aandacht te brengen. Na dat hun tentoonstellingsfunctie in 1982 was beŽindigd werd het rijtuig samen met de 60 84 99-31 002-7 (ex-mC9029) overgebracht naar het Spoorwegmuseum te Utrecht, waar ze de functie kregen van winkel en magazijn.
Gedurende de verbouwing van het Spoorwegmuseum werd het rijtuig op het voorplein van het museum geplaatst en diende het als opvang- en informatiecentrum. Na de opening van het vernieuwde Spoorwegmuseum kwam het rijtuig in 2005 beschikbaar voor de STAR. In september 2005 arriveerde het rijtuig per dieplader in Veendam, waar het voorlopig is opgeborgen in de Jonkerloods. Bij de STAR heeft het rijtuig het nummer C147 gekregen. Na een kleine opknapbeurt doet het rijtuig sinds 2006 dienst als souvenirrijtuig. Na het gereedkomen van de rijtuigloods in 2008, waarin ook een souvenirwinkel is opgenomen, staat het rijtuig ongebruikt naast het station. In 2011 is het rijtuig enige tijd wederom in gebruik genomen als souvenirrijtuig. Sinds eind 2012 heeft het deze functie weer verloren. Omdat het rijtuig bij de STAR overcompleet is, wordt het in februari 2017 te koop aangeboden.
De Marrumer IJzeren Spoorweg Maatschappij (M.IJ.S.M.), gevestigd in het voormalige station van Marrum-Westernijkerk, heeft het rijtuig verworven. Het rijtuig blijft in Stadskanaal staan en wordt niet in gebruik genomen door de M.IJ.S.M. In oktober 2022 wordt het rijtuig te koop aangeboden.
Museum Bevrijdende Vleugels verwerft het rijtuig en in juni 2023 wordt het vanuit Stadskanaal naar Best overgebracht. Uiterlijk wordt het rijtuig opgeknapt waarbij het een grijsgroene kleur met zwarte biezen krijgt. Vervolgens geplaatst naast een perron. Het museum heeft nog geen concrete plannen met het rijtuig. Wel wil het de omgeving inrichten met spoorse elementen. Best, 18 oktober 2023.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Blokkendoos-rijtuigen van De Rijtuigenloods

2014_0828
Motorwagen mBD 9006
Deze blokkendoos kwam in 1926 als mBD 9006 in dienst en werd in 1957 tot motorpostrijtuig 9204 verbouwd. Eind jaren zestig eindigde ook deze taak, waarna de motorwagen de naam "Jules" kreeg als proefwagen met thyristorinstallatie. Vanaf 1976 fungeerde de geel geschilderde motorwagen als ATB meetwagen. De komst van een nieuwe meetmotorwagen (ex mP 3032) werd de mororwagen overbodig. In 1998 werd de motorwagen door de Stibans verworven en uitwendig opgeknapt en in de oude bruine kleur geschilderd.
Als gevolg van de koerswijziging van de Stibans is het motorrijtuig eind 2009 overgedragen aan Herik Rail die het als statisch object zal gebruiken bij de voormalige werkplaats. In 2012 is het motorrijtuig vervolgens overgegaan naar De Rijtuigenloods, de nieuwe exploitant van de evenementenlocatie. In april 2014 is het motorrijtuig op een spoorsectie naast gebouw Centraal Ketelhuis geplaatst, een pand dat evenals De Rijtuigenloods onderdeel van de TeKa groep is. Amersfoort, 23 mei 2014.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig.

2023_0098
Motorrijtuig mBD 9021
De oorspronkelijk als mBD 9021 afgeleverde blokkendoos, werd aan het einde van de jaren vijftig verbouwd tot motorpost (mP). De vouwbalgkop werd hierbij verwisseld met de gesloten kopwand van een andere blokkendoos. In 1968 kreeg het rijtuig de functie van houtwagen bij de ongevallentrein. Bij deze verbouwing verviel de gehele tractie-installatie en verdwenen de stroomafnemers van het dak. Na de officiŽle buitendienstelling van de ongevallentreinen in 1999 is het rijtuig door de Stibans behouden.
Als gevolg van de koerswijziging van de Stibans is het motorrijtuig eind 2009 overgedragen aan Herik Rail die het als statisch object zal gebruiken bij de voormalige werkplaats. In 2012 is het motorrijtuig vervolgens overgegaan naar De Rijtuigenloods, de nieuwe exploitant van de evenementenlocatie. Amersfoort, 17 februari 2023.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...Blokkendoos-rijtuigen in de Tilburgse spoorzone

2020_0860
Blokkendoos mCv 9443 is van oorsprong een motorrijtuig, wat goed te zien is aan de invallende zijwand waar oorspronkelijke drie toegangsdeuren zaten: een voor de stuurstand en twee voor het balkon. Door de SGB is het rijtuig jarenlang gebruikt als restauratie-/barrijtuig in de treinen.
Na een tijd in de polygonale loods van de voormalige werkplaats in Tilburg gestaan te hebben, wordt het rijtuig op een geïsoleerd stukje spoor op het voormalige werkplaatsterrein geplaatst. Na een opknapbeurt vind op 8 oktober het transport naar de Stadscamping Tilburg plaats. In het rijtuig worden waarschijnlijk één of twee kamers gebouwd die verhuurd gaan worden. Tilburg, 9 oktober 2020.

Klik
hier voor meer foto's van dit rijtuig bij de SGB en hier voor meer foto's van dit rijtuig in Tilburg.

2020_0544
Rijtuig mCd 9415 gaat in 1966 buiten dienst bij NS en word twee jaar later ingericht als kantoor voor de firma Trailstar te Rotterdam. Het rijtuig krijgt daarbij een gele kleur en het gehele interieur word verwijderd. In 1995 verwerft de SGB het rijtuig in deze staat. Het doet sindsdien dienst als opslagruimte en heeft het SGB-nummer C139 gekregen.
In april 2016 is het rijtuig verworven door een bedrijf en geplaatst naast de Houtloods in de Tilburgse Spoorzone. Daar gaat het samen met een Belgisch K1-rijtuig als blikvanger dienen voor de in te richten Houtloodstuin.
Na een verbouwing is in april 2017 in het K1-rijtuig eetbar de wagon gevestigd. In een deel van het blokkendoos-rijtuig zijn toiletten gebouwd. Het resterende deel van het rijtuig wass enige tijd in gebruik door een nabijgelegen bedrijf, maar inmiddels in gebruik voor groepen die de eetbar bezoeken. Tilburg, 17 juli 2020.

Klik hier voor meer foto's van dit rijtuig.

Naar boven ...

Bronvermelding:
voor een overzicht van gebruikte bronnen zie de pagina boeken en artikelen