Bakcodes (3)

Rijtuigen type ICR
De rijtuigen type ICR zijn in vier bestellingen geleverd en de verschillende typen rijtuigen uit iedere bestelling hebben een ander bakcodenummer gekregen volgens onderstaand overzicht.

BakcodeType rijtuigRijtuignummers, opmerking
1157.001-032ICR-2, A 10-77 601-608, 611-618, 621-628, 631-638
1158.001-060ICR-2, B 20-77 701-708, 711-718, 721-728, 731-738, 741-748, 751-758, 761-768, 771-774
1172.001-031ICR-1, A 10-70 651-658, 661-668, 671-678, 681-687
1173.001-060ICR-1, B 20-70 801-808, 811-818, 821-828, 831-838, 841-848, 851-858, 861-868, 871-874
1174.001-043ICR-1, BKD 82-70 901-908, 911-918, 921-928, 931-938, 941-948, 951-953
1175.001-011ICR-3, Bs (BNL) 28-70 101-108, 111- 113
1176.001-018ICR-3, B (BNL) 20-70 401-408, 411-418, 421, 422
1177.001-010ICR-3, BKD (BNL) 82-70 971-978, 981, 982
1178.001-010ICR-3, AB (BNL) 30-70 061-068, 071, 072
1179.001-010ICR-3, A (BNL) 10-70 481-488, 491, 492
1180.001-014ICR-4 A 10-70 641-648, 688, 691, 561-564
1181.001-010ICR-4 B 20-70 875-878, 881, 581-585
1182.001-008ICR-4 BKD 82-70 954-958, 591-593

Het principe dat het bakcodenummer ongewijzigd blijft bij een verbouwing is verlaten bij de verbouw van de rijtuigen type ICR voor gebruik in de IC+. Daarbij hebben alle betrokken rijtuigen nieuwe bakcodes gekregen. Vermoedelijk betreft het slechts een administratieve vernummering. Bij het nakijken van de bakcodenummers van voormalige IC+-rijtuigen 18-70 002, 18-70 003, 20-77 006, 20-77 007 en 20-77 009 zijn deze nieuwe nummers niet op de rijtuigen aangetroffen.

BakcodeType rijtuigRijtuignummers, opmerking
1183 ICR IC+ BKD82-70 001
1184 ICR IC+ B 20-77 007
1185 ICR IC+ B 20-77 006 29-77 008
1186 ICR IC+ B 20-77 009, 20-77 010, 20-77 011 en 20-77 012
1187 ICR IC+ A 18-70 003
1188 ICR IC+ A 18-70 002
1189 ICR IC+ A 10-70 004 en 10-70 005

Bij de renovatie van de rijtuigen type ICR heeft wederom een wijziging van het bakcodenummer plaatsgevonden, maar ditmaal zijn de nieuwe bakcodes ook daadwerkelijk op de rijtuigen aangebracht. De oude bakcodeplaatjes zijn daarbij niet verwijderd. In theorie toont het nieuwe bakcodeplaatje het zelfde bakcodenummer als op het oude plaatje staat, maar het volgnummer is gewijzigd en wordt voorafgegaan door de letter H. Deze H-nummers vormen het volgnummer van de modernisering die in het Revisiebedrijf Haarlem heeft plaatsgevonden. Of de volgorde ook daadwerkelijk klopt met de afleverdata is onbekend.

2008_0831
Bij de rijtuigen type ICR/ICRm zitten de plaatjes met het bakcodenummer boven de instaptreden bij de deuren, zoals hier te zien is bij ICRm-rijtuig 50 84 20-70 411-8. Watergraafsmeer, 21 juni 2008.

Bij de gemodernisering ICR-rijtuigen is in verschillende gevallen de letter 'A' aan de bakcode toegevoegd. Dit is het geval voor rijtuigen die oorspronkelijk een A-rijtuig waren en bij de modernisering verbouwd zijn tot B-rijtuig. Deze toevoeging heeft ook plaatsgevonden bij verbouw in omgekeerder volgorde, waarbij een B-rijtuig tot A-rijtuig is verbouwd. Een andere situatie waarin dit gebeurd is betreft de verbouw van BKD-rijtuigen tot Bf-rijtuig. Bij de verbouw van de BKD-rijtuigen uit de 4e bestelling (bakcode 1182) tot Bf-rijtuig is geen letter 'A' toegevoegd. Dit is ook niet het geval bij de verbouw van de BKD-rijtuig tot BD-rijtuig.

2008_0983
Het bakcodeplaatje van het onverbouwde stuurstandrijtuig 50 84 28-70 107-4 uit de Benelux met nummer 1175.007. Amsterdam Centraal, 30 augustus 2008.

2008_0830
Plaatjes met bakcodenummer 1176009 en 1176H014 van ICRm-hispeed rijtuig 50 84 20-70 411-8. Watergraafsmeer, 21 juni 2008.

De verbouwd van rijtuigen tot BDs-rijtuig heeft ook geleid tot een nieuwe bakcodenummers. De eerste serie van 22 stuurstandrijtuigen is verbouwd uit ongemoderniseerde BKD-rijtuigen heeft de nieuwe bakcode 1190 gekregen. De tweede serie van 10 stuurstandrijtuigen is verbouwd uit reeds gemoderniseerde B-rijtuigen. Deze tweede serie rijtuigen draagt de bakcode 1191. Op de stuurstandrijtuigen uit deze tweede serie zijn drie bakcodeplaatjes te vinden: het originele bakcodeplaatje, het bakcodeplaatje van de modernisering tot B-rijtuig en het bakcodeplaatje van de verbouw tot BDs-rijtuig.

Bij in ieder geval één rijtuig heeft een wijziging van het bakcodenummer plaatsgevonden zonder aanwijsbare reden. ICR-rijtuig 50 84 10-70 491-2 is afkomstig uit de bestelling ICR-3 en heeft de originele bakcode 1179.009 en de nieuwe bakcode 1176H018. Dit rijtuig was van oorsprong al een eerste klasse-rijtuig en is bij de modernisering een eerste klasse rijtuig gebleven. Ook tussentijds heeft er geen verbouwing of declasering plaatsgevonden die aanleiding geweest kan zijn voor het toekennen van een ander bakcodenummer.

2008_0984
De twee bakcodeplaatjes van ICRm-hispeed rijtuig 50 84 10-70 491-2, waarbij de beide bakcodenummers verschillend zijn. Amsterdam Centraal, 30 augustus 2008.

2008_1073
BDs-rijtuig 50 84 82-77 025-4 heeft maar liefst drie bakcodeplaatjes. Het originele plaatje met bakcode 1173.010, de bakcode van de modernisering 1173H020 en de bakcode bij de verbouw tot BDs-rijtuig 1191.003. Utrecht Centraal, 2 september 2008.

BakcodeType rijtuigRijtuignummers, opmerking
1158A ICRm, A 10-77 301-305, voormalige ICR B-rijtuigen
1172A ICRm, B 20-70 349, 20-70 350, 20-70 261, 20-70 262, 20-70 264-272, 20-70 274, voormalige ICR A-rijtuigen
1174A ICRm, Bf 29-70 437-449, voormalige ICR BKD-rijtuigen
1190 ICRm, BDs 82-77 001-022, voormalige ICR BKD-rijtuigen
1191 ICRm, BDs 82-77 023-032, voormalige ICRm B-rijtuigen

De bakcodeplaatjes zijn bij de stuurstandrijtuigen alleen nog te vinden aan de zijde van de buisbalg. Bij de verbouw is de plaats van het balkon aan de zijde van de stuurstand veranderd. Vermoedelijk is bij deze verbouwing een deel van het frame vervangen de waardoor de bakcodeplaatjes aan deze zijde zijn verwijderd. Opmerkelijk is dat BDs-rijtuig 82-77 019 geen enkel bakcodeplaatje meer draagt. In onderstaand overzicht is in de laatste twee kolommen aangegeven welke nieuwe bakcodes de stuurstandrijtuigen op basis van hun afleverdata zouden moeten dragen (aangeduid met een *) en het nummer dat ze daadwerkelijk dragen (zonder aanduiding).

Nummer
BDs-rijtuig
Oorspronkelijk
bakcodenummer
Bakcode na
modernisering
Bakcode 2e ombouwd van B- tot BDs-rijtuig
82-77 0011174.001 1190H001* -*
82-77 0021174.023 1190H004 -
82-77 0031174.007 1190H003* -*
82-77 0041174.025 1190H006 -
82-77 0051174.026 1190H005* -*
82-77 0061174.027 1190H007 -
82-77 0071174.028 1190H008 -
82-77 0081174.029 1190H009 -
82-77 0091174.030 1190H011* / 119H010-
82-77 0101174.031 1190H012 -
82-77 0111174.008 1190H002* -*
82-77 0121174.033 1190H013 -
82-77 0131174.034 1190H014* -*
82-77 0141174.035 1190H016* -*
82-77 0151174.036 1190H017 -
82-77 0161174.037 1190H018 -*
82-77 0171174.038 1190H019* -*
82-77 0181174.039 1190H020* -*
82-77 0191174.040* / -1190H021* / - -
82-77 0201174.014 1190H022 -
82-77 0211174.022 1190H015 -
82-77 0221174.024 1190H010 -
82-77 0231173.019 1173H023 1191H001
82-77 0241173.045 - 1191H002
82-77 0251173.010 1173H020 1191H003* / 1191.003
82-77 0261173.034 1173H002 1191H004
82-77 0271173.022 1173H025 1191H005
82-77 0281173.033 ? 1191H006*
82-77 0291173.055 ? 1191H007*
82-77 0301173.021 ? 1191H008*
82-77 0311173.046 ? 1191H009*
82-77 0321173.023 ? 1191H010*

De nieuwe bakcodeplaatjes zijn niet op uniforme wijze op de rijtuigen aangebracht. In de meeste gevallen is het nieuwe plaatje rechts van het oude bakcodeplaatje gelast. Maar ook de variant waarbij het nieuwe plaatje met twee popnagels is bevestigd komt regelmatig voor. Verder plaatjes die tegen het oude plaatje zijn bevestigd, waardoor het resultaat op één lang plaatje lijkt. Ook bevestiging boven lijkt voor te komen. Ook bestaat de variant waarbij het nieuwe bakcodeplaatje links van het oude plaatje is bevestigd.

Naast de verschillende bevestigingsmethoden komen ook plaatjes voor met codes die afwijken van het hierboven beschreven systeem. Zo dragen de rijtuigen 10-77 328 en 10-70 368 een plaatje waarin niet het nieuwe bakcodenummer is ingeslagen, maar een deel van het computernummer. Ook komen regelmatig plaatjes voor die niet het complete nieuwe bakcodenummer bevatten. In deze gevallen ontbreekt een cijfer in de bakcode of het volgnummer. Enkele voorbeelden van dergelijke afwijkende bakcodes zijn in onderstaand overzicht te vinden.

Nummer
rijtuig
Oorspronkelijk
bakcodenummer
Bakcode na
modernisering
10-77 3281157.02410.77.328
10-70 3681180.00610.70.368
20-77 1301158.0351158H02
20-70 2141173.0141173H02
29-70 4391174.0111174AH03

2008_1076
Slecht leesbaar, maar op het nieuwe bakcodeplaatje van rijtuig 10-77 328 is het computernummer 10.77.328 ingeslagen. Utrecht Centraal, 10 september 2008.

Naar pagina 4